Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

IMizekeliso 24:1-34

24  Musa ukubamonela abantu abanobubi,+ uze ungakunqweneli ukuhlala nabo.+  Kuba intliziyo yabo icamngca ukuphanga, yaye imilebe yabo iqhubeka ithetha inkathazo.+  Indlu iya kwakhiwa ngobulumko,+ imiselwe ngokuqinileyo ngokuqonda.+  Yaye amagumbi angaphakathi aya kuzaliswa kukwazi nazo zonke izinto ezixabisekileyo nezithandekayo zexabiso.+  Osisilumko ngamandla yindoda eyomeleleyo,+ yaye umntu wokwazi uqinisa amandla.+  Kuba ngolwalathiso lwakho lobuchule uya kulwa imfazwe yakho,+ yaye ebuninzini babacebisi kukho usindiso.+  Kuba kwisidenge ubulumko bokwenyaniso buphakame kakhulu;+ esangweni asiyi kuwuvula umlomo waso.  Ke nabani na oceba ukwenza okubi, uya kubizwa ngokuba yinkosi yeengcinga ezimbi nje kuphela.+  Ihambo evakalala yobudenge sisono,+ yaye umgculeli yinto ecekisekayo eluntwini.+ 10  Ngaba uzibonakalise udimazekile ngomhla wokubandezeleka?+ Uya kuphelelwa ngamandla. 11  Hlangula abo bathatyathwa basiwe ekufeni; nabo bagxadazelela ekubulaweni ngogonyamelo, khawubanqande.+ 12  Ukuba kunokwenzeka uthi: “Khangela! Besingakwazi oku,”+ akayi kuthi na ocikida iintliziyo akuqonde,+ aze yena ogcina umphefumlo wakho azi+ yaye ngokuqinisekileyo abuyisele kumntu wasemhlabeni ngokomsebenzi wakhe?+ 13  Nyana wam, yidla ubusi, kuba bulungile; nenqatha lobusi libe senkalakahleni yakho.+ 14  Ngendlela efanayo, bazi ubulumko emphefumlweni wakho.+ Ukuba uthe wabufumana, ngoko kukho ikamva, yaye ithemba lakho aliyi kunqunyulwa.+ 15  Musa, wena ungendawo, ukulalela indawo yokuhlala yelungisa;+ ungayiphangi indawo yalo yokuphumla.+ 16  Kuba ilungisa lisenokuwa kasixhenxe, yaye ngokuqinisekileyo liya kuvuka;+ kodwa abangendawo baya kwenziwa bakhubeke ngentlekele.+ 17  Xa utshaba lwakho lusiwa, musa ukuba nemihlali; yaye xa lukhutyekiswa, ngamana ingangavuyi intliziyo yakho,+ 18  ukuze uYehova angakuboni oko kuze kube kubi emehlweni akhe aze ngokuqinisekileyo awubuyise umsindo wakhe kulo.+ 19  Musa ukuzivuthisa ngumsindo ngabenzi-bubi. Ungabamoneli abantu abangendawo.+ 20  Kuba kuya kungqineka kungekho kamva ngaye nabani na ombi;+ isibane sabantu abangendawo siya kucinywa.+ 21  Nyana wam, yoyika uYehova nokumkani.+ Ungazibandakanyi nabo batshintsha-tshintshayo.+ 22  Kuba intlekele yabo iya kubakho ngequbuliso,+ ngubani na okuqondayo ukuphela kwabo batshintsha-tshintshayo?+ 23  Nala amazwi ngawezilumko:+ Ukukhetha ubuso ekugwebeni akulunganga.+ 24  Othi kongendawo: “Ulilungisa,”+ izizwana ziya kumshwabulela, amaqela ohlanga aya kumqalekisa. 25  Kodwa kwabo bamohlwayayo kuyathandeka,+ yaye phezu kwabo kuya kubakho intsikelelo yokulungileyo.+ 26  Wanga imilebe ophendula ngokuthe tye.+ 27  Lungisa umsebenzi wakho ngaphandle, yaye wulungiselele wena entsimini.+ Wandule ukwakha indlu yakho. 28  Musa ukuba lingqina nxamnye nedlelane lakho ngaphandle kwesizathu.+ Ube sisidenge ngemilebe yakho.+ 29  Musa ukuthi: “Kanye njengoko enjenjalo kum, ndiya kwenjenjalo nam kuye.+ Ndiya kumbuyekeza ngamnye ngokwezenzo zakhe.”+ 30  Ndadlula entsimini yomntu olivila+ nangasesidiliyeni somntu oswele intliziyo.+ 31  Yaye, khangela! sonke sasinokhula.+ Ngaphezulu sasigutyungelwe ngamarhawu, nodonga lwamatye lwaludilikile.+ 32  Ngoko ndasikhangela, mna; ndachukumiseka entliziyweni;+ ndabona, ndamkela uqeqesho, lokuba:+ 33  Ngenxa yentwana yobuthongo, nokozela kancinane, nokusonga izandla ukuze ulale,+ 34  buya kukufikela ngokuqinisekileyo njengesihange ubuhlwempu nokuswela kwakho njengomntu oxhobileyo.+

Umbhalo osemazantsi