Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

IMizekeliso 18:1-24

18  Ozahlulayo uya kufuna ulangazelelo lwakhe lokuzingca;+ uya kuphambuka kubo bonke ubulumko bobuqili.+  Nabani na osisiyatha akayoliswa kukuqonda,+ ngaphandle kokutyhila okusentliziyweni yakhe.+  Xa ongendawo efika, kwanokudelwa kumele kufike;+ ukungcikiva+ kuhambisana nehlazo.  Amazwi omlomo womntu ngamanzi anzulu.+ Iqula lobulumko ngumsinga ompompozayo.+  Akulunganga ukukhetha ubuso bongendawo,+ nokugqwetha isigwebo selungisa.+  Imilebe yesiyatha ingena engxabanweni,+ yaye umlomo waso kanye ubiza imivumbo.+  Umlomo wesiyatha uyasitshabalalisa,+ yaye imilebe yaso ingumgibe emphefumlweni waso.+  Amazwi omnyelisi anjengento eginywa ngokubawa,+ eyehlela embilinini wesisu.+  Obonakalisa ukudangala emsebenzini wakhe+—ungumzalwana walowo wonakalisayo.+ 10  Yinqaba eyomeleleyo+ igama likaYehova. Ilungisa libalekela kulo lize likhuseleke.+ 11  Izinto zexabiso zesityebi ziyidolophu yaso eyomeleleyo,+ yaye zinjengodonga olukhuselayo kwingcamango yaso.+ 12  Phambi kokuwa intliziyo yomntu iphakamile,+ yaye phambi kozuko kukho intobeko.+ 13  Ukuba nabani na uphendula umbandela ngaphambi kokuwuva,+ bubudenge obo kuye nokuthotywa.+ 14  Umoya womntu unokusinyamezela isifo sakhe;+ kodwa umoya oxhwalekileyo, ngubani na onokuwunyamezela?+ 15  Intliziyo yoqondayo izuza ukwazi,+ nendlebe yezilumko ifuna ukufumana ukwazi.+ 16  Isipho somntu simvulela indawo enkulu,+ size simkhokele ebusweni babantu abakhulu.+ 17  Othetha kuqala kwelakhe ityala ulilungisa;+ yaye idlelane lakhe ngokuqinisekeliyo lifika limgocagoce.+ 18  Iqashiso liphelisa usukuzwano,+ yaye lahlukanisa abanamandla.+ 19  Umzalwana ekunxaxhwe nxamnye naye ungaphezu kwedolophu eyomeleleyo;+ yaye kukho usukuzwano olunjengomvalo wenqaba yokuhlala.+ 20  Ngesiqhamo somlomo wakhe umntu isisu sakhe siya kwanela;+ uya kwanela kwanayimveliso yemilebe yakhe.+ 21  Ukufa nobomi kusemandleni olwimi,+ noluthandayo uya kudla isiqhamo salo.+ 22  Kukho bani na ufumene umfazi olungileyo?+ Ufumene into elungileyo,+ yaye uzuze inkoliseko kaYehova.+ 23  Osweleyo uthetha ngezibongozo,+ kodwa isityebi siphendula ngendlela erhabaxa.+ 24  Wambi amaqabane ayonakalisana,+ kodwa kukho umhlobo onamathela ngokusondele ngakumbi kunomntakwenu.+

Umbhalo osemazantsi