Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

IMizekeliso 17:1-28

17  Lilunge ngakumbi iqhekeza lesonka elomileyo kunye nokuzola+ kunendlu ezele yimibingelelo kunye nengxabano.+  Umkhonzi obonakalisa ingqiqo uya kumlawula unyana owenza okuziintloni,+ yaye uya kuba nesabelo selifa phakathi kwabantakwabo.+  Imbiza yokusulungekisa yeyesilivere neziko lelegolide,+ kodwa uYehova ungumgocagoci weentliziyo.+  Umenzi-bubi unikela ingqalelo kumlebe wokwenzakalisa.+ Oxokayo ulubekela indlebe ulwimi olubangela iinkxwaleko.+  Ogculela osweleyo ungcikiva uMenzi wakhe.+ Ovuyela intlekele eyehlela omnye akayi kukhululeka esohlwayweni.+  Isithsaba samadoda amadala ngabazukulwana,+ nobuhle boonyana ngooyise.+  Awumfanele ongenangqiqo umlebe othe tye.+ Ubeka phi na ke ukungasifaneli isidwangube umlebe oxokayo!+  Isipho sililitye elikholekileyo emehlweni omniniso ozukileyo.+ Kuyo yonk’ indawo ajika kuyo uyaphumelela.+  Ogubungela ukunxaxha ufuna uthando,+ yaye oqhubeka ethetha ngombandela wahlukanisa abazanayo.+ 10  Ukukhalinyelwa kungena nzulu ngakumbi konokuqonda+ kunokubetha isiyatha izihlandlo ezilikhulu.+ 11  Onemvukelo ufuna ububi kuphela,+ ngoko ke uthunyelelwa umthunywa okhohlakeleyo.+ 12  Kulunge ngakumbi ukuba umntu aqubisane nebhere ehluthwe amathole ayo+ kunokuqubisana nesiyatha ebudengeni baso.+ 13  Ke obuyekeza okubi endaweni yokulungileyo,+ ububi abuyi kumka endlwini yakhe.+ 14  Ukuqala kosukuzwano kunjengovulela amanzi;+ ngoko ngaphambi kokuba kuvele ingxabano, rhoxa.+ 15  Nabani na ovakalisa ongendawo elilungisa+ novakalisa ilungisa lingendawo+—bobabini bayinto ecekisekayo kuYehova.+ 16  Kutheni kukho ixabiso lokuzuza ubulumko+ esandleni sesiyatha, ekubeni singenantliziyo?+ 17  Iqabane lokwenyaniso lithanda ngamaxesha onke,+ yaye lingumzalwana ozalelwe ixesha lokubandezeleka.+ 18  Umntu oswele intliziyo uxhawula ngesandla,+ esiba ngummeli weqabane lakhe.+ 19  Nabani na othanda ukunxaxha uthanda usukuzwano.+ Nabani na ophakamisa isango ufuna ukuwa.+ 20  Onentliziyo egwenxa akayi kufumana kulunga,+ yaye olujikajikayo ulwimi lwakhe uya kuwela entlekeleni.+ 21  Nabani na ozala umntwana osisiyatha—yintlungu kuye;+ yaye uyise womntwana ongenangqiqo akabi nemihlali.+ 22  Intliziyo evuyayo iyaphilisa,+ kodwa umoya oxhwalekileyo womisa amathambo.+ 23  Ongendawo uyasithabatha isinyobo esifubeni+ aze agqwethe isigwebo.+ 24  Ubulumko buphambi kobuso boqondayo,+ kodwa amehlo esiyatha aseziphelweni zomhlaba.+ 25  Unyana osisiyatha yingqumbo kuyise+ nobukrakra komzeleyo.+ 26  Ngapha koko, ukuhlawuliswa kwelungisa akulunganga.+ Ukubetha izidwangube kunxamnye nokuthe tye.+ 27  Nabani na owabambayo amazwi akhe unolwazi,+ nomntu oqondayo unomoya opholileyo.+ 28  Kwanesidenge, xa sithe cwaka, siya kugqalwa njengesilumko;+ novala imilebe yakhe, unjengoqondayo.

Umbhalo osemazantsi