Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

IMizekeliso 14:1-35

14  Umfazi osisilumko ngokwenene uyayakha indlu yakhe,+ kodwa osisidenge uyayichitha ngezandla zakhe.+  Ohamba ngokuthe tye woyika uYehova,+ kodwa oneendlela ezigwenxa uyamdelela.+  Intonga yekratshi isemlonyeni wesidenge,+ kodwa imilebe yezilumko iya kuzilinda.+  Apho kungekho nkomo umkhumbi uyacoceka, kodwa izilimo eziyintabalala ziza ngenxa yamandla enkunzi yenkomo.  Ingqina elithembekileyo aliyi kuxoka,+ kodwa ingqina lobuxoki lifutha ubuxoki.+  Umgculeli ufuna ubulumko, aze angabufumani; kodwa konokuqonda ukwazi yinto elula.+  Mka phambi komntu osisiyatha,+ ngokuba ngokuqinisekileyo akuyi kuyiphawula imilebe yolwazi.+  Ubulumko bonobuqili bukukuyiqonda indlela yakhe,+ kodwa ubudenge beziyatha buyinkohliso.+  Bazizidenge abo bagculela ityala,+ kodwa phakathi kwabathe tye kukho ukuvumelana.+ 10  Intliziyo iyabuqonda ubukrakra bomphefumlo kabani,+ yaye ngemihlali yayo akakho owasemzini oya kuzibandakanya. 11  Indlu yabantu abangendawo iya kubhujiswa,+ kodwa intente yabathe tye iya kuchuma.+ 12  Kukho indlela ethe tye phambi komntu,+ kodwa emva koko ziindlela zokufa.+ 13  Kwasekuhlekeni intliziyo inokuba buhlungu;+ kodwa nokuphela kwayo imihlali kuba yintlungu.+ 14  Ongenalukholo entliziyweni yakhe uya kwanela ziindlela zakhe,+ kodwa umntu olungileyo wanela zizenzo zakhe.+ 15  Nabani na ongenamava ukholwa ngamazwi onke,+ kodwa onobuqili uyawaqwalasela amanyathelo akhe.+ 16  Isilumko siyoyika size simke ebubini,+ kodwa isiyatha siyavutha ngumsindo sizithembile.+ 17  Okhawuleza abe nomsindo uya kwenza ubudenge,+ kodwa indoda enamandla okucinga ithiyekile.+ 18  Abangenamava ngokuqinisekileyo baya kufumana ilifa lobudenge,+ kodwa abanobuqili baya kuthwala ukwazi njengesigqubuthelo sentloko.+ 19  Abantu abanobubi baya kuqubuda phambi kwabalungileyo,+ baze bona abantu abangendawo bame emasangweni elungisa. 20  Osweleyo uthiywa nalidlelane lakhe,+ kodwa zininzi izihlobo zesityebi.+ 21  Odelela idlelane lakhe uyona,+ kodwa unoyolo obabala abaxhwalekileyo.+ 22  Abayi kubhadu-bhadula na abo bayila ububi?+ Kodwa kukho ububele bothando nenyaniso kwabo bayila okulungileyo.+ 23  Kulo lonke uhlobo lokubulaleka kubakho ingenelo,+ kodwa ilizwi nje lemilebe likhokelela ekusweleni. 24  Busisithsaba sezilumko ubutyebi bazo; ubudenge beziyatha bubudenge.+ 25  Ingqina lenyaniso lihlangula umphefumlo,+ kodwa elinenkohliso lifutha nje ubuxoki.+ 26  Ekoyikeni uYehova kukho intembelo eyomeleleyo,+ yaye koonyana bakhe kuya kubakho indawo yokusabela.+ 27  Ukoyika uYehova kuliqula lobomi,+ kukumka kwimigibe yokufa.+ 28  Ubuninzi babantu busisihombo sokumkani,+ kodwa liyawa igosa eliphakamileyo ngokuswela abantu.+ 29  Ozeka kade umsindo unokuqonda okuninzi,+ kodwa ongenamonde uphakamisa ubudenge.+ 30  Intliziyo ezolileyo ibubomi kumzimba wenyama,+ kodwa ikhwele likukubola emathanjeni.+ 31  Oqhatha osweleyo uyamngcikiva uMenzi wakhe,+ kodwa obabala ihlwempu uyamzukisa.+ 32  Ngenxa yobubi bakhe ongendawo uya kutyhalwa awe,+ kodwa ilungisa liya kufumana indawo yokusabela kwingqibelelo yalo.+ 33  Entliziyweni yalowo unokuqonda kukho ubulumko,+ yaye phakathi kweziyatha buyaziwa. 34  Ubulungisa buyaluphakamisa uhlanga,+ kodwa isono silihlazo kumaqela eentlanga.+ 35  Inkoliseko yokumkani ikumkhonzi owenza ngengqiqo,+ kodwa ukuvutha kwakhe ngumsindo kukwabo benza okuziintloni.+

Umbhalo osemazantsi