Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

IMizekeliso 12:1-28

12  Othanda ingqeqesho uthanda ukwazi,+ kodwa umthiyi wesohlwayo akaqiqi.+  Olungileyo uzuza inkoliseko kaYehova,+ kodwa umntu weengcinga ezingendawo umvakalisa engongendawo.+  Akukho mntu uya kumiselwa ngokuqinileyo bubungendawo;+ kodwa yona ingcambu yamalungisa, ayisayi kushukunyiswa.+  Umfazi ofanelekileyo usisithsaba kumnini wakhe,+ kodwa owenza okuziintloni unjengokubola emathanjeni akhe.+  Iingcamango zamalungisa zisisigwebo;+ ukulawulwa ngabangendawo yinkohliso.+  Amazwi abangendawo alalela igazi,+ kodwa umlomo wabathe tye uya kubahlangula.+  Abangendawo bayabhukuqwa bangabikho,+ kodwa indlu yamalungisa iya kuqhubeka imile.+  Ngokuba umntu omlomo unengqiqo uya kudunyiswa,+ kodwa ontliziyo ijijekileyo uya kudelwa.+  Ulunge ngakumbi ojongelwe phantsi enomkhonzi ngaphezu kozizukisayo kodwa eswele isonka.+ 10  Ilungisa liyawunyamekela umphefumlo wesilwanyana sasekhaya,+ kodwa inceba yabangendawo iyinkohlakalo.+ 11  Owulimayo umhlaba wakhe uya kwanela sisonka,+ kodwa osukela izinto ezingenaxabiso uswele intliziyo.+ 12  Ongendawo unqwenela ixhoba elibanjiswe ngomnatha womntu onobubi;+ kodwa ke ingcambu yamalungisa, iyavelisa.+ 13  Ngokunxaxha kwemilebe umntu onobubi uyarhintyelwa,+ kodwa ilungisa liyaphuma embandezelweni.+ 14  Ngesiqhamo somlomo wayo indoda iyanela kokulungileyo,+ nesenzo sezandla zomntu siya kubuyela kuye.+ 15  Indlela yesidenge ilungile emehlweni aso,+ kodwa ophulaphula icebiso sisilumko.+ 16  Ngumntu osisidenge owazisa ingqumbo yakhe kwangaloo mini,+ kodwa onobuqili ugubungela ihlazo.+ 17  Ophefumla ukuthembeka uya kuxela ubulungisa,+ kodwa ingqina elixokayo, lixela inkohliso.+ 18  Kukho othetha engacinganga njengokuhlaba kwekrele,+ kodwa ulwimi lezilumko luyaphilisa.+ 19  Ngumlebe wenyaniso+ oya kumiselwa ngokuqinileyo ngonaphakade,+ kodwa ulwimi lobuxoki luya kuba lolwephanyazo.+ 20  Inkohliso isentliziyweni yabo bayila ububi,+ kodwa abo baceba uxolo banemihlali.+ 21  Ilungisa+ aliyi kuhlelwa yinto eyenzakalisayo, kodwa abangendawo ngokuqinisekileyo baya kuzaliswa yintlekele.+ 22  Imilebe exokayo iyinto ecekisekayo kuYehova,+ kodwa abo bathembekileyo uyakholiswa ngabo.+ 23  Umntu onobuqili ugubungela ukwazi,+ kodwa intliziyo yeziyatha imemeza ubudenge.+ 24  Isandla sabakhutheleyo siya kulawula,+ kodwa isandla esidangeleyo siya kusebenza ngokuqhutywa ngebhaxa.+ 25  Inyameko yokuxhalaba esentliziyweni yendoda iya kuyibangela ukuba iqubude,+ kodwa ilizwi elilungileyo liyenza ibe nemihlali.+ 26  Ilungisa lihlola idlelo lalo, kodwa indlela yabangendawo ibabangela babhadule.+ 27  Odangeleyo akayi kuzisukela iinyamakazi,+ kodwa okhutheleyo yindyebo yomntu exabisekileyo. 28  Busemendweni wobulungisa ubomi,+ nokuhamba emendweni wabo kuthetha ukungafi.+

Umbhalo osemazantsi