Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

IMizekeliso 11:1-31

11  Izikali eziqhathayo ziyinto ecekisekayo kuYehova,+ kodwa ilitye lokulinganisa elipheleleyo uyakholiswa lilo.  Kufikile na ukukhukhumala? Ngoko ihlazo liyeza;+ kodwa bunabathozamileyo ubulumko.+  Ingqibelelo yabathe tye iyabakhokela,+ kodwa ubugqwetha babo benza ngobuqhophololo buya kubaphanga.+  Izinto ezixabisekileyo aziyi kuba yingenelo ngemini yokuvutha komsindo,+ kodwa ubulungisa buya kuhlangula ekufeni.+  Ubulungisa bongenakusoleka buya kuyenza ithi tye indlela yakhe,+ kodwa ongendawo uya kuwa ngobungendawo bakhe.+  Ubulungisa babathe tye buya kubahlangula,+ kodwa ngomnqweno wabo abo benza ngobuqhophololo baya kubanjiswa.+  Xa umntu ongendawo esifa, liyatshabalala ithemba lakhe;+ kwanolindelo olusekelwe emandleni lutshabalele.+  Ilungisa liyahlangulwa ekubandezelekeni,+ kuze kufike ongendawo esikhundleni salo.+  Ngomlomo wakhe umwexuki uyalonakalisa+ idlelane lakhe, kodwa ngokwazi amalungisa ayahlangulwa.+ 10  Ngenxa yokulunga kwamalungisa idolophu iyachulumanca,+ kodwa xa abangendawo betshabalala kubakho intswahla yovuyo.+ 11  Ngenxa yentsikelelo yabangamalungisa idolophu iyaphakanyiswa,+ kodwa ngenxa yomlomo wabangendawo iyachithwa.+ 12  Oswele intliziyo uyalidelela idlelane lakhe,+ kodwa umntu onokuqonda okuphangaleleyo uthi cwaka.+ 13  Ohambahamba njengomnyelisi+ utyhila igqugula,+ kodwa omoya uthembekileyo uyawugubungela umbandela.+ 14  Xa kungekho lwalathiso lobuchule, bayawa abantu;+ kodwa kukho usindiso ebuninzini babacebisi.+ 15  Ubani uya kuhlelwa bububi ngenxa yokuba emela owasemzini,+ kodwa okuthiyayo ukuxhawulana akakhathazeki. 16  Ibhinqa elinomtsalane libamba uzuko;+ kodwa oozwilakhe babamba ubutyebi. 17  Umntu onobubele bothando uqhubana ngokunomvuzo nomphefumlo wakhe,+ kodwa umntu okhohlakeleyo uyizisela ishwangusha inyama yakhe.+ 18  Ongendawo wenza umvuzo wobuxoki,+ kodwa ohlwayela ubulungisa, unomvuzo oyinyaniso.+ 19  Obumela ngokuqinileyo ubulungisa usingise ebomini,+ kodwa lowo usukela okubi usingise ekufeni kwakhe.+ 20  Abo bantliziyo zigwenxa bayinto ecekisekayo kuYehova,+ kodwa abo bangenakusoleka endleleni yabo uyakholiswa ngabo.+ 21  Nangona isandla sibambana nesandla, akayi kungohlwaywa onobubi;+ kodwa inzala yamalungisa ngokuqinisekileyo iya kusinda.+ 22  Njengekhonkco legolide empumlweni yehagu, linjalo ibhinqa elihle kodwa lingenangqiqo.+ 23  Umnqweno wamalungisa ngokuqinisekileyo ulungile;+ ithemba labangendawo kukuvutha komsindo.+ 24  Kukho ochithachithayo kodwa abe esanda;+ ukwakho ozinqandayo kokulungileyo, kodwa umphumo kukuswela kuphela.+ 25  Umphefumlo onesisa uya kutyetyiswa,+ yaye oseza abanye ngesisa naye uya kusezwa ngesisa.+ 26  Owala nokudla okuziinkozo—uluntu luya kumshwabulela, kodwa kukho intsikelelo entlokweni yalowo uthengisayo.+ 27  Ofuna okulungileyo uya kuqhubeka efuna inkoliseko;+ kodwa lowo ufuna ububi, buya kumfikela.+ 28  Okholosa ngobutyebi bakhe—uya kuwa;+ kodwa kanye njengamahlamvu amalungisa aya kuchuma.+ 29  Ke ozisa ishwangusha endlwini yakhe,+ uya kudla ilifa elingumoya;+ yaye umntu osisidenge uya kuba ngumkhonzi wonentliziyo elumkileyo. 30  Isiqhamo selungisa ngumthi wobomi,+ nozuza imiphefumlo sisilumko.+ 31  Khangela! Ilungisa—emhlabeni liya kuvuzwa.+ Kukangakanani na ke kongendawo nomoni!+

Umbhalo osemazantsi