Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

IMizekeliso 1:1-33

1  Imizekeliso+ kaSolomon+ unyana kaDavide,+ ukumkani wakwaSirayeli,+  yokuba ubani azi ubulumko+ nengqeqesho,+ kuqondwe amazwi okuqonda,+  kufunyanwe ingqeqesho+ enika ingqiqo,+ ubulungisa+ nomgwebo+ nokuthe tye,+  kunikwe abangenamava ubuqili,+ nomfana ukwazi+ namandla okucinga.+  Umntu osisilumko uya kuphulaphula aze angenise uyalelo olungakumbi,+ kwaye umntu onokuqonda ngulowo uzuza ulwalathiso lobuchule,+  ukuze aqonde umzekeliso nelizwi eliyinkohla,+ amazwi abantu abazizilumko+ namaqhina abo.+  Ukoyika uYehova kukuqalisa kolwazi.+ Ubulumko nengqeqesho koko izidenge nje zikudelileyo.+  Yiphulaphule, nyana wam, ingqeqesho kayihlo,+ ungawushiyi umthetho kanyoko.+  Kuba ezo zizidanga ezinomtsalane entlokweni yakho+ nentsimbi yomqala entle emqaleni wakho.+ 10  Nyana wam, ukuba aboni bazama ukukulukuhla, ungavumi.+ 11  Ukuba bathi: “Hamba nathi. Masilalele igazi.+ Masilalele ngokufihlakeleyo abantu abamsulwa ngaphandle kwesizathu.+ 12  Masibaginye bephila+ kanye njengeShiyol,+ bephela, njengabo behla baye emhadini.+ 13  Masifumane zonke iintlobo zezinto zexabiso.+ Masizalise izindlu zethu ngamaxhoba.+ 14  Ufanele wenze iqashiso lakho phakathi kwethu. Mayibe nye kuphela ingxowa yethu sonke”+ 15  nyana wam, musa ukuhamba nabo endleleni.+ Lunqande unyawo lwakho endleleni yabo.+ 16  Kuba iinyawo zabo zibalekela ngqo ebubini,+ yaye zingxamela ukuphalaza igazi.+ 17  Kuba wanekelwa ilize umnatha phambi kwamehlo ayo nantoni na enamaphiko.+ 18  Ke bona balalela lona kanye igazi laba;+ balalela ngokufihlakeleyo imiphefumlo yabo.+ 19  Unjalo umendo wakhe wonk’ ubani owenza ingeniso ngokungekho sikweni.+ Isusa umphefumlo womniniyo.+ 20  Ubulumko bokwenyaniso+ buhlala budanduluka kakhulu esitratweni.+ Kwiindawo zembutho buvakalisa ilizwi labo.+ 21  Kwisiphelo esisemantla sezitrato ezinengxolo buyamemeza.+ Ekungeneni emasangweni esixeko buthetha amazwi abo busithi:+ 22  “Kuya kude kube nini na nina bangenamava nithanda ukungabi namava,+ yaye kuya kude kube nini na nina bagculeli+ ninqwenela ukugculela ngokuphandle, ibe kuya kude kube nini na nina ziyatha nikuthiyile ukwazi?+ 23  Buyani ngokohlwaya kwam.+ Ngoko ndiza kumpompozisa kuni umoya wam;+ ndiza kunazisa amazwi am.+ 24  Ngenxa yokuba ndimemezile kodwa nala,+ ndolule isandla sam kodwa akukho bani unikela ingqalelo,+ 25  nesuka analikhathalela lonke icebo lam,+ nesohlwayo sam anisamkelanga,+ 26  nam ke ndiya kuyihleka intlekele yenu,+ ndiya kuhleka ekufikeni koko kuninkwantyisayo,+ 27  xa oko kuninkwantyisayo kufika kanye njengesaqhwithi,+ nentlekele yenu ifika apha kanye njengomoya osisaqhwithi, xa nifikelwa kukubandezeleka namaxesha anzima.+ 28  Ngelo xesha baya kundibiza, kodwa andiyi kuphendula;+ baya kumana bendifuna, kodwa abayi kundifumana,+ 29  ngenxa yokuba bekuthiyile ukwazi,+ bengakunyulanga nokoyika uYehova.+ 30  Abalivumanga icebo lam;+ abasihlonelanga isohlwayo sam sonke.+ 31  Ngoko baya kudla isiqhamo seendlela zabo,+ yaye baya kuhlutha ngamacebo abo.+ 32  Kuba ukukreqa+ kwabangenamava kuko okuya kubabulala,+ nokungabi nankathalo kweziyatha kuko okuya kuzibulala.+ 33  Yena ke ondiphulaphulayo, uya kuhlala ngonqabiseko+ aze angaphazamiseki ekunkwantyiseni kwentlekele.”+

Umbhalo osemazantsi