Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Hoseya 4:1-19

4  Liveni ilizwi likaYehova, bonyana bakaSirayeli, kuba uYehova ubabek’ ityala abemi beli lizwe,+ kuba akukho nyaniso+ nabubele bothando nakwazi uThixo kweli lizwe.+  Kukho iziqalekiso+ nokuqhelisela inkohliso+ nokubulala,+ ukuba+ nokukrexeza,+ negazi liphalala liphalele.+  Kungenxa yoko le nto eli lizwe liya kuzila+ naye wonke ummi okulo eya kuphelelwa kunye namarhamncwa asendle nezidalwa eziphaphazelayo zasemazulwini, kwaneentlanzi zaselwandle ziya kuhlanganiselwa ekufeni.+  “Noko ke, makungabikho mntu usukuzana nomnye,+ umntu makangamohlwayi omnye, kuba abantu bakho banjengabasukuzana nombingeleli.+  Yaye ngokuqinisekileyo uya kukhubeka ngexesha lasemini,+ kwanomprofeti akhubeke kunye nawe, njengasebusuku.+ Yaye ndiya kumvala umlomo unyoko.+  Ngokuqinisekileyo abantu bam baya kuthuliswa, ngenxa yokuba akukho kwazi.+ Ngenxa yokuba ukugatyile ukwazi,+ ndiya kukugatya nawe ekukhonzeni njengombingeleli kum;+ nangenxa yokuba uqhubeka uwulibala umthetho kaThixo wakho,+ ndiya kubalibala oonyana bakho nam.+  Ngokwesilinganiso sobuninzi babo, ngoko bonile kum.+ Uzuko lwam bananise ngalo ngehlazo.+  Baqhubeka besiqwenga isono sabantu bam, umphefumlo wabo bawuphakamisela kwisiphoso sabo.+  “Kuya kuthi njengoko banjalo abantu abe njalo umbingeleli;+ yaye ngokuqinisekileyo ndiya kubaphendulisa ngeendlela zabo;+ ndibabuyisele ngokwezenzo zabo.+ 10  Baya kudla, kodwa abayi kwanela.+ Abafazi baya kubaphatha njengamaheyukazi; kodwa abayi kwanda,+ ngenxa yokuba bayekile ukumhlonela uYehova.+ 11  Uhenyuzo newayini newayini enencasa zisusa intshukumisa elungileyo.+ 12  Abantu bam babuzisa+ kwisithixo sabo somthi,+ nomsimelelo wesandla sabo uqhubeka ubaxelela; ngenxa yokuba kanye umoya wobuhenyu ubabangele baphambuka,+ yaye ngohenyuzo bayemka phantsi koThixo wabo.+ 13  Babingelela phezu kweentaba,+ naphezu kweenduli baqhumisa umbingelelo,+ phantsi komthi oxandileyo nomthi westorakisi nomthi omkhulu, ngenxa yokuba ulungile umthunzi wawo.+ Kungenxa yoko le nto iintombi zenu zihenyuza noomolokazana benu bekrexeza. 14  “Andiyi kuziphendulisa iintombi zenu ngenxa yokuba zihenyuza, noomolokazana benu ngenxa yokuba bekrexeza. Ngokuba nawo amadoda, athi gu bucala namahenyukazi,+ aze abingelele kunye noonongogo basetempileni;+ yaye isizwana esingaqondiyo+ siya kunyathelelwa phantsi. 15  Nangona uhenyuza, Sirayeli,+ makangabi natyala uYuda,+ yaye musani ukuya eGiligali,+ ninganyuki niye eBhete-aven+ okanye nifunge nithi ‘Ephila nje uYehova!’+ 16  Kuba, unjengemazi yenkomo enenkani uSirayeli ukuba nenkani.+ Ngaba ke uYehova uya kubalusa njengetakane legusha eliyinkunzi kwindawo ebanzi? 17  UEfrayim uhlanganisene nezithixo.+ Myekeni!+ 18  Utywala babo bengqolowa buphelile,+ baphatha umfazi njengehenyukazi.+ Amakhaka akhe+ athande ihlazo.+ 19  Umoya umbophile emaphikweni awo.+ Yaye baya kuba neentloni ngemibingelelo yabo.”+

Umbhalo osemazantsi