Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Hoseya 2:1-23

2  “Yithini kubazalwana benu, ‘Bantu bam!’+ nize nithi koodade wenu, ‘Mfazi owenzelwe inceba!’+  Mseni ematyaleni nonyoko;+ mseni ematyaleni, ngokuba akangomfazi wam+ yaye andiyondoda yakhe.+ Yaye ufanele alahle ubuhenyu bakhe phambi kwakhe nezenzo zakhe zokukrexeza phakathi kwamabele akhe,+  ukuze ndingamhlubi abe ze+ ndize ndimmise njengemini awazalwa ngayo,+ ndimmise njengentlango+ nanjengelizwe elingenamanzi+ ndize ndimbulale ngonxano.+  Yaye oonyana bakhe andiyi kubenzela nceba,+ ngokuba bangoonyana bobuhenyu.+  Kuba umama wabo uhenyuzile.+ Lowo wabamithayo wenza okuziintloni,+ ngokuba wathi, ‘Ndifuna ukulandela abo bathandana nam,+ abo bandinika isonka namanzi, uboya nelinen, ioli nesiselo.’+  “Ngoko ke yabona ndiyayibiyela indlela yakho ngameva; yaye ndiza kwakha udonga lwamatye nxamnye naye,+ ukuze iindlela zakhe angazifumani.+  Uya kusukela izithandwa zakhe, kodwa akayi kuzifumana;+ yaye ngokuqinisekileyo uya kuzikhangela, kodwa akayi kuzifumana. Yaye uya kuthi, ‘Ndifuna ukubuyela endodeni yam,+ eyokuqala,+ kuba bekulunge ngakumbi ngoko kunangoku.’+  Kodwa yena akaqondanga+ ukuba wakunikwa ndim ukudla okuziinkozo+ newayini enencasa neoli, ndaza ndamenzela isilivere yaphuphuma, negolide, abasuka bayisebenzisela uBhahali.+  “‘Ngoko ke ndiya kubuya ndize ngokuqinisekileyo ndithabathe ukudla kwam okuziinkozo ngexesha lako newayini yam enencasa ngexesha layo,+ ndize ndibuxhwile uboya bam nelinen yam yokugubungela ubuze bakhe.+ 10  Ke kaloku ndiya kubutyhila ubuze bakhe emehlweni ezithandwa zakhe,+ yaye akuyi kubakho umxhwilayo esandleni sam.+ 11  Yaye ngokuqinisekileyo ndiya kukuyekisa konke ukugcoba kwakhe,+ umthendeleko wakhe,+ ukuthwasa kwenyanga+ kwakhe nesabatha yakhe nawo onke amaxesha akhe omsitho. 12  Yaye ndiza kuwuphanzisa umdiliya wakhe+ nomkhiwane wakhe,+ abesithi ngazo: “Zizipho kum, endiziphiwe zizithandwa zam”; yaye ndiza kuzimisa njengehlathi,+ zidliwe ngokuqinisekileyo ngamarhamncwa asendle. 13  Yaye ndiza kumphendulisa+ ngenxa yemifanekiso kaBhahali+ aqhumisela kuyo umbingelelo,+ xa ezivathise ngomsesane wakhe nesihombo sakhe+ aze aqhubeke esiya kwizithandwa zakhe,+ yaye andilibale mna,’+ utsho uYehova. 14  “‘Ngoko ke yabona ndiyamoyisa, yaye ndiza kumsa entlango,+ ndize ndithethe entliziyweni yakhe.+ 15  Yaye ndiza kumnika izidiliya zakhe ukususela ngelo xesha kuse phambili,+ nentili yeAkore+ njengesango lethemba; yaye ngokuqinisekileyo uya kuphendula apho njengeemini zobutsha bakhe+ nanjengemini yokuphuma kwakhe kwilizwe laseYiputa.+ 16  Kuya kuthi ngaloo mini,’ utsho uYehova, ‘undibize ngokuthi Ndoda yam, ungabi sandibiza ngokuthi Mnini wam.’+ 17  “‘Ndiza kuwashenxisa amagama emifanekiso kaBhahali emlonyeni wakhe,+ yaye akayi kubuye akhunjulwe amagama abo.+ 18  Yaye ngaloo mini ngokuqinisekileyo ndiya kwenza umnqophiso namarhamncwa asendle+ nesidalwa esiphaphazelayo sasemazulwini nento erhubuluzayo yasemhlabeni, ndiya kwaphula isaphetha, ikrele nemfazwe ndizikhuphe elizweni,+ yaye ndiza kubalalisa benqabisekile.+ 19  Ndiza kukugana ube ngowam ukusa kwixesha elingenammiselo,+ ndikugane ube ngowam ngobulungisa nangokusesikweni nangobubele bothando nangenceba.+ 20  Ndiza kukugana ube ngowam ngokuthembeka; yaye ngokuqinisekileyo uya kumazi uYehova.’+ 21  “‘Yaye ngaloo mini ndiya kuphendula,’ utsho uYehova, ‘Ndiya kuwaphendula amazulu, yaye wona aya kuwuphendula umhlaba;+ 22  yaye umhlaba uya kuphendula ukudla okuziinkozo+ newayini enencasa neoli; nazo ziya kumphendula uYizereli [‘uThixo uya kuyihlwayela imbewu’].+ 23  Ngokuqinisekileyo ndiya kumhlwayela njengembewu yam emhlabeni,+ ndimenzele inceba ongenzelwanga nceba,+ ndithi kwabo bangengobantu bam: “Ungabantu bam”;+ bona baya kuthi: “UnguThixo wam.”’”+

Umbhalo osemazantsi