Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Hezekile 6:1-14

6  Laza ilizwi likaYehova laqhubeka lifika kum, lisithi:  “Nyana womntu, bhekisa ubuso bakho ezintabeni zakwaSirayeli uze uprofete+ kuzo.+  Uze uthi, ‘Owu zintaba zakwaSirayeli, liveni ilizwi leNkosi enguMongami uYehova:+ Itsho iNkosi enguMongami uYehova kwiintaba nasezindulini,+ kwimiphantsi yemisinga nasezintlanjeni ukuthi: “Yabonani! Ndinizisela ikrele, yaye ngokuqinisekileyo ndiya kuzitshabalalisa iindawo zenu eziphakamileyo.+  Nezibingelelo zenu ziya kuphanziswa+ neziganga zeziqhumiso zenu ziya kwaphulwa, yaye ndiza kubabangela bawe ababuleweyo benu phambi kwezithixo zenu ezinezothe.+  Kwaye izidumbu zoonyana bakaSirayeli ndiza kuzibeka phambi kwezithixo zabo ezinezothe, ndize ndiwachithachithe amathambo enu macala onke ezibingelelweni zenu.+  Kuzo zonke iindawo zenu zokuhlala+ izixeko ngokwazo ziya kuphanziswa+ neendawo eziphakamileyo zibe zezichithakeleyo, ukuze zibe zeziphanzileyo+ nezibingelelo zenu zibe zezichithakeleyo+ zize okunene zaphulwe nezithixo zenu ezinezothe okunene zipheliswe+ neziganga zenu zeziqhumiso zigawulwe+ icinywe nemisebenzi yenu.  Nabo babuleweyo ngokuqinisekileyo baya kuwa phakathi kwenu,+ nazi ukuba ndinguYehova.+  “‘“Naxa kusenzeka oku ndiza kuninika abasindileyo ekreleni babe yintsalela phakathi kweentlanga, xa nichithachithwa emazweni.+  Yaye abasindileyo benu ngokuqinisekileyo baya kundikhumbula bephakathi kweentlanga abaya kube bethinjelwe kuzo,+ ngenxa yokuba ndaphukile entliziyweni yabo ehenyuzayo ephambukileyo kum+ nasemehlweni abo ahenyuzayo elandela izithixo zabo ezinezothe;+ kwaye ngokuqinisekileyo baya kuziva bezothekile ebusweni babo ngenxa yezinto ezimbi abazenzileyo kuzo zonke izinto zabo ezicekisekayo.+ 10  Baya kwazi ukuba ndinguYehova; akulolize ukuthetha kwam+ ngokwenza le nto iyintlekele kubo.”’+ 11  “Itsho iNkosi enguMongami uYehova ukuthi, ‘Qhwabani izandla+ nize ningqishe ngonyawo, nithi: “Awu!” ngenxa yezinto zonke ezimbi nezicekisekayo zendlu kaSirayeli,+ ngenxa yokuba baya kuwa ngekrele,+ ngendlala+ nangendyikitya yokufa.+ 12  Yena ke lowo ukude,+ uya kufa ngendyikitya yokufa; ke yena lowo ukufuphi, uya kuwa ngekrele; nalowo useleyo nolondoloziweyo, uya kufa ngendlala, ndandule ke ndiwuphelise kubo umsindo wam.+ 13  Nina kuya kufuneka nazi ukuba ndinguYehova,+ xa ababuleweyo bephakathi kwezithixo+ zabo ezinezothe, macala onke ezibingelelweni zabo,+ phezu kweenduli+ zonke eziphakamileyo, kuzo zonke iincopho zeentaba+ naphantsi kwayo yonke imithi enabileyo+ naphantsi kwayo yonke imithi emikhulu eshinyeneyo ngamasebe,+ indawo apho banikele khona ivumba elithozamisayo kwizithixo zabo zonke ezinezothe.+ 14  Yaye ndiza kusolula isandla sam nxamnye nabo+ ndize ndilenze ilizwe libe yinkangala ephanzileyo, kwanesiphanziso ngaphezu kwentlango yaseDibhela, kuzo zonke iindawo zabo zokuhlala. Baya kwazi ukuba ndinguYehova.’”

Umbhalo osemazantsi