Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Hezekile 45:1-25

45  “Ekulabeni kwenu ilizwe njengelifa,+ nifanele ninikele umnikelo kuYehova,+ isahlulo esingcwele kulo ilizwe elo;+ ubude, sibe ziikubhite ezingamashumi amabini anesihlanu amawaka ubude,+ nobubanzi, sibe lishumi lamawaka. Siya kuba sisahlulo esingcwele emideni yaso yonke macala onke.  Apha kuya kubakho amakhulu amahlanu ngamakhulu amahlanu endawo engcwele, yenziwe ibe sisikwere macala onke;+ siya kuba neekubhite ezingamashumi amahlanu edlelo kwicala ngalinye.+  Kulo mlinganiselo ufanele ulinganisele ubude obungamashumi amabini anesihlanu amawaka nobubanzi obulishumi lamawaka, yaye ingcwele iya kuba lapho, eyona nto ingcwele.+  Njengesahlulo esingcwele elizweni apho iya kuba sesababingeleli,+ abalungiseleli bengcwele, abo basondelayo ukuza kulungiselela kuYehova.+ Yaye imele ibe yindawo yezindlu zabo, nendawo engcwele yengcwele.  “‘Kuya kuba ngamashumi amabini anesihlanu amawaka ubude neshumi lamawaka ububanzi.+ Iya kuba yeyabaLevi, abalungiseleli beNdlu. Baya kuba namagumbi okudlela angamashumi amabini njengelifa.+  “‘Yaye njengelifa lesixeko, niya kunikela amawaka amahlanu obubanzi nobude bamawaka angamashumi amabini anesihlanu, kanye njengomnikelo ongcwele.+ Uya kuba ngowendlu yonke kaSirayeli.  “‘Ke isikhulu siya kufumana kweli cala nakweliya cala lomnikelo ongcwele+ nelifa lesixeko, ecaleni komnikelo ongcwele nasecaleni kwelifa lesixeko, okuthile kwicala elisentshona ngasentshona nokuthile kwicala elisempuma ngasempuma. Nobude buya kuba kanye njengesinye sezabelo, ukususela kumda osentshona kuse kumda osempuma.+  Ngokubhekisele kulo ilizwe, liya kuba lelaso njengelifa kwaSirayeli. Yaye izikhulu zam aziyi kuphinda zibadlakazelise abantu bam,+ nelizwe baya kulinika indlu kaSirayeli ngokwezizwe zabo.’+  “Itsho iNkosi enguMongami uYehova ukuthi, ‘Kwanele ngoku, zikhulu zakwaSirayeli!’+ “‘Shenxisani ugonyamelo nokuphangwa,+ nize nenze okusesikweni nobulungisa.+ Yekani ukubahlutha abantu bam,’+ itsho iNkosi enguMongami uYehova. 10  ‘Nifanele nibe nezikali ezichanileyo ne-efa echanileyo nomlinganiselo ochanileyo webhate.+ 11  Ngokubhekisele kwiefa nomlinganiselo webhate, kufanele kubekho isixa esinye esiqingqiweyo, ukuba ibhate ithwale isishumi sehomere nesishumi sehomere nge-efa;+ ngokubhekisele kwihomere, ifanele ibe sisixa sayo esifunekayo. 12  Ishekele+ yona ngamashumi amabini eegera.+ Amashumi amabini eeshekele, amashumi amabini anesihlanu eeshekele, ishumi elinesihlanu leeshekele lifanele libe yimane kuni.’ 13  “‘Nguwo lo umnikelo enifanele niwunikele, inxalenye yesithandathu ye-efa kwihomere yengqolowa, nenxalenye yesithandathu ye-efa kwihomere yerhasi; 14  ke wona umxhesho weoli, ngumlinganiselo webhate yeoli. Ibhate sisishumi sekore. Iibhate ezilishumi yihomere; ngenxa yokuba iibhate ezilishumi yihomere. 15  Nemvu ibe nye emhlambini, kumakhulu amabini emfuyo kwaSirayeli,+ yomnikelo wokudla okuziinkozo+ neyomnikelo otshiswa kuphele+ neyemibingelelo yobudlelane,+ ukuze bacanyagushelwe,’+ itsho iNkosi enguMongami uYehova. 16  “‘Bona ke abantu belizwe, baya kuba nembopheleleko ngalo mnikelo+ wesikhulu sakwaSirayeli.+ 17  Iya kuba phezu kwesikhulu+ ke iminikelo+ etshiswa kuphele nomnikelo wokudla okuziinkozo+ nomnikelo othululwayo+ ebudeni bemithendeleko+ nasebudeni bokuthwasa kweenyanga+ nasebudeni beesabatha,+ ebudeni bawo onke amaxesha emisitho yendlu kaSirayeli.+ Siso esiya kulungiselela umnikelo wesono nomnikelo wokudla okuziinkozo nomnikelo otshiswa kuphele nemibingelelo yobudlelane, ukuze kucanyagushwe ngenxa yendlu kaSirayeli.’ 18  “Itsho iNkosi enguMongami uYehova ukuthi, ‘Enyangeni yokuqala, ngowokuqala umhla enyangeni leyo, ufanele uthabathe ithole lenkomo eliyinkunzi, ithole lomhlambi, eliphilileyo,+ yaye umele uyisulungekise ingcwele esonweni.+ 19  Umbingeleli umele athabathe intwana yegazi lomnikelo wesono aze alifake emgubasini+ weNdlu nakwiimbombo zone zenqwanqwa elijikelezileyo lesibingelelo+ nasemgubasini wesango lentendelezo engaphakathi. 20  Leyo ke yindlela oya kwenza ngayo ngowesixhenxe umhla enyangeni leyo ngenxa yakhe nawuphi na umntu owenza impazamo+ nangenxa yakhe nabani na ongenamava; yaye nimele niyicamagushele iNdlu le.+ 21  “‘Ngeyokuqala inyanga, ngomhla weshumi elinesine enyangeni leyo, nifanele nibe nepasika.+ Kufanele kudliwe amaqebengwana angenagwele njengoko ingumthendeleko weentsuku ezisixhenxe.+ 22  Yaye ngaloo mini, ngenxa yaso nangenxa yabo bonke abantu belizwe, isikhulu simele silungiselele ithole lenkomo eliyinkunzi libe ngumnikelo wesono.+ 23  Kwaye ngezo ntsuku zisixhenxe zomthendeleko+ sifanele silungiselele umnikelo otshiswa kuphele kuYehova wamathole asixhenxe eenkomo aziinkunzi neenkunzi zeegusha ezisixhenxe, eziphilileyo, mihla le zosixhenxe ezo ntsuku,+ nenkunzi yebhokhwe mihla le ibe ngumnikelo wesono.+ 24  Ufanele alungiselele umnikelo wokudla okuziinkozo ube yiefa ngethole lenkomo eliyinkunzi ne-efa ngenkunzi yegusha, yaye, ngokubhekisele kwioli, ihin kwiefa leyo.+ 25  “‘Ngeyesixhenxe inyanga, ngosuku lweshumi elinesihlanu enyangeni leyo, ebudeni bomthendeleko,+ ufanele alungiselele okufanayo noku ngeentsuku ezisixhenxe,+ ngokufanayo nomnikelo wesono, njengomnikelo otshiswa kuphele, nanjengomnikelo wokudla okuziinkozo nanjengeoli.’”

Umbhalo osemazantsi