Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Hezekile 4:1-17

4  “Wena ke, nyana womntu, zithabathele isitena, usibeke phambi kwakho uze ukrole kuso isixeko, iYerusalem kanye.+  Yaye umele usingqinge+ uze wakhe udonga lokungqinga nxamnye naso+ wenze umsele wokungqinga nxamnye naso+ uze umise inkampu nxamnye naso ubeke izixhobo zokudiliza iindonga macala onke nxamnye naso.+  Zithabathele ipani yentsimbi, uyibeke ibe ludonga lwentsimbi phakathi kwakho nesixeko, ubhekise ubuso bakho nxamnye naso, sona sibe selungqingweni, wena usingqinge. Ngumqondiso lowo kwindlu kaSirayeli.+  “Lala ngecala lakho lasekhohlo, usibeke isiphoso sendlu kaSirayeli phezu kwayo.+ Uya kusithwala isiphoso sabo kangangenani leentsuku oya kulala ngazo.  Mna ke ndiya kukunika iminyaka yesiphoso sabo+ ibe linani leentsuku ezingamakhulu amathathu anamashumi asithoba,+ usithwale ke isiphoso sendlu kaSirayeli.  Yaye umele uzigqibe. “Kwaye umele ulale okwesibini ngecala lasekunene, usithwale ke isiphoso sendlu kaYuda iintsuku ezimashumi mane.+ Ndikunike usuku lube ngunyaka, usuku lube ngunyaka.+  Uya kububhekisa ke ubuso bakho kungqingo lweYerusalem,+ ingalo yakho ihlutyiwe, yaye umele uprofete nxamnye nayo.  “Kwaye, khangela! ndiza kukufaka iintambo+ ukuze ungaguquki usuke kwelinye icala lakho uye kwelinye icala lakho, zide ziphele iintsuku zokungqinga kwakho.  “Wena ke, zithabathele ingqolowa+ nerhasi neembotyi ezinkulu+ neentlumayo+ namazimba nehabile,+ umele ke uzigalele esityeni esinye uze uzenzele isonka, ngokwenani leentsuku zokulala kwakho ngecala; uya kusidla iintsuku ezingamakhulu amathathu anamashumi asithoba.+ 10  Yaye ukutya oya kukudla kuya kuba ngokomlinganiselo—iishekele ezingamashumi amabini ngemini.+ Uya kukudla amaxesha ngamaxesha. 11  “Namanzi uya kuwasela ngokomlinganiselo, inxalenye yesithandathu yehin. Uya kusela amaxesha ngamaxesha. 12  “Uya kusidla njengeqebengwana elibusazinge;+ yaye sona ke, uya kusibhaka ngelindle+ lomntu phambi kwamehlo abo.” 13  Waza uYehova wahlabela mgama wathi: “Oonyana bakaSirayeli baya kwenjenje kanye ukusidla isonka sabo singahlambulukanga+ phakathi kweentlanga endiya kubasasazela kuzo.”+ 14  Ndaza mna ndathi: “Owu Nkosi enguMongami Yehova! Khangela! Umphefumlo wam awenziwanga nqambi;+ ndingazange ndidle nasidumbu nasilwanyana siqwengiweyo ukususela ebutsheni bam,+ kude kube ngoku, nasemlonyeni wam akuzange kungene nyama ingcolileyo.”+ 15  Ngako oko wathi kum: “Yabona, ndikunika umgquba wenkomo esikhundleni selindle lomntu, uze uzenzele ngawo isonka sakho.” 16  Yaye waqhubeka esithi kum: “Nyana womntu, yabona, ndiyazaphula iintonga ekujingiswa kuzo izonka ezibusazinge,+ eYerusalem, yaye baya kusidla isonka ngokomlinganiselo nangokuxhalaba,+ kwaye namanzi lawo baya kuwasela ngomlinganiselo nangokuqhiphuka umbilini,+ 17  ukuze baswele isonka namanzi baze bajongane bekhwankqisiwe baze babole kwisiphoso sabo.+

Umbhalo osemazantsi