Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Hezekile 32:1-32

32  Kwathi ke ngonyaka weshumi elinesibini, ngenyanga yeshumi elinesibini, ngowokuqala umhla enyangeni leyo, lafika kwakhona ilizwi likaYehova kum, lisithi:  “Nyana womntu, phakamisa isimbonono ngoFaro ukumkani waseYiputa, uthi kuye, ‘Njengengonyama entsha enesingci ezintlangeni uye wathuliswa.+ “‘Ubunjengesilo esikhulu samanzi kwiilwandle,+ waza wagaleleka emilanjeni yakho, wawagxobha amanzi ngeenyawo zakho ungcolisa imilambo yawo.’  “Itsho iNkosi enguMongami uYehova ukuthi, ‘Ndiza kwaneka phezu kwakho umnatha wam+ ngebandla lezizwana ezininzi, yaye ngokuqinisekileyo ziya kukuzisa emnatheni wam orhuqwayo.+  Ndiya kukulahlela emhlabeni. Ndiya kukuphosa phantsi.+ Ndiya kuzibangela zihlale phezu kwakho zonke izidalwa eziphaphazelayo zamazulu, ndiwanelise ngawe amarhamncwa omhlaba uphela.+  Ndiya kuyibeka phezu kweentaba inyama yakho ndize ndizalise iintlambo ngenkunkuma yakho.+  Ndiya kulibangela ilizwe lisele ubhobhozo lwakho, egazini lakho,+ ezintabeni; nemisinga iya kuzaliswa nguwe.’  “‘Ekucinyweni kwakho ndiya kuwagubungela amazulu ndize ndizenze mnyama iinkwenkwezi zawo. Ke lona ilanga, ndiya kuligubungela ngamafu, nenyanga ayiyi kukukhanyisa ukukhanya kwayo.+  Zonke izikhanyiso ezikhanyisayo emazulwini—ndiya kuzenza mnyama ngenxa yakho, yaye ndiya kubeka ubumnyama phezu kwelizwe lakho,’ itsho iNkosi enguMongami uYehova.  “‘Ndiya kucaphukisa intliziyo yezizwana ezininzi ekuziseni kwam abathinjwa bakho phakathi kweentlanga emazweni obungawazi.+ 10  Ngokuqinisekileyo ndiya kubangela izizwana ezininzi zingenwe luloyiko,+ nookumkani bazo baya kutyhwatyhwa beqhiphuke umbilini nguwe xa ndivonyavonya ikrele lam ebusweni babo,+ yaye baya kungcangcazela ngamaxesha onke, ngamnye ngenxa yomphefumlo wakhe, ngemini yokuwa kwakho.’+ 11  “Kuba itsho iNkosi enguMongami uYehova ukuthi, ‘Lona kanye ikrele lokumkani waseBhabhiloni liya kukufikela.+ 12  Ndiya kusibangela siwe isihlwele sakho ngamakrele abo banamandla, abangcangcazelisi beentlanga, bonke;+ ibe okunene baya kuliphanga iqhayiya leYiputa, sonke ke isihlwele sayo simele sibhujiswe.+ 13  Ndiya kuzitshabalalisa zonke izilwanyana zayo zasekhaya ezingasemanzini amaninzi,+ nonyawo lomntu wasemhlabeni alusayi kuphinda luwagxobhe,+ kwaneempuphu zezilwanyana zasekhaya aziyi kuwagxobha.’ 14  “‘Ngelo xesha ndiya kuwenza angcwengeke amanzi ayo, nemilambo yayo ndiya kuyihambisa kanye njengeoli,’ itsho iNkosi enguMongami uYehova. 15  “Xa ndilenza ilizwe laseYiputa libe yinkangala ephanzileyo lize liphanziswe ngokupheleleyo ilizwe,+ ndakubaxabela bonke abemi kulo, baya kwazi ukuba ndinguYehova.+ 16  “‘Sisimbonono esi, yaye ngokuqinisekileyo abantu baya kusenza. Kwaneentombi zeentlanga ziya kwenza isimbonono; ngenxa yeYiputa nangenxa yesihlwele sayo sonke baya kwenza isimbonono,’+ itsho iNkosi enguMongami uYehova.” 17  Kwathi ngonyaka weshumi elinesibini, ngoweshumi elinesihlanu umhla enyangeni leyo, lafika kwakhona ilizwi likaYehova kum, lisithi: 18  “Nyana womntu, yenza isijwili ngenxa yesihlwele saseYiputa uze uyihlise,+ yona neentombi zeentlanga ezinobungangamsha, uyise kwilizwe elingaphantsi,+ kunye nabo behla baye emhadini.+ 19  “‘Ufana nabani na ngokuthandeka ngakumbi?+ Yihla, ulale kwabangalukanga!’+ 20  “‘Baya kuwa phakathi kwabo babulewe ngekrele.+ Unikelwe ekreleni. Mrhuqeni emke nesihlwele sakhe sonke. 21  “‘Amadoda abalaseleyo kwabo banamandla aya kuthetha ngaye phakathi kweShiyol kwanakuye, nabancedi bakhe.+ Ngokuqinisekileyo baya kuhla;+ bamele balale njengabangalukanga, bebulewe ngekrele. 22  Ilapho iAsiriya nebandla lonke layo.+ Amangcwaba akhe amjikelezile. Bonke babulewe, abo bawa ngekrele.+ 23  Kuba amangcwaba ayo abekwe kwezona nxalenye zingaphakathi zomhadi,+ nebandla layo lijikeleze ingcwaba layo, bonke babulewe, besiwa ngekrele, ngenxa yokuba babangele unkwantyo kwilizwe labaphilayo. 24  “‘Ulapho uElam+ nesihlwele sakhe sijikeleze ingcwaba lakhe, bonke ngababuleweyo, abo bawa likrele, abo behle bengalukanga baya kwilizwe langaphantsi, abo babangele unkwantyo kwilizwe labaphilayo; yaye baya kukuthwala ukuthotywa kwabo kunye nabo behla baye emhadini.+ 25  Phakathi kwababuleweyo bambekele umandlalo+ phakathi kwesihlwele sakhe sonke. Ijikelezwe ziindawo zakhe zokungcwaba. Bonke ngabangalukanga, bebulewe likrele,+ ngenxa yokuba babangela unkwantyo kwilizwe labo baphilayo; yaye baya kukuthwala ukuthotywa kwabo kunye nabo behla baye emhadini. Ubekwe phakathi kwababuleweyo. 26  “‘Ulapho uMesheki+ noTubhali+ nesihlwele sabo sonke. Ujikelezwe ziindawo zakhe zokungcwaba. Bonke bangabangalukanga, behlatywe ngekrele, ngenxa yokuba babangele unkwantyo lwabo kwilizwe labaphilayo. 27  Yaye ngaba abayi kulala nabanamandla,+ bawele phakathi kwabangalukanga, abo behle baya eShiyol nezixhobo zabo zemfazwe? Kwaye baya kubeka amakrele abo phantsi kweentloko zabo, neziphoso zabo ziya kuba phezu kwamathambo abo,+ ngenxa yokuba abo banamandla babenkwantyisa kwilizwe labaphilayo.+ 28  Wena ke, uya kwaphulwa phakathi kwabo bangalukanga, yaye uya kulala nabo babulewe ngekrele. 29  “‘Ulapho uEdom,+ ookumkani bakhe nezikhulu zakhe, ezathi, emandleni azo, zabekwa kunye nabo babulewe ngekrele;+ zona ziya kulala kunye nabo bangalungakanga+ kunye nabo behla baye emhadini. 30  “‘Zilapho iindwalutho zasemntla, zonke, nawo onke amaSidon,+ ezithe zehla nababuleweyo, zinkwatyisa ngenxa yamandla azo, zihlazekile. Yaye ziya kulala zingalukanga kunye nabo babulewe ngekrele ibe ziya kukuthwala ukuthotywa kwazo kunye nabo behla baye emhadini.+ 31  “‘Aba ngabo uFaro aya kubabona, yaye ngokuqinisekileyo uya kuthuthuzeleka ngenxa yaso sonke isihlwele sakhe.+ UFaro nawo wonke umkhosi wakhe wamajoni baya kubulawa ngekrele,’ itsho iNkosi enguMongami uYehova. 32  “‘Kuba ubangele unkwantyo kwilizwe labaphilayo,+ yaye umele alaliswe phakathi kwabo bangalukanga, kunye nabo babulewe ngekrele, uFaro kanye naso sonke isihlwele sakhe,’ itsho iNkosi enguMongami uYehova.”

Umbhalo osemazantsi