Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Hezekile 30:1-26

30  Laza ilizwi likaYehova laqhubeka lifika kum, lisithi:  “Nyana womntu, profeta, uthi,+ ‘Itsho iNkosi enguMongami uYehova ukuthi: “Bhombolozani, nithi, ‘Hayi ke loo mini!’+  kuba imini ikufuphi, ewe, imini kaYehova ikufuphi.+ Imini yamafu,+ iya kungqineka ilixesha elimisiweyo leentlanga.+  Yaye ngokuqinisekileyo ikrele liya kuyifikela iYiputa,+ neentlungu eziqatha zimele zibekho eTiyopiya ekuweni kwalowo ubuleweyo eYiputa baze okunene bayithabathe indyebo yalo neziseko zalo bazidilize.+  ITiyopiya+ nePuti+ neLudi neqela elingumxube+ neKubhi noonyana belizwe lomnqophiso—baya kuwa likrele kunye nabo.”’+  “Utsho uYehova ukuthi, ‘Nabaxhasi beYiputa baya kuwa, neqhayiya lamandla ayo limele lihle.’+ “Ukususela eMigdoli+ ukusa eSiyene+ baya kuwa likrele,’ itsho iNkosi enguMongami uYehova.  ‘Baya kuphanziswa phakathi kwamazwe aphanzisiweyo, nezixeko zayo ziya kuba phakathi kwezixeko ezichithakeleyo.+  Baya kwazi ukuba ndinguYehova ekufakeni kwam umlilo eYiputa baze bonke abancedi bayo okunene baphuke.+  Ngaloo mini abathunywa baya kuphuma phambi kwam ngeenqanawa, ukuze bayiqhubele ekubeni ingcangcazele+ iTiyopiya ezithembileyo. Yaye kumele kubekho iintlungu eziqatha kubo ngemini yeYiputa, kuba, khangela! imele ifike.’+ 10  “Itsho iNkosi enguMongami uYehova ukuthi, ‘Ndiza kusiyekisa isihlwele saseYiputa ngesandla sikaNebhukaderetsare ukumkani waseBhabhiloni.+ 11  Yena nabantu bakhe abakunye naye, oozwilakhe beentlanga,+ bayaziswa ukuze bonakalise ilizwe. Yaye bamele bayirholele amakrele iYiputa baze balizalise ilizwe ngababuleweyo.+ 12  Kwaye imijelo yomNayile+ ndiza kuyenza umhlaba owomileyo, ndilithengise ilizwe ezandleni zabantu abanobubi,+ ndiliphanzise ilizwe nokuzala kwalo ngesandla sabasemzini.+ Mna, Yehova, ndithethile.’+ 13  “Itsho iNkosi enguMongami uYehova ukuthi, ‘Ndiza kuzitshabalalisa izithixo ezinezothe+ ndize ndibayekise noothixo abangenaxabiso eNofu,+ yaye akuyi kuphinda kubekho sikhulu kwilizwe laseYiputa; kwaye ngokuqinisekileyo ndiya kufaka ukoyika kwilizwe laseYiputa.+ 14  Ndiza kuyiphanzisa iPatrosi+ ndifake umlilo eTsowan+ ndize ndiyigwebe iNo.+ 15  Ndiza kuphalaza ubushushu bam+ phezu kweSin, inqaba yeYiputa, ndize ndinqumle isihlwele saseNo.+ 16  Ndiza kufaka umlilo eYiputa. Nakanjani na iSin iya kuba sezintlungwini eziqatha, neNo ngokwayo iya kuthinjwa ngokuvulwa kweentanda; iNofu ke yona—iya kuba neentshaba ngexesha lasemini! 17  Bona ke abafana baseOni+ nasePibheseti, baya kuwa likrele, izixeko zona ziya kuya ekuthinjweni. 18  Yaye eTehafenesi+ okunene imini iya kuba mnyama, ekuzaphuleni kwam apho iidyokhwe zaseYiputa.+ Neqhayiya lamandla akhe okunene liya kuyekiswa apho.+ Ke yena, uya kugutyungelwa ngamafu,+ needolophu eziphantsi kwakhe ziya kuya ekuthinjweni.+ 19  Kwaye ndiza kuyigweba iYiputa;+ ukuze bazi ukuba ndinguYehova.’” 20  Kwathi ngonyaka weshumi elinanye, ngeyokuqala inyanga, ngowesixhenxe umhla enyangeni leyo, lafika kwakhona ilizwi likaYehova kum, lisithi: 21  “Nyana womntu, ngokuqinisekileyo ndiya kuyaphula ingalo kaFaro ukumkani waseYiputa,+ kwaye ayiyi kubotshwa konke konke ukuze iphiliswe ngokufaka isibopho sokuyibopha,+ ukuze yomelele ibambe ikrele.” 22  “Ngoko ke itsho iNkosi enguMongami uYehova ukuthi, ‘Yabona, ndinxamnye noFaro ukumkani waseYiputa,+ yaye ndiza kuzaphula iingalo+ zakhe, eyomeleleyo neyaphukileyo,+ ndiliwise ikrele esandleni sakhe.+ 23  Ndiza kuwachithachitha amaYiputa phakathi kweentlanga ndize ndiwasasaze emazweni.+ 24  Ndiza kuzomeleza iingalo zokumkani waseBhabhiloni+ ndize ndilinikele esandleni sakhe ikrele lam,+ yaye ndiza kuzaphula iingalo zikaFaro, kwaye ngokuqinisekileyo uya kugcuma kakhulu phambi kwakhe njengalowo ungxwelerhekileyo.+ 25  Ndiza kuzomeleza iingalo zokumkani waseBhabhiloni, zona ke iingalo zikaFaro ziya kuwa; bazi ukuba ndinguYehova ekunikeleni kwam ikrele lam esandleni sokumkani waseBhabhiloni aze okunene alolulele kwilizwe laseYiputa.+ 26  Yaye ndiza kuwachithachitha amaYiputa phakathi kweentlanga+ ndize ndiwasasaze emazweni; azi ukuba ndinguYehova.’”

Umbhalo osemazantsi