Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Hezekile 28:1-26

28  Laza ilizwi likaYehova laqhubeka lifika kum, lisithi:  “Nyana womntu, yithi kwinkokeli yaseTire, ‘Itsho iNkosi enguMongami uYehova ukuthi: “‘“Ngenxa yokuba intliziyo yakho iye yanekratshi,+ waza wamana usithi, ‘Ndinguthixo.+ Ndihleli esihlalweni sikathixo,+ enzulwini yesithabazi solwandle,’+ ngoxa ungumntu wasemhlabeni,+ ungengothixo,+ yaye wenza intliziyo yakho ibe njengentliziyo yothixo—  khangela! ulumke ngakumbi kunoDaniyeli.+ Akukho zimfihlelo zingqineke zikulingana.+  Ngobulumko bakho nangokuqonda kwakho uzenzele indyebo yakho, kwaye ungenisa igolide nesilivere koovimba bakho.+  Ngobuninzi bobulumko bakho,+ ngeempahla zakho zentengiso,+ uyenze yaphuphuma indyebo yakho,+ nentliziyo yakho yaba nekratshi ngenxa yendyebo yakho.”’+  “‘Ngoko ke itsho iNkosi enguMongami uYehova ukuthi: “Ngenxa yokuba uyenze intliziyo yakho yanjengentliziyo yothixo,+  ke ngoko yabona, ndizisa kuwe abasemzini,+ oozwilakhe beentlanga,+ yaye ngokuqinisekileyo ubuhle bobulumko bakho baya kuburholela amakrele baze babuhlambele ubumbejembeje bakho.+  Baya kukuhlisela emhadini,+ ufe ukufa kobuleweyo enzulwini yesithabazi solwandle.+  Ngaba uya kutsho na ukuthi, ‘Ndinguthixo,’ phambi kwalowo ukubulalayo,+ ngoxa ungumntu nje wasemhlabeni, ungengothixo,+ esandleni sabo bakuhlambelayo?”’ 10  “‘Uya kufa ukufa kwabangalukileyo ngesandla sabasemzini,+ kuba mna ndithethile,’ itsho iNkosi enguMongami uYehova.” 11  Laza ilizwi likaYehova laqhubeka lifika kum, lisithi: 12  “Nyana womntu, phakamisa isimbonono ngokuphathelele ukumkani waseTire,+ uthi kuye, ‘Itsho iNkosi enguMongami uYehova ukuthi: “‘“Utywina umfanekiselo, uzele bubulumko+ yaye ugqibelele ngobuhle.+ 13  Wawuse-Eden, emyezweni kaThixo.+ Onke amatye axabisekileyo ayesisigqubuthelo sakho, irubhi, itopazi neyaspisi; ikrizolite, ianikis+ nejeyidi; isafire, itokoyize+ ne-emeraldi; nomsebenzi wesakhelo sakho namakroloma akho ayeyigolide. Zalungiswa ngemini yokudalwa kwakho. 14  Uyikherubhi ethanjisiweyo egqubuthelayo, yaye ndikubekile. Waba sentabeni engcwele kaThixo.+ Wahambahamba phakathi kwamatye anomlilo. 15  Wawungenasiphoso ezindleleni zakho ukususela kwimini yokudalwa kwakho+ kwada kwafumaneka intswela-bulungisa kuwe.+ 16  “‘“Ngenxa yeempahla zakho+ zentengiso ezininzi bakuzalisa ngaphakathi ngogonyamelo, waqalisa ke ukona.+ Kwaye ndiya kukukhuphela ngaphandle kwentaba kaThixo njengohlanjelweyo, ndikutshabalalise,+ kherubhi egqubuthelayo, phakathi kwamatye anomlilo. 17  “‘“Intliziyo yakho yaba nekratshi ngenxa yobuhle bakho.+ Wabonakalisa ubulumko bakho ngenxa yokuba mbejembeje kwakho.+ Ndiza kukuphosa emhlabeni.+ Ndiza kukubeka phambi kookumkani, ukuze bona bakhangele kuwe.+ 18  “‘“Ngenxa yobuninzi beziphoso zakho,+ ngenxa yokungabikho sikweni kwentengiso yakho yeempahla,+ uzihlambele iingcwele zakho. Yaye ndiya kuzisa umlilo uphuma phakathi kwakho. Nguwo omele ukuqwenge.+ Kwaye ndiya kukwenza ube luthuthu phezu komhlaba phambi kwamehlo abo bonke abakubonayo.+ 19  Bona ke bonke abakwaziyo phakathi kwezizwana, ngokuqinisekileyo baya kukujonga bethe manga.+ Umele ube sisikhwankqiso, ungaphindi ubekho kuse kwixesha elingenammiselo.”’”+ 20  Laza ilizwi likaYehova laqhubeka lifika kum, lisithi: 21  “Nyana womntu, bhekisa ubuso bakho eSidon,+ uprofete ngayo. 22  Uze uthi, ‘Itsho iNkosi enguMongami uYehova ukuthi: “Yabona, ndinxamnye nawe,+ Sidon, kwaye ngokuqinisekileyo ndiya kuzukiswa phakathi kwakho;+ bazi ukuba ndinguYehova xa ndiyigweba+ ndize okunene ndingcwaliswe kuyo.+ 23  Kwaye ndiza kuthumela indyikitya yokufa kuyo negazi ezitratweni zayo.+ Ababuleweyo baya kuwa phakathi kwayo ngekrele eliyifikelayo macala onke;+ bazi ukuba ndinguYehova.+ 24  Akusayi kuphinda ke kubekho liva linobuhlungu okanye liva libuhlungu kwindlu kaSirayeli eliphuma kubo bonke abo babajikelezileyo,+ abo babagculelayo; bazi abantu ukuba ndiyiNkosi enguMongami uYehova.”’ 25  “‘Itsho iNkosi enguMongami uYehova ukuthi: “Ekuyiqokeleleni kwam ndawonye indlu kaSirayeli kuzo zonke izizwana echithachithwe kuzo,+ ndiza kungcwaliswa phakathi kwayo emehlweni eentlanga.+ Yaye ngokuqinisekileyo iya kuhlala emhlabeni wayo+ endawunika umkhonzi wam, uYakobi.+ 26  Okunene baya kuhlala ke kuwo ngonqabiseko,+ bakhe izindlu+ baze batyale izidiliya,+ yaye baya kuhlala benqabisekile+ ekubagwebeni kwam bonke abo babajikelezileyo nababagculelayo;+ bazi ukuba ndinguYehova uThixo wabo.”’”

Umbhalo osemazantsi