Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Hezekile 24:1-27

24  Laza ilizwi likaYehova laqhubeka lifika kum ngonyaka wethoba, ngenyanga yeshumi, ngoweshumi umhla enyangeni leyo, lisithi:  “Nyana womntu, zibhalele igama lale mini, yona kanye le mini. Kwangale mini ukumkani waseBhabhiloni uhlasele iYerusalem.+  Uze uqambe intetho engumzekeliso ngokuphathelele indlu enemvukelo,+ uthi ngabo, “‘Itsho iNkosi enguMongami uYehova ukuthi: “Beka imbiza yokupheka emlomo ubanzi; yibeke, uze ugalele amanzi kuyo.+  Hlanganisela kuyo amalungu,+ onke amalungu alungileyo, ithanga negxalaba; yizalise ngawona mathambo akhethiweyo.  Makuthatyathwe eyona ikhethiweyo igusha,+ kuze kufunjwe iinkuni ngeenxa zonke phantsi kwayo. Wabilise amalungu ayo, upheke namathambo ayo phakathi kwayo.”’”+  “Ngoko ke itsho iNkosi enguMongami uYehova ukuthi, ‘Yeha kuso isixeko sezenzo zophalazo-gazi,+ imbiza yokupheka emlomo ubanzi, enomhlwa, naloo mhlwa wayo awusuki kuyo! Wakhuphe amalungu ngamalungu akuyo;+ kumele kungenziwa qashiso ngayo.+  Kuba lona kanye igazi layo liphakathi kwayo.+ Ulibeke phezu kokukhazimla nakumkhuthuka wengxondorha. Akaliphalazanga emhlabeni, ukuze ligutyungelwe ngothuli.+  Ukuze kunyuke ubushushu kuphunyezwe impindezelo,+ igazi layo ndilibeke phezu kokukhazimla, kumkhuthuka wengxondorha, ukuze lingagutyungelwa.’+  “Ngoko ke itsho iNkosi enguMongami uYehova ukuthi, ‘Yeha kuso isixeko sezenzo zophalazo-gazi!+ Nam ndiya kuyenza ibe nkulu imfumba.+ 10  Zenze zibe ninzi iinkuni. Phemba umlilo. Yibilise ngokucokisekileyo inyama. Uze uwuqongqothe umhluzi, namathambo ayo makatshe. 11  Yimise ingenanto phezu kwamalahle ayo ukuze ibe shushu; nobhedu lwayo lumele lutshiswe, nokungahlambuluki kwayo kumele kunyibilikiswe phakathi kwayo.+ Mawudliwe umhlwa wayo.+ 12  Iinkathazo! Idinisile, kodwa umhlwa wayo omninzi awusuki kuyo.+ Mayibe semlilweni naloo mhlwa wayo!’ 13  “‘Ekungahlambulukini kwakho yihambo evakalala.+ Ngenxa yokuba kwafuneka ndikuhlambulule, kodwa akuzange uhlambuluke ekungahlambulukini.+ Akusayi kuhlambuluka ndide ndibunqumamisele kuwe ubushushu bam.+ 14  Mna, Yehova, ndithethile.+ Kumele kuze,+ yaye ndiza kukwenza. Andiyi kungakhathali,+ ndingayi kuba nosizi+ ndaye ndingayi kuzisola.+ Ngokuqinisekileyo baya kukugweba ngokweendlela zakho nangokwezenzo zakho,’+ itsho iNkosi enguMongami uYehova.” 15  Laza ilizwi likaYehova laqhubeka lifika kum, lisithi: 16  “Nyana womntu, yabona, ndithabatha kuwe into enqwenelekayo+ emehlweni akho ngesibetho,+ ufanele ungazibethi isifuba, ungalili, neenyembezi zakho zingezi.+ 17  Ncwina kungekho mazwi. Ufanele ungabazileli abafileyo.+ Zibophe ngesigqubuthelo sakho sentloko,+ ufanele ufake neembadada zakho ezinyaweni zakho.+ Kwaye ufanele ungawagqubutheli amabhovu akho,+ nesonka sabantu akufanele usidle.”+ 18  Ndathetha ke ebantwini kusasa, waza wafa umfazi wam ngokuhlwa. Ndenza ke kusasa kanye njengoko ndandiyalelwe. 19  Nabantu bamana besithi kum: “Ngaba akuyi kusixelela na ukuba ezi zinto uzenzayo zinantoni yakwenza nathi?”+ 20  Ndandula ke ndathi kubo: “Lona kanye ilizwi likaYehova lifikile kum, lisithi, 21  ‘Yithi kwindlu kaSirayeli: “Itsho iNkosi enguMongami uYehova ukuthi, ‘Yabonani, ndiyayihlambela ingcwele yam,+ iqhayiya lamandla enu,+ into enqwenelekayo emehlweni enu+ nento onemfesane ngayo umphefumlo wenu, yaye oonyana benu neentombi zenu enizishiye ngasemva—ziya kuwa likrele.+ 22  Kuya kufuneka ke nenze kanye njengoko ndenzile. Amabhovu enu aniyi kuwagqubuthela,+ nesonka sabantu aniyi kusidla.+ 23  Nezigqubuthelo zenu zentloko ziya kuba sezintlokweni zenu, neembadada zenu zibe sezinyaweni zenu. Aniyi kuzimbambazela ningayi kulila,+ yaye niya kubolela kwiziphoso zenu,+ nigcume elowo ngenxa yomnye.+ 24  UHezekile ke uye waba ngumhlola kuni.+ Ngako konke akwenzileyo, niya kwenjenjalo. Xa kusenzeka oku,+ niya kwazi ukuba ndiyiNkosi enguMongami uYehova.’”’”+ 25  “Mhla ke, nyana womntu, ndathabatha kubo inqaba yabo, nemigcobo yabo, noko kunqwenelekayo emehlweni abo+ nokulangazelelekayo emphefumlweni wabo, noonyana babo neentombi zabo,+ 26  akuyi kuthi na ngaloo mhla kufike kuwe osindileyo, akuchaze oko ezindlebeni zakho?+ 27  Ngaloo mini uya kuvuleka umlomo wakho kulowo usindileyo,+ uthethe, ungabi saba sisimumu;+ yaye ngokuqinisekileyo uya kuba ngumhlola kubo,+ bazi ukuba ndinguYehova.”+

Umbhalo osemazantsi