Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Hezekile 22:1-31

22  Laza ilizwi likaYehova laqhubeka lifika kum, lisithi:  “Wena ke, nyana womntu, uya kusigweba na,+ uya kusigweba na isixeko esinetyala legazi+ uze ngokuqinisekileyo usazise zonke izinto zaso ezicekisekayo?+  Uze uthi, ‘Itsho iNkosi enguMongami uYehova ukuthi: “Owu sixekondini siphalaza igazi+ phakathi kwaso kude kufike ixesha laso,+ nesenze izithixo ezinezothe ngaphakathi kwaso ukuze sibe sesingahlambulukanga,+  ngegazi lakho oliphalazileyo unetyala,+ ngezithixo zakho ezinezothe ozenzileyo uye waba ngongahlambulukanga.+ Usondeza iimini zakho, yaye uya kufika kwiminyaka yakho. Kungenxa yoko le nto ndimele ndikwenze into yokungcikivwa ezintlangeni neyokugculelwa emazweni onke.+  akufuphi nalawo akude aya kukugculela, wena ugama lingahlambulukanga, nophuphuma isiphithiphithi.+  Khangela! Izikhulu+ zakwaSirayeli zikuwe, ngasinye sanikela ngengalo yaso ngenjongo yokuphalaza igazi.+  Uyise nonina babaphethe ngendelelo kuwe.+ Kumphambukeli benze ngokuqhatha phakathi kwakho.+ Inkwenkwe engenayise nomhlolokazi babadlakazelisa kuwe.”’”+  “‘Iindawo zam ezingcwele uzidelele, neesabatha zam wazihlambela.+  Kuwe bekukho nabanyelisi, ngenjongo yokuphalaza igazi;+ badlela ezintabeni kuwe.+ Baye baqhuba ihambo evakalala phakathi kwakho.+ 10  Batyhile ubuze bukayise kuwe;+ umfazi ongahlambulukanga esexesheni baye bamthoba kuwe.+ 11  Kwaye indoda yenze into ecekisekayo kumfazi weqabane layo,+ indoda yenze inqambi umolokazana wayo ngehambo evakalala;+ kwaye indoda ithobe udade wabo, intombi kayise, kuwe.+ 12  Bathabathe isinyobo kuwe ngenjongo yokuphalaza igazi.+ Uthabathe inzala+ waza wabiza inzuzo enkulu,+ yaye ngogonyamelo uzenzela inzuzo+ kumaqabane akho ngokuqhatha,+ kwaye mna undilibele,’+ itsho iNkosi enguMongami uYehova. 13  “‘Yaye, khangela! ndiqhwabe izandla+ ngenxa yenzuzo yokungekho sikweni oyenzileyo,+ nangenxa yezenzo zakho zophalazo-gazi ezibe phakathi kwakho.+ 14  Ngaba intliziyo yakho iya kuhlala inyamezela+ okanye izandla zakho zikunike amandla ngemihla yokuthabatha kwam inyathelo ngawe?+ Mna, Yehova, ndithethile yaye ndiza kuthabatha inyathelo.+ 15  Kwaye ndiza kukuchithachitha phakathi kweentlanga ndize ndikusasaze phakathi kwamazwe,+ yaye ndiza kukutshabalalisa ukungahlambuluki kwakho kuwe.+ 16  Ngokuqinisekileyo uya kuhlanjelwa ngaphakathi kwakho phambi kwamehlo eentlanga, wazi ukuba ndinguYehvoa.’”+ 17  Laza ilizwi likaYehova laqhubeka lifika kum, lisithi: 18  “Nyana womntu, abo bendlu kaSirayeli baye baba yintlenge kum.+ Bonke balubhedu nenkcenkce nentsimbi nelothe phakathi eziko. Baye baba yintlenge eninzi, leyo yesilivere.+ 19  “Ngoko ke itsho iNkosi enguMongami uYehova ukuthi, ‘Ngenxa yokuba nonke niye naba njengentlenge eninzi,+ ke ngoko yabonani, ndiniqokelela ndawonye phakathi eYerusalem.+ 20  Njengokuqokelela isilivere nobhedu nentsimbi+ nelothe nenkcenkce phakathi eziko, uzifuthe+ ngomlilo ukuze zinyibilike,+ ndiya kwenjenjalo ukubaqokelela ndawonye ngomsindo wam nangobushushu bam, ndinifuthe ndize ndininyibilikise. 21  Yaye ndiza kunibuthela ndawonye ndize ndivuthele phezu kwenu ngomlilo wobushushu bam,+ ninyibilike phakathi kwayo.+ 22  Njengasekunyibilikiseni isilivere phakathi eziko, niya kwenjenjalo ukunyibilikiswa phakathi kwayo; nazi ukuba mna, Yehova, ndibuphalazile ubushushu bam phezu kwenu.’”+ 23  Laza ilizwi likaYehova laqhubeka lifika kum, lisithi: 24  “Nyana womntu, yithi kuyo, ‘Ulilizwe elingahlanjululwanga, elinganelwayo ngomhla wesiqalekiso.+ 25  Liyelenqe labaprofeti bakhe phakathi kwayo,+ njengengonyama egqumayo, eqwenga ixhoba.+ Okunene bayawuqwenga umphefumlo.+ Bathabatha ubuncwane nezinto ezixabisekileyo.+ Babandisile abahlolokazi bayo phakathi kwayo.+ 26  Ababingeleli bayo bawugonyamele umthetho wam,+ yaye bayazihlambela iindawo zam ezingcwele.+ Abenzanga mahluko+ phakathi kwento engcwele neqhelekileyo,+ naphakathi kwento engahlambulukanga nehlambulukileyo,+ kwaye bawafihlile amehlo abo+ kwiisabatha zam, yaye ndihlanjelwe phakathi kwabo.+ 27  Iinkosana zayo phakathi kwayo zinjengeengcuka eziqwenga ixhoba ekuphalazeni igazi,+ ekutshabalaliseni imiphefumlo ngenjongo yokwenza inzuzo ngokungekho sikweni.+ 28  Nabaprofeti bakhe bazityabekela ngokuqaba mhlophe,+ bebona into engeyonene+ kwaye bebavumisela ubuxoki,+ besithi: “Itsho iNkosi enguMongami uYehova ukuthi,” abe yena uYehova engathethanga. 29  Abantu belizwe bona baye baqhubeka necebo lokuqhatha+ yaye baye bazixhwithela ekuphangeni,+ badlakazelisa oxhwalekileyo nolihlwempu,+ nomphambukeli bamqhatha ngokungekho sikweni.’+ 30  “‘Ndafuna ke indoda phakathi kwabo engangciba udonga lwamatye+ nengema ethubeni+ phambi kwam ngenxa yelizwe elo, ukuze mna ndingalonakalisi;+ andifumananga nanye. 31  Ngoko ndiya kusiphalaza isiqalekiso+ sam phezu kwabo. Ndiza kubatshabalalisa ngomlilo wokuvutha komsindo wam.+ Indlela yabo ndiza kuyizisa entlokweni yabo,’+ itsho iNkosi enguMongami uYehova.”

Umbhalo osemazantsi