Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Hezekile 17:1-24

17  Laza ilizwi likaYehova laqhubeka lifika kum, lisithi:  “Nyana womntu, vakalisa iqhina+ uze uqambe intetho engumzekeliso kwindlu kaSirayeli.+  Uze uthi, ‘Itsho iNkosi enguMongami uYehova ukuthi: “Ukhozi olukhulu,+ lunamaphiko amakhulu,+ luneentsiba ezinde, luzele buboya, obumibala-bala, lweza eLebhanon+ lwaza lwathabatha incopho yomthi+ womsedare.+  Lwaqhawula eliphezulu kanye kumagqabi awo amatsha, lwalizisa kwilizwe lakwaKanan;+ lwalibeka kwisixeko sabarhwebi.  Ngapha koko, lwathabatha inxalenye yembewu yelizwe elo+ lwaza lwayifaka entsimini yembewu. Njengomngcunube ngasemanzini amaninzi,+ lwayibeka njengomthi womngcunube.  Yaqala ke ukuhluma yaba ngumdiliya onabileyo ongaphakamanga kakhulu,+ otyekele ekuwajikeni aye ngaphakathi amahlamvu awo; ke zona iingcambu zawo, zaba ngaphantsi kwawo. Yaye ekugqibeleni waba ngumdiliya waza wavelisa amahlumelo waphuma namasebe.+  “‘“Kwabakho olunye ukhozi olukhulu, lunamaphiko amakhulu,+ kwaye luneentsiba ezinde,+ yaye, khangela! wona kanye lo mdiliya wanabisa ngolangazelelo iingcambu zawo zaya ngakulo.+ Namahlamvu awo wawolulela ngakulo ukuze lona luwankcenkceshele, kude nomyezo owawutyalwe kuwo.+  Wawusele ufuduselwe kwintsimi elungileyo, ngasemanzini amaninzi, ukuze uvelise amasebe nokuze uthwale isiqhamo,+ ube ngumdiliya omkhulu.”’  “Yithi, ‘Itsho iNkosi enguMongami uYehova ukuthi: “Uya kuphumelela na?+ Ubani akayi kuzinyothula na iingcambu ezo zawo+ aze enze nesiqhamo eso sawo sibe namaxolo? Yaye akayi koma kusini na amahlumelo awo asandul’ ukukhiwa?+ Uya koma. Akuyi kufuneka uphakanyiswe ngengalo enkulu nangenkitha yesizwana ukuze ususwe ezingcanjini zawo. 10  Yaye, khangela! nangona ufudusiwe, uya kuphumelela na? Awuyi koma ngokupheleleyo na, njengaxa ufikelwe ngumoya wasempuma?+ Uya koma emyezweni wehlumelo lawo.”’”+ 11  Laza ilizwi likaYehova laqhubeka lifika kum, lisithi: 12  “Khawuncede, utsho kwindlu enemvukelo ukuthi,+ ‘Ngaba okunene anizazi ezi zinto ukuba zithetha ntoni?’ Yithi, ‘Khangela! Ukumkani waseBhabhiloni weza eYerusalem waza wathabatha ukumkani wayo+ neenkosana zayo wazizisa kuye eBhabhiloni.+ 13  Ngapha koko, wathabatha enye yeembewu zasebukhosini+ waza wenza umnqophiso nayo kwakunye nesifungo;+ yaye wathabatha amadoda abalaseleyo elizwe,+ 14  ukuze bube bubukumkani obuphantsi,+ bungakwazi kuziphakamisa, ukuze bume ngokugcina kwabo umnqophiso wakhe.+ 15  Kodwa ekugqibeleni wamvukela+ ngokuthumela abathunywa bakhe eYiputa, ukuze yona imnike amahashe+ nenkitha yesizwana. Uya kuphumelela na? Uya kusinda na, lo wenza ezi zinto, nowaphule umnqophiso? Ngaba okunene uya kusinda na?’+ 16  “‘“Ndiphila nje,”+ itsho iNkosi enguMongami uYehova, “endaweni yokumkani owabeka njengokumkani lowo wasidelelayo isifungo sakhe+ nowaphula umnqophiso wakhe, uya kufela ngakuye phakathi eBhabhiloni.+ 17  Yaye ngomkhosi omkhulu wamajoni nangenkitha yebandla uFaro akayi kumenza aphumelele emfazweni,+ ngokumisa umsele wokungqinga nangokwakha udonga lokungqinga, ukuze anqumle imiphefumlo emininzi.+ 18  Kwaye usidelele isifungo+ ngokwaphula umnqophiso, yaye, khangela! wayenike isandla sakhe+ yaye wenza kanye zonke ezi zinto. Akayi kusinda.”’+ 19  “‘Ngoko ke itsho iNkosi enguMongami uYehova ukuthi: “Ndiphila nje, ngokuqinisekileyo isifungo sam asideleleyo+ nomnqophiso wam awaphuleyo—ndiza kusizisa phezu kwentloko yakhe. 20  Ndiza kuwaneka phezu kwakhe umnatha wam, yaye ngokuqinisekileyo uya kubanjiswa ngumnatha wam wokuzingela;+ kwaye ndiya kumsa eBhabhiloni ndize ndimgwebe apho ngenxa yokungathembeki kwakhe enze ngako kum.+ 21  Ke ngokubhekisele kwabo bakhe baziimbacu kuwo onke amabutho akhe, baya kuwa ngekrele, nabaseleyo baya kusasazeka ngokubanzi kuyo yonke imimoya.+ Niya kwazi ukuba mna Yehova, ndikuthethile oko.”’+ 22  “‘Itsho iNkosi enguMongami uYehova ukuthi: “Nam ndiza kuthabatha inxalenye yencopho yomthi ephakamileyo yomsedare ndize ndiyimise;+ phezulu kumasetyana awo ndiya kuqhawula elithambileyo+ ndilifudusele entabeni ephakamileyo nende.+ 23  Ndiya kulifudusela entabeni yendawo ephakamileyo yakwaSirayeli,+ yaye ngokuqinisekileyo liya kuba namasebe lize livelise isiqhamo+ libe ngumsedare omkhulu.+ Yaye phantsi kwawo okunene kuya kuhlala zonke iintlobo zeentaka; ziya kuhlala emthunzini wamahlamvu awo.+ 24  Kwaye yonke imithi yasendle iya kwazi ukuba mna, Yehova,+ ndiwuthobile umthi ophakamileyo,+ ndabeka phezulu umthi ophantsi,+ ndiwomisile umthi obusafumile+ ndaza ndawenza watyatyamba umthi owomileyo. Mna, Yehova, ndithethile yaye ndikwenzile oko.”’”+

Umbhalo osemazantsi