Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Hez 14:1-23

14  Kwafika ke kum amadoda avela kwabakhulileyo bakwaSirayeli aza ahlala phantsi phambi kwam.+  Landula ke lafika kum ilizwi likaYehova, lisithi:  “Nyana womntu, la madoda ke, anyuse izithixo zawo ezinezothe entliziyweni yawo, amisa phambi kobuso bawo+ umqobo osisikhubekiso obangela isiphoso sawo. Ngaba afanele andibuze kusini na?+  Ngoko ke thetha nawo uthi kuwo, ‘Itsho iNkosi enguMongami uYehova ukuthi: “Nayiphi na indoda yendlu kaSirayeli enyusa izithixo ezinezothe+ entliziyweni yayo nemisa phambi kobuso bayo isikhubekiso esiyibangela yenze isiphoso ize okunene ifike kumprofeti, mna, Yehova, ndiza kuyiphendula ngokwam kuloo mbandela ngokobuninzi bezithixo zayo ezinezothe,+  ngenjongo yokubamba indlu kaSirayeli ngentliziyo yabo,+ ngenxa yokuba bemkile kum ngezithixo zabo ezinezothe—bonke.”’+  “Ngoko ke yithi kwindlu kaSirayeli, ‘Itsho iNkosi enguMongami uYehova ukuthi: “Buyani nize nizibuyise kwizithixo zenu ezinezothe+ nibubuyise ubuso benu kwanakwizinto zenu zonke ezicekisekayo;+  kuba nayiphi na indoda kwindlu kaSirayeli okanye kubaphambukeli abaphambukele kwaSirayeli, eyekayo ukundilandela+ nenyusa izithixo zayo ezinezothe entliziyweni yayo nemisa phambi kobuso bayo isikhubekiso esiyibangela yenze isiphoso ize okunene ifike kumprofeti ukuza kuzibuzela ngam,+ mna, Yehova, ndiyayiphendula ngokwam.  Yaye ndimele ndibhekise ubuso bam kuloo ndoda+ ndize ndiyibeke njengomqondiso+ nomzekelo,+ ndiyinqumle phakathi kwabantu bam;+ ukuze nazi ukuba ndinguYehova.”’+  “‘Ke yena umprofeti, ukuba uthe waqhatheka, wathetha ilizwi, mna Yehova, ndimqhathile loo mprofeti;+ yaye ndiza kusolulela kuye isandla sam ndize ndimbhubhise phakathi kwabantu bam amaSirayeli.+ 10  Yaye kuya kufuneka basithwale isiphoso sabo.+ Isiphoso sobuzayo siya kuba njengesiphoso somprofeti,+ 11  ukuze abo bendlu kaSirayeli bangabi saphambuka bayeke ukundilandela+ baze bangabi sahamba bezenza inqambi ngokunxaxha kwabo konke. Bamele babe ngabantu bam nam ndibe nguThixo wabo,’ itsho iNkosi enguMongami uYehova.”+ 12  Laza ilizwi likaYehova laqhubeka lifika kum, lisithi: 13  “Nyana womntu, ke lona ilizwe, ukuba lithe lenza isono kum ngokwenza ngokungathembeki,+ ndiza kusolulela kulo isandla sam ndize ndiyaphule kulo intonga ekujingiswa kuyo izonka ezibusazinge,+ kwaye ndiza kuthumela kulo indlala+ ndize ndinqumle kulo umntu wasemhlabeni nesilwanyana sasekhaya.”+ 14  “‘Yaye ukuba la madoda mathathu ayephakathi kwalo, uNowa,+ uDaniyeli+ noYobhi,+ wona ebeya kuwuhlangula umphefumlo wawo ngenxa yobulungisa bawo,’+ itsho iNkosi enguMongami uYehova.”+ 15  “‘Okanye ukuba ndingadlulisa amarhamncwa enzakalisayo elizweni+ aze okunene alihluthe abantwana+ lize lona okunene libe yinkangala ephanzileyo kungabikho bani udlulayo kulo ngenxa yamarhamncwa lawo,+ 16  ukuba la madoda mathathu ayephakathi kwalo, ndiphila nje,’ lilo eli ilizwi leNkosi enguMongami uYehova, ‘ayengayi kuhlangula nyana nantombi; kwakuya kuhlangulwa wona, wona kuphela, lize lona ilizwe libe yinkangala ephanzileyo.’”+ 17  “‘Okanye ukuba ndingazisa ikrele kwelo lizwe,+ ndize okunene ndithi: “Makudlule ikrele kweli lizwe,” ukuze okunene ndinqumle kulo umntu wasemhlabeni nesilwanyana sasekhaya,+ 18  kwanokuba la madoda mathathu ayephakathi kwalo,+ ndiphila nje,’ itsho iNkosi enguMongami uYehova, ‘ayengayi kuhlangula nyana nantombi, kodwa kwakuya kuhlangulwa wona, wona kuphela.’”+ 19  “‘Okanye ukuba ndingathumela indyikitya yokufa kwelo lizwe+ ndize okunene ndiwuphalaze umsindo wam phezu kwalo ngegazi,+ ukuze ndinqumle kulo umntu wasemhlabeni nesilwanyana sasekhaya, 20  kwanokuba uNowa,+ uDaniyeli+ noYobhi+ babephakathi kwalo,+ ndiphila nje,’ itsho iNkosi enguMongami uYehova, ‘babengayi kuhlangula nyana nantombi; bona ngokwabo babeya kuhlangula umphefumlo wabo ngenxa yobulungisa babo.’”+ 21  “Kuba itsho iNkosi enguMongami uYehova ukuthi, ‘Kuya kuba njalo ke xa kuya kubakho izenzo zam ezine zokugweba ezenzakalisayo+—ikrele nendlala nerhamncwa elenzakalisayo nendyikitya yokufa+—endiya kuzithumela okunene phezu kweYerusalem ukuze ndinqumle kuyo umntu wasemhlabeni nesilwanyana sasekhaya.+ 22  Kodwa, khangela! ngokuqinisekileyo kuya kubakho iqela labasindileyo eliya kusala kuyo, abo baziswayo.+ Oonyana neentombi, nabo ke! Bayaphuma beze kuni, yaye niya kuyibona indlela yabo nezenzo zabo.+ Kwaye ngokuqinisekileyo niya kuthuthuzeleka ngenxa yentlekele endiya kube ndiyizisile phezu kweYerusalem, kona konke oko ndiya kube ndikuzisile phezu kwayo.’” 23  “‘Yaye ngokuqinisekileyo baya kunithuthuzela xa nibona indlela yabo nezenzo zabo; ibe niya kwazi ukuba andikwenzanga ngaphandle kwesizathu konke oko ndiya kukwenza nxamnye nayo,’ itsho iNkosi enguMongami uYehova.”+

Umbhalo osemazantsi