Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Hezekile 10:1-22

10  Ndaqhubeka ke ndibona, khangela! phezu kwesibhakabhaka+ esasiphezu kwentloko yeekherubhi kwakukho okuthile okunjengelitye lesafire,+ njengembonakalo yokuthile okufana netrone,+ kubonakala ngaphezu kwazo.  Wathetha kwindoda eyambethe ilinen,+ wathi: “Ngena ngaphakathi kwamavili ajikelezayo,+ phantsi kweekherubhi, uze uzalise umphakathi wezandla zakho zozibini ngamalahle+ omlilo aphakathi kweekherubhi, uwaphose phezu kwesixeko.”+ Ngoko yangena phambi kwamehlo am.  Iikherubhi ke zazimi ngasekunene kwendlu ukungena kwendoda leyo, laza ilifu layizalisa intendelezo engaphakathi.+  Baphakama ke ubuqaqawuli bukaYehova+ busuka ezikherubhini baya embundwini wendlu, yaye indlu yazaliswa lilifu,+ nentendelezo yayizaliswe bubuqaqawuli bukaYehova.  Nesandi eso samaphiko eekherubhi+ savakala kwintendelezo engaphandle, sinjengesandi sikaThixo uSomandla xa ethetha.+  Kwathi ke, xa wayalela indoda eyambethe ilinen, esithi: “Thabatha umlilo phakathi kwamavili ajikelezayo, phakathi kweekherubhi,” yangena yaza yema ecaleni kwevili.  Yandula ke ikherubhi yolula isandla sayo phakathi kweekherubhi yasisa emlilweni+ owawuphakathi kweekherubhi+ yawuthabatha yaza yawubeka kumphakathi wezandla zalowo wayambethe ilinen,+ yena ke wawuthabatha waza waphuma.  Kwabonakala ke ezikherubhini imbonakaliso yesandla somntu wasemhlabeni phantsi kwamaphiko azo.+  Ndaza ndaqhubeka ndibona, khangela! kwakukho amavili amane ngasezikherubhini, ivili elinye lingakwikherubhi enye nelinye ivili lingakwenye ikherubhi,+ nembonakalo yamavili ngathi kukubengezela kwelitye lekrizolite. 10  Ngokwembonakalo yawo ke, omane ayefana, kanye njengokungathi ivili liphakathi evilini.+ 11  Ekuhambeni kwazo, zazihamba ziye kumacala azo omane. Zazingajiki ekuhambeni kwazo, ngenxa yokuba indawo ebijonga kuyo intloko, ayehamba elandela yona. Zazingajiki ekuhambeni kwazo.+ 12  Nayo yonke inyama yazo nemihlana yazo nezandla zazo namaphiko azo namavili ayezaliswe ngamehlo macala onke.+ Zone zazinamavili azo. 13  Ke wona amavili, kwabizwa ezindlebeni zam kwathiwa, “Owu mavilindini!” 14  Yaye nganye yayinobuso obune.+ Ubuso bokuqala yayibubuso bekherubhi, ubuso besibini yayibubuso bomntu wasemhlabeni,+ obesithathu yayibubuso bengonyama, obesine yayibubuso bokhozi.+ 15  Zaziye ziphakame ke iikherubhi+—yayisisidalwa esiphilayo esikwasinye endasibona ngakuMlambo iKebhare+ 16  yaye ekuhambeni kweekherubhi, amavili ayehamba ecaleni kwazo;+ xa iikherubhi ziphakamise amaphiko azo ukuba abe ngaphezu komhlaba, amavili ayengajiki, nawo ngokwawo, ecaleni kwazo.+ 17  Xa zisima ngxi, ayesima ngxi; naxa ziphakama,+ ayephakama nazo, kuba umoya wesidalwa esiphilayo wawukuwo.+ 18  Baza ubuqaqawuli+ bukaYehova basuka embundwini wendlu bema ngxi phezu kweekherubhi.+ 19  Zawaphakamisa ke ngoku iikherubhi amaphiko azo zaza zaphakama emhlabeni+ phambi kwamehlo am. Ekuhambeni kwazo, namavili ayesecaleni kwazo ngokusondeleyo; zaza zema ngasesangweni lendlu kaYehova ngasempuma, yaye ubuqaqawuli bukaTHIXO kaSirayeli babuphezu kwazo, ngaphezulu. 20  Esi sisidalwa esiphilayo+ endandisibone phantsi koTHIXO kaSirayeli ngakuMlambo iKebhare,+ ukuze nje ndazi ukuba yayiziikherubhi. 21  Zizone nje, nganye kuzo yayinobuso obune+ yaye nganye yayinamaphiko amane, nokuthile okufana nezandla zomntu wasemhlabeni kwakuphantsi kwamaphiko azo. 22  Ke yona imbonakalo yobuso bazo, yayifana naleyo ndayibonayo ngakuMlambo iKebhare.+ Zazihamba ngqo iyileyo isiya phambili.+

Umbhalo osemazantsi