Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Hebhere 8:1-13

8  Nguwo lo ke umongo wentetho yam: Sinombingeleli omkhulu+ onjengalo, oye wahlala phantsi ngasekunene kwetrone yobuNgangamsha emazulwini,+  isicaka sikawonke-wonke sendawo engcwele+ nesentente yokwenyaniso, emiswe nguYehova,+ kungekhona umntu.+  Kuba wonke umbingeleli omkhulu umiselwa ukuba anikele izipho nemibingelelo;+ ngoko ke kube yimfuneko ukuba naye lo abe nokuthile akunikelayo.+  Ukuba, ngoku, ebesemhlabeni, ebengayi kuba ngumbingeleli,+ ekubeni kukho abantu abanikela izipho ngokuvumelana noMthetho,  kodwa abo bantu banikela inkonzo engcwele eyintsobi+ nesithunzi+ sezinto zasezulwini; kanye njengokuba uMoses, xa wayesele eza kuyigqiba intente,+ wanikwa umyalelo wobuthixo:+ Kuba uthi: “Uze uqinisekise ukuba zonke izinto uzenza ngokomfanekiselo wazo owawuboniswayo entabeni.”+  Kodwa ngoku uYesu uzuze inkonzo kawonke-wonke ebalasele ngakumbi, ukuze ngokukwanjalo abe kwangumlamli+ womnqophiso olunge ngakumbi,+ omiselwe ngokusemthethweni kwizithembiso ezilunge ngakumbi.+  Kuba ukuba laa mnqophiso wokuqala ubungenasiphoso, bekungayi kubakho mfuneko yokuba uthatyathelw’ indawo ngowesibini;+  kuba ubahlaba amadlala abantu xa esithi: “‘Khangela! Kuza imihla,’ utsho uYehova, ‘yaye ndiza kwenza umnqophiso omtsha nendlu kaSirayeli nendlu kaYuda;+  kungekhona ngokuvumelana nomnqophiso+ endawenza nookhokho babo ngomhla endababambayo ngesandla ndibakhupha kwilizwe laseYiputa,+ ngenxa yokuba abazange baqhubeke besemnqophisweni wam,+ kangangokuba ndayeka ukubanyamekela,’ utsho uYehova.”+ 10  “‘Kuba nguwo lo umnqophiso endiya kunqophisana ngawo nendlu kaSirayeli emva kwaloo mihla,’ utsho uYehova. ‘Ndiza kuyibeka imithetho yam engqondweni yabo, ndize ndiyibhale ezintliziyweni zabo.+ Yaye ndiza kuba nguThixo wabo,+ bona babe ngabantu bam.+ 11  “‘Kwaye akasayi kuze ngamnye kubo afundise ummi olidlelane lakhe yaye ngamnye afundise umntakwabo, esithi: “Mazi uYehova!”+ Kuba bonke baya kundazi,+ ukususela koyena mncinane kuse koyena mkhulu kubo. 12  Kuba ndiya kuba nenceba kwizenzo zabo zokungalungisi, nezono zabo+ ndingabi sazikhumbula kwakhona.’”+ 13  Ngokuthi kwakhe “umnqophiso omtsha” uwenze waphelelwa lixesha lowo wangaphambili.+ Ke kaloku oko kuye kwenziwa kwaphelelwa lixesha nokuya kusiba kudala sele kukufuphi ukuba kuthi shwaka.+

Umbhalo osemazantsi