Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Hebhere 6:1-20

6  Ngenxa yesi sizathu, ekubeni ngoku sidlulile kwimfundiso esisiqalelo+ engoKristu,+ masixhinele ekuqoleni,+ singabeki esinye isiseko kwakhona+ ngokuphathelele inguquko kwimisebenzi efileyo,+ nokholo kuThixo,+  nemfundiso ngobhaptizo+ nokubekwa kwezandla,+ novuko lwabafileyo+ nomgwebo ongunaphakade.+  Yaye siya kukwenza oku, ukuba eneneni uThixo uyasivumela.+  Kuba ngokubhekisele kwabo babeye bakhanyiselwa kwaba kanye qwaba,+ nabaye bangcamla isipho sesisa sasezulwini,+ nabaye baba nesabelo kumoya oyingcwele,+  nabaye balingcamla+ ilizwi elihle likaThixo namandla enkqubo yezinto ezayo,+  kodwa abaye baphambuka,+ akunakwenzeka ukuba babuyiselwe enguqukweni,+ ngenxa yokuba bona ngokwabo bambethelela ngokutsha uNyana kaThixo baze bamhlazise esidlangalaleni.+  Ngokomzekelo, umhlaba ofunxa iimvula ezinayo, uze uvelise utyani obubalungeleyo abo ulinyelwe bona,+ uyasikelelwa nguThixo.  Kodwa ukuba uvelisa ameva nenkunzane, uyagatywa, uqalekiswe;+ uze uphelele ekutshisweni.+  Noko ke, nina zintanda, nakuba sithetha ngolu hlobo nje, seyiseke kukuba nikwimeko elunge ngakumbi esa elusindisweni. 10  UThixo akanantswela-bulungisa ukuba angawulibala umsebenzi wenu nothando enalubonisayo ngegama lakhe,+ ngokuthi nilungiselele abangcwele+ yaye nisaqhubeka nibalungiselela. 11  Kodwa sinqwenela ukuba ngamnye wenu akhuthale ngokufanayo khon’ ukuze nibe nokuqiniseka ngokupheleleyo+ ngethemba+ lenu kude kuse ekupheleni,+ 12  ukuze ningadangali,+ kodwa nibe ngabaxelisa+ abo bathi ngokholo nomonde bazidle ilifa izithembiso.+ 13  Kuba xa uThixo wenza isithembiso sakhe kuAbraham,+ ekubeni kungekho nabani na omkhulu kunaye awayenokufunga+ ngaye, wafunga ngaye siqu, 14  esithi: “Ngokuqinisekileyo ndiya kukusikelela ngayo intsikelelo, yaye ndiya kukwandisa ngokuphindaphindiweyo.”+ 15  Ngaloo ndlela emva kokuba uAbraham ebonise umonde, wasifumana esi sithembiso.+ 16  Kuba abantu bafunga ngalowo mkhulu kunabo,+ yaye isifungo sabo siyayiphelisa impikiswano, njengoko sisisiqinisekiso esisemthethweni kubo.+ 17  NoThixo ke, xa wayefuna ukuqinisekisa iindlalifa+ zesithembiso ngokungatshintsheki+ kwecebo lakhe, wenza isifungo, 18  ukuze, ngokuphathelele ezi zinto zimbini zingatshintshekiyo nekungenakwenzeka ukuba axoke ngazo uThixo,+ sikhuthazeke, thina baye basabela kwigwiba lakhe, ukuba sibambelele kwithemba+ elibekwe phambi kwethu. 19  Eli themba+ sinalo elifana neankile yomphefumlo, liqinisekile yaye liqinile, lide lifikelele ngaphaya kwekhuselo,+ 20  apho umanduleli uYesu wangena khona ngenxa yethu,+ waza waba ngumbingeleli omkhulu ngokohlobo lukaMelkitsedeki ngonaphakade.+

Umbhalo osemazantsi