Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Habhakuki 3:1-19

3  Umthandazo osisimbonono kaHabhakuki umprofeti:  Owu Yehova, ndiyivile ingxelo ngawe.+ Ndiyawoyika, Yehova, umsebenzi wakho.+ Phakathi kweminyaka wuphilise! Phakathi kweminyaka ngamana ungawenza waziwe. Ebudeni bokuphazamiseka, ngamana ungakhumbula ukwenza inceba.+  Weza uThixo evela kwaTeman, Lowo Ungcwele evela kwiNtaba yakwaParan.+ Seʹlah.+ Isidima sakhe sagubungela amazulu;+ waza umhlaba wazaliswa yindumiso yakhe.+  Ke kona ukuqaqamba kwakhe, kwaba njengokukhanya.+ Wayenemitha emibini iphuma esandleni sakhe, kwakulapho ukufihlakala kwamandla akhe.+  Kwaqhubeka kuphuma indyikitya yokufa phambi kwakhe,+ nomkhuhlane otshisayo wawuphuma ezinyaweni zakhe.+  Wema ngxi, ukuze abe nokushukumisa umhlaba.+ Wabona, waza wabangela iintlanga zaxhuma.+ Iintaba ezingunaphakade zakrotyozwa;+ neenduli ezihleli ngokungenammiselo zaqubuda.+ Iindlela zakhe zisusela endulo.  Ndazibona iintente zakwaKushan zisenkathazweni. Amalaphu eentente zelizwe lakwaMidiyan+ adidizela.+  Ngaba ziintaba na, Yehova, ngaba uvuthela iintaba na umsindo wakho,+ okanye ngaba umsindo wakho uvuthela ulwandle?+ Kuba waphuma ukhwele amahashe akho;+ iinqwelo zakho lusindiso.+  Usityhilile isaphetha sakho.+ Wakuqinisa ngezifungo ezinzulu oko ukuthethileyo kuzo izizwe.+ Seʹlah. Umhlaba wawucanda ngemilambo.+ 10  Iintaba zakubona; zaba sezintlungwini eziqatha.+ Kwadlula isiphango samanzi esineendudumo.+ Amanzi anzongonzongo avakalisa isandi sawo. Aziphakamisela phezulu izandla zawo. 11  Ilanga—inyanga—zema,+ ezindaweni zazo zokuhlala eziphakamileyo.+ Iintolo zakho zaqhubeka ziphuma njengokukhanya.+ Ukumenyezela komkhonto wakho kwabangela ukuqaqamba.+ 12  Wahamba-hamba emhlabeni uneziqalekiso. Ngomsindo wabhula iintlanga.+ 13  Waphuma ukuze usindise abantu bakho,+ usindise othanjisiweyo wakho. Wamqhekeza oyintloko endlwini yongendawo.+ Kwahlutywa isiseko, ukuya kufikelela phezulu entanyeni.+ Seʹlah. 14  Wayihlaba ngeentonga zakhe+ intloko yamadoda akhe okulwa xa ahamba ngesivuthuvuthu ukuze andichithachithe.+ Ukuchwayita kwawo kunjengokwabo batyekele ekuqwengeni oxhwalekileyo okwindawo efihlakeleyo.+ 15  Wanyathela ulwandle ngamahashe akho, imfumba yamanzi amaninzi.+ 16  Ndeva saza isisu sam saqalisa ukuphazamiseka; sakuvakala eso sandi imilebe yam yabebezela; ukubola kwaqalisa ukungena emathanjeni am;+ ndaza ndaphazamiseka kwimeko yam, ukuze ngokuzola ndilindele imini yokubandezeleka,+ ukuza kwakhe ebantwini,+ ukuze abahlasele. 17  Nangona umkhiwane usenokungatyatyambi,+ ize nemidiliya ingavelisi; umsebenzi womthi womnquma usenokusilela, namasimi asenokungakuvelisi ukutya;+ imihlambi yezimvu isenokwahlukaniswa nobuhlanti, kuze kungabikho mhlambi wankomo esibayeni;+ 18  Mna ke, ndiya kugcoba ngoYehova;+ ndiya kuvuya kuTHIXO wosindiso lwam.+ 19  UYehova iNkosi enguMongami ungamandla am;+ yaye iinyawo zam uya kuzenza zibe njengezo zamaxhamakazi,+ yaye uya kundibangela ndinyathele ezindaweni zam eziphakamileyo.+ Kumalathisi wemirhubhe yam.

Umbhalo osemazantsi