Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Habhakuki 2:1-20

2  Ndiya kuqhubeka ndimi endaweni yam yokulinda,+ yaye ndiya kuqhubeka ndimi kudonga lokukhusela; ndihlale ndilindile,+ ukuze ndibone oko aya kukuthetha kum+ noko ndiya kukuphendula xa ndisohlwaywa.+  Waza uYehova wandiphendula wathi: “Wubhale phantsi umbono, uze uwukrole ngokucacileyo emacwecweni,+ ukuze lowo uwufunda ngokuvakalayo enjenjalo ngokutyibilikayo.+  Kuba umbono usengowexesha elimisiweyo,+ yaye uqhubeka ukhawulezela ekupheleni, ibe awuyi kuxoka. Kwanokuba unokulibala, hlala uwulindile; kuba uya kuba yinyaniso nakanjani na.+ Awuyi kufika emva kwexesha.  “Khangela! Umphefumlo wakhe ukhukhumele;+ awuthanga tye ngaphakathi kuye. Kodwa lowo ulilungisa, ngokuthembeka kwakhe uya kuqhubeka ephila.+  Yaye, eneneni, ngenxa yokuba iwayini yenza ngobuqhophololo,+ indoda eyomeleleyo iyazidla;+ kwaye ayiyi kulufikelela usukelo lwayo,+ lowo uwenze wabanzi umphefumlo wakhe kanye njengeShiyol, nofana nokufa ongenakwaneliswa.+ Uqhubeka ehlanganisela kuye zonke iintlanga eziqokelela ndawonye kuye zonke izizwana.+  Ngaba abayi kuthi aba, xa bebonke, baphakamise nxamnye naye intetho engumzekeliso nesikweko,+ bamkwekwe? Aze ubani athi, “‘Yeha lowo wandisa okungekokwakhe+—kuya kude kube nini na!+—nalowo wenza ityala lakhe libe nzima!  Ngaba abayi kuthi abo babiza inzala kuwe bakuvukele ngequbuliso, baze bavuke nabo bakungcangcazelela ngamandla, uze ngokuqinisekileyo ube yinto yokuphangwa ngabo?+  Ngenxa yokuba uphange iintlanga ezininzi, bonke abaseleyo kwizizwana baya kukuphanga,+ ngenxa yokuphalazwa kwegazi loluntu nogonyamelo emhlabeni, edolophini nakwabo bahlala kuyo.+  “‘Yeha lowo uyenzela inzuzo embi indlu yakhe,+ ukuze abeke indlwane yakhe endaweni ephakamileyo, ukuze ahlangulwe kwintlekele!+ 10  Uyicebele okuziintloni indlu yakho, ukunqunyulwa kwezizwana ezininzi;+ nomphefumlo wakho uyona.+ 11  Kuba eludongeni kuya kukhala ilitye kalusizi, nasentweni eyenziwe ngomthi umqadi uya kuliphendula.+ 12  “‘Yeha lowo wakha isixeko ngokuphalaza igazi, nozinzise idolophu ngentswela-bulungisa!+ 13  Khangela! Akuphumi kuYehova wemikhosi na ukuba izizwana ziya kubulalekela umlilo kuphela, namaqela eentlanga aya kuzidinisela ilize?+ 14  Kuba umhlaba uya kuzaliswa kukwazi uzuko lukaYehova njengamanzi egubungele ulwandle.+ 15  “‘Yeha lowo unika amaqabane akhe into yokusela, othululela kuyo umsindo wakhe, ukuze awanxilise,+ ngenjongo yokukhangela ihlazo lobuze bawo+ 16  Ngokuqinisekileyo uya kuhluthiswa lihlazo endaweni yozuko.+ Sela nawe,+ uze ugqalwe njengongalukanga.+ Indebe yesandla sasekunene sikaYehova iya kufika kuwe,+ luze luhlazwe uzuko lwakho; 17  ngenxa yokuba uya kugutyungelwa lugonyamelo olwenziwe kwiLebhanon,+ nogonyamelo lwezilo olubankwantyisayo, ngenxa yokuphalazwa kwegazi loluntu nogonyamelo olwenziwe emhlabeni,+ edolophini nakubo bonke abo bahlala kuyo.+ 18  Ube yingenelo ngantoni na umfanekiso okroliweyo,+ xa ingumyili wawo owuqingqileyo, umfanekiso otyhidiweyo, nomyaleli wobuxoki?+ xa umyili wawo ekholose ngawo,+ ukusa kumkhamo wokwenza oothixo abangenaxabiso abangathethiyo?+ 19  “‘Yeha lowo uthi elukhunini: “Vuka!” kwilitye elisisimumu: “Vuka! Liya kunikela imiyalelo”!+ Khangela! Ligqunywe ngegolide nesilivere,+ yaye aliphefumli kwaphela.+ 20  Kodwa uYehova usetempileni yakhe engcwele.+ Mawuthi cwaka phambi kwakhe, umhlaba wonke!’”+

Umbhalo osemazantsi