Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

Khangela

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Genesis 9:1-29

9  Wamsikelela ke uThixo uNowa noonyana bakhe waza wathi kubo: “Qhamani, nande niwuzalise umhlaba.+  Ziya kuqhubeka zinoyika kwaye zinkwantya ngenxa yenu zonke izidalwa eziphilayo emhlabeni nezidalwa zonke eziphaphazelayo emazulwini, zonk’ izinto ezinambuzelayo emhlabeni, nazo zonke iintlanzi zolwandle. Zinikelwe+ esandleni senu.  Zonke izinambuzane eziphilileyo mazibe kukutya kuni.+ Njengotyani obuluhlaza, ndizinikela zonke kuni.+  Kuphela yinyama enomphefumlo wayo+—igazi layo+—eningamele niyidle.+  Yaye, ngapha koko, ndiya kulibiza igazi lemiphefumlo yenu. Ndiya kulibiza esandleni sazo zonke izidalwa eziphilayo; nasesandleni somntu, ndiwubize umphefumlo womntu esandleni sakhe ngamnye ongumzalwana wakhe.+  Nabani na ophalaza igazi lomntu, lophalazwa ngumntu nelakhe igazi,+ kuba umntu wenziwa ngomfanekiso kaThixo.  Nina ke, qhamani nande, ninyakazele emhlabeni, nibe baninzi kuwo.”+  Yaye uThixo wathi kuNowa nakoonyana bakhe ababekunye naye:  “Yabonani, mna ndimisela umnqophiso+ kunye nani nenzala yenu emva kwenu,+ 10  nayo yonke imiphefumlo ephilayo ekunye nani, kwiintaka, kwizilo nakwizidalwa zonke eziphilayo zomhlaba ezikunye nani, kuzo zonke ezo ziphume emkhombeni nakuzo zonke izidalwa eziphilayo zomhlaba.+ 11  Ewe, ndimisela umnqophiso wam kunye nani: Ayisayi kuphinda inqunyulwe yonke inyama ngamanzi kanogumbe, yaye akusayi kuphinda kubekho unogumbe wokonakalisa umhlaba.”+ 12  Waza uThixo wongeza wathi: “Nguwo lo umqondiso+ womnqophiso endiwubekayo phakathi kwam nani nayo yonke imiphefumlo ephilayo ekunye nani, kwizizukulwana kuse kwixesha elingenammiselo. 13  Umnyama wam+ ndiwubekile efini, yaye umele ube ngumqondiso womnqophiso ophakathi kwam nomhlaba. 14  Yaye kothi xa ndiwusibekelisa ngelifu umhlaba, ubonakale ngokuqinisekileyo umnyama efini. 15  Ndothi ke ngokuqinisekileyo ndiwukhumbule umnqophiso wam+ ophakathi kwam nani nayo yonke imiphefumlo ephilayo enyameni yonke;+ yaye akasayi kuphinda amanzi abe ngunogumbe wokonakalisa+ inyama yonke. 16  Umnyama umele ubekho efini,+ yaye ngokuqinisekileyo ndiya kuwubona ndize ndiwukhumbule umnqophiso wexesha elingenammiselo+ ophakathi kukaThixo nayo yonke imiphefumlo ephilayo enyameni yonke esemhlabeni.”+ 17  Waphinda uThixo wathi kuNowa: “Nguwo lowo umqondiso womnqophiso endiwumiselayo phakathi kwam nayo yonke inyama esemhlabeni.”+ 18  Yaye oonyana bakaNowa+ abaphuma emkhombeni yayinguShem noHam noYafete. Kamva uHam wazala uKanan.+ 19  Ngabo aba oonyana abathathu bakaNowa, yaye kubo kuphume bonke abantu abasasazeke ngokubanzi+ emhlabeni. 20  Ke kaloku uNowa waqala ngokuba ngumlimi+ waza watyala isidiliya.+ 21  Kwaye waqalisa ukusela iwayini, wayotywa,+ waza ke ngoko wazihluba phakathi ententeni yakhe. 22  Kamva uHam+ uyise kaKanan wabubona ubuze bukayise+ waza waya kuxelela abantakwabo bobabini ngaphandle.+ 23  Baza ke uShem noYafete bathabatha ingubo yokwaleka,+ bayibeka emagxeni abo bobabini baza bangena ngomva. Babugubungela ke ubuze bukayise, ngoxa bebujongise ecaleni ubuso babo, baza ababubona ubuze bukayise.+ 24  Ekugqibeleni wavuka uNowa ekuyotyweni yiwayini wakwazi oko akwenzileyo kuye unyana wakhe ongoyena mncinane. 25  Waza ke wathi: “Makaqalekiswe uKanan.+Abe lelona khoboka liphantsi kubantakwabo.”+ 26  Waza wongeza wathi:“Makabongwe uYehova,+ uThixo kaShem,UKanan abe likhoboka lakhe.+ 27  UThixo makamnike indawo ebanzi uYafete,Ahlale ezintenteni zikaShem.+UKanan abe likhoboka nakuye.” 28  Yaye uNowa waphila iminyaka engamakhulu amathathu anamashumi amahlanu emva konogumbe.+ 29  Ngoko iyonke imihla kaNowa yaba ngamakhulu asithoba anamashumi amahlanu eminyaka waza wafa.+

Umbhalo osemazantsi