Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Genesis 47:1-31

47  Ngako oko uYosefu waya kumxelela uFaro, wathi:+ “Ufikile ubawo nabantakwethu nemihlambi yabo yezimvu nemihlambi yabo yeenkomo nako konke abanako, bevela ezweni lakwaKanan, yaye ngoku baphaya ezweni laseGoshen.”+  Kwinani liphela labantakwabo wathabatha amadoda amahlanu, wawamisa phambi koFaro.+  Wathi ke uFaro kubantakwabo: “Uyintoni na umsebenzi wenu?”+ Ngoko bathi kuFaro: “Abakhonzi bakho bangabalusi bezimvu,+ thina nookhokho bethu.”+  Emva koko bathi kuFaro: “Size kuhlala njengabaphambukeli kweli lizwe,+ kuba abakhonzi bakho abanawo amadlelo omhlambi,+ kuba indlala iqatha ezweni lakwaKanan.+ Khawuncede, ke ngoko, ubavumele abakhonzi bakho bahlale ezweni laseGoshen.”+  Wathi ke uFaro kuYosefu: “Uyihlo nabantakwenu beze kuwe apha.  Ilizwe laseYiputa liselungelweni lakho.+ Mhlalise uyihlo nabantakwenu kweyona ndawo intle yelizwe.+ Mabahlale ezweni laseGoshen.+ Yaye ukuba uyazi ukuba kukho kubo amadoda anesibindi,+ uze uwamisele abe ngabaphathi beenkomo zam.”+  Wandula ke uYosefu wangenisa uYakobi uyise waza wamazisa kuFaro, waza uYakobi wamsikelela uFaro.+  Wathi uFaro kuYakobi: “Zingaphi na iintsuku zeminyaka yobomi bakho?”  Ngoko uYakobi wathi kuFaro: “Iintsuku zeminyaka yokuhlala kwam njengomphambukeli zilikhulu elinamashumi amathathu eminyaka.+ Zimbalwa kwaye zizele kukubandezeleka iintsuku zeminyaka yobomi bam,+ yaye azifikanga kwiintsuku zeminyaka yobomi boobawo ngemihla yokuhlala kwabo njengabaphambukeli.”+ 10  Emva koko uYakobi wamsikelela uFaro waza waphuma, wemka phambi koFaro.+ 11  Ngaloo ndlela uYosefu wabahlalisa waza wabanika ilifa uyise nabantakwabo ezweni laseYiputa, kweyona ndawo intle yelizwe, ezweni laseRameses,+ kanye njengoko wayeyalele uFaro. 12  Yaye uYosefu wambonelela uyise nabantakwabo nendlu kayise iphela, ngesonka,+ ngokwenani labantwana babo.+ 13  Kwaye kungekho sonka kulo lonke ilizwe, kuba indlala yayiqatha kakhulu;+ yaye ilizwe laseYiputa nelizwe lakwaKanan laphelelwa ngamandla ngenxa yendlala.+ 14  Wayiqokelela ke uYosefu yonke imali eyafunyanwayo ezweni laseYiputa nasezweni lakwaKanan, yokudla okuziinkozo ababekuthenga abantu;+ waza uYosefu wayisa imali leyo endlwini kaFaro. 15  Ekuhambeni kwexesha yaphela imali ezweni laseYiputa nasezweni lakwaKanan, yaye onke amaYiputa eza kuYosefu, esithi: “Sinike isonka!+ Ungathini ukusiyeka sife phambi kwakho kuba iphelile imali?”+ 16  Waza ke uYosefu wathi: “Nikelani ngemfuyo yenu yaye ndoninika isonka esikhundleni semfuyo yenu, ukuba imali iphelile.” 17  Yaye aqalisa ukuzisa imfuyo yawo kuYosefu; uYosefu waqhubeka ewanika isonka esikhundleni samahashe, nemfuyo, nomhlambi, namaesile awo,+ yaye waqhubeka ewanika isonka esikhundleni sayo yonke imfuyo yawo ngaloo nyaka. 18  Loo nyaka wafikelela ekupheleni, yaye eza kuye nangonyaka olandelayo aza athi kuye: “Asinakukufihla enkosini yam, ukuba imali nemfuyo yezilwanyana zasekhaya iphelele enkosini yam.+ Akukho nto iseleyo phambi kwenkosi yam ngaphandle kwemizimba yethu nomhlaba wethu.+ 19  Yini na ukuba sife phambi kwamehlo akho,+ thina nomhlaba wethu? Sithenge thina nomhlaba wethu ngesonka,+ ukuze thina nomhlaba wethu sibe ngamakhoboka kaFaro; yaye sinike imbewu ukuze siphile, singafi, nomhlaba wethu ungaphanzi.”+ 20  Ngoko uYosefu wawuthengela uFaro+ wonke umhlaba wamaYiputa, ngokuba ngamnye kumaYiputa wathengisa ngentsimi yakhe, kuba indlala yayinamandla phezu kwawo; umhlaba ke waba ngokaFaro. 21  Ke bona abantu, wabafudusela ezixekweni ukusuka kwesinye isiphelo sommandla waseYiputa ukusa kwesinye isiphelo sawo.+ 22  Ngumhlaba wababingeleli kuphela angawuthenganga,+ kuba bona ababingeleli babewufumana umxhesho wabo kuFaro yaye babesidla isabelo eso babesinikwa nguFaro.+ Kungenxa yoko le nto bengathengisanga ngomhlaba wabo.+ 23  Wathi ke uYosefu ebantwini: “Yabonani, namhlanje nina nomhlaba wenu ndinithengele uFaro. Nantsi ke imbewu yenu, hlwayelani umhlaba ngayo.+ 24  Nothi ke kwimveliso yenu,+ ninike uFaro isihlanu sayo,+ kodwa izahlulo ezine zoba zezenu, zibe yimbewu yentsimi, nezokudliwa nini nangabasezindlwini zenu, nezokudliwa ngabantwana benu.”+ 25  Ngenxa yoko bathi: “Ubulondolozile ubomi bethu.+ Ngamana singakholeka emehlweni enkosi yam, yaye soba ngamakhoboka kaFaro.”+ 26  Wayenza ke uYosefu yaba ngummiselo loo nto unanamhla emhlabeni waseYiputa, ukuba isahlulo sesihlanu sibe sesikaFaro. Ngumhlaba wababingeleli kuphela njengeqela elikhethekileyo ongazange ube ngokaFaro.+ 27  Wahlala uSirayeli ezweni laseYiputa, ezweni laseGoshen;+ bazinza kulo, baqhama baza banda kakhulu.+ 28  Yaye uYakobi waphila iminyaka elishumi elinesixhenxe ezweni laseYiputa, yaza imihla kaYakobi, iminyaka yobomi bakhe, yaba yiminyaka elikhulu elinamashumi amane anesixhenxe.+ 29  Yasondela imihla yokufa kukaSirayeli.+ Ngoko wambiza unyana wakhe uYosefu waza wathi kuye: “Ukuba, kaloku, ndikholekile emehlweni akho, nceda ubeke isandla sakho phantsi kwethanga lam,+ uze ubonakalise ububele bothando nenkoloseko kum.+ (Uze uncede, ungandingcwabeli eYiputa.)+ 30  Ndimele ndilale noobawo,+ ngoko umele undithwalele ngaphandle kweYiputa uze undingcwabe engcwabeni labo.”+ Ngako oko wathi yena: “Ndiya kwenza ngokwelizwi lakho.” 31  Wandula ke wathi: “Ndifungele.” Ngoko wamfungela.+ Waza ke waqubuda uSirayeli emantla esingqengqelo.+

Umbhalo osemazantsi