Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Genesis 46:1-34

46  Ngako oko uSirayeli wanduluka nako konke okwakhe, waya eBher-shebha,+ waza wabingelela imibingelelo kuTHIXO kayise uIsake.+  Wathetha ke uThixo kuSirayeli emibonweni yasebusuku, wathi:+ “Yakobi, Yakobi!” waza wathi yena: “Ndilapha!”+  Waza wahlabela mgama wathi: “NdinguTHIXO oyinyaniso,+ uTHIXO kayihlo.+ Musa ukoyika ukuhla uye eYiputa, kuba ndiya kukwenza uhlanga olukhulu khona.+  Mna ndiya kuhla nawe ukuya eYiputa ndize ndikunyuse khona ngokuqinisekileyo;+ yaye uYosefu uya kukucima amehlo.”+  Emva koko uYakobi wasuka eBher-shebha, baza oonyana bakaSirayeli bamthwala uYakobi uyise, nabantwana babo, nabafazi babo, ngeenqwelo awayezithumele uFaro ukuba zibathwale.+  Ngokubhekele phaya, bayithabatha imihlambi yabo nempahla yabo ababeyiqwebile ezweni lakwaKanan.+ Ekugqibeleni bafika eYiputa, uYakobi nayo yonke inzala yakhe.  Weza noonyana bakhe, noonyana boonyana bakhe, iintombi zakhe, noonyana beentombi zakhe, nayo yonke inzala yakhe, eYiputa.+  Ngawo la amagama oonyana bakaSirayeli abafikayo eYiputa:+ uYakobi noonyana bakhe: Izibulo likaYakobi yayinguRubhen.+  Oonyana bakaRubhen yayinguHanoki noPalu noHetseron noKarmi.+ 10  Oonyana bakaSimeyon+ yayinguYemuweli noYamin no-Ohadi noYakin+ noTsohare noShawule+ unyana womfazi womKanan. 11  Oonyana bakaLevi+ yayinguGershon+ noKohati+ noMerari.+ 12  Oonyana bakaYuda+ yayinguEre+ no-Onan+ noShela+ noPeretse+ noZera.+ Noko ke, uEre no-Onan bafela ezweni lakwaKanan.+ Oonyana bakaPeretse yayinguHetseron+ noHamuli.+ 13  Oonyana bakaIsakare+ yayinguTola+ noPuva+ noIyobhi noShimron.+ 14  Oonyana bakaZebhulon+ yayinguSerede noElon noYaleli.+ 15  Ngabo abo oonyana bakaLeya,+ awabazalela uYakobi ePadan-aram, kunye nentombi yakhe uDina.+ Iyonke imiphefumlo yoonyana bakhe neyeentombi zakhe yayingamashumi amathathu anesithathu. 16  Oonyana bakaGadi+ yayinguTsifiyon noHagi, uShuni noEtsebhoni, uEri noArodi noAreli.+ 17  Oonyana baka-Ashere+ yayinguImna noIshva noIshvi noBheriya,+ yaye kwakukho noSera udade wabo. Oonyana bakaBheriya yayinguHebheri noMalekiyeli.+ 18  Ngabo abo oonyana bakaZilipa,+ awathi uLabhan wamnika uLeya intombi yakhe. Aba ke wabazalela uYakobi: imiphefumlo elishumi elinesithandathu. 19  Oonyana bakaRakeli,+ umfazi kaYakobi, yayinguYosefu+ noBhenjamin.+ 20  Wazala ke uYosefu ezweni laseYiputa, uManase+ noEfrayim,+ awamzalela bona uAsenati+ intombi kaPotifera, umbingeleli waseOni. 21  Oonyana bakaBhenjamin yayinguBhela+ noBhekere+ noAshbheli, uGera+ noNahaman,+ uEhi noRoshe, uMupim+ noHupim+ noArdi. 22  Ngabo abo oonyana bakaRakeli abazalelwa uYakobi. Iyonke yimiphefumlo elishumi elinesine. 23  Oonyana bakaDan+ yayinguHushim.+ 24  Oonyana bakaNafetali+ yayinguYatseli noGuni+ noYetsere noShilem.+ 25  Ngabo abo oonyana bakaBhiliha,+ awathi uLabhan wamnika uRakeli intombi yakhe. Aba ke wabazalela uYakobi; iyonke yimiphefumlo esixhenxe. 26  Yonke imiphefumlo eyaya noYakobi eYiputa yileyo yaphuma esinqeni sakhe,+ ngaphandle kwabafazi boonyana bakaYakobi. Iyonke yimiphefumlo engamashumi amathandathu anesithandathu. 27  Oonyana bakaYosefu awabazalelwa eYiputa yimiphefumlo emibini. Iyonke imiphefumlo yendlu kaYakobi eyaya eYiputa yayingamashumi asixhenxe.+ 28  Wathumela uYuda+ ukuba amandulele ukuya kuhambisa ngaphambili inkcazelo kuYosefu eGoshen. Emva koko bafika ezweni laseGoshen.+ 29  Ngoko uYosefu walungisa inqwelo yakhe waza waya kumhlangabeza uSirayeli uyise eGoshen.+ Uthe akumbona wawa entanyeni yakhe ngoko nangoko waza walila iinyembezi kaninzi-ninzi+ entanyeni yakhe. 30  Ekugqibeleni uSirayeli wathi kuYosefu: “Ngesi sihlandlo ndikulungele ukufa,+ ekubeni ngoku ndibubonile ubuso bakho, ukuba usaphila.” 31  Wandula ke uYosefu wathi kubantakwabo nakwindlu kayise: “Makhe ndinyuke ndiye kuxelela uFaro, ndithi kuye,+ ‘Abantakwethu nabendlu kabawo, ababesezweni lakwaKanan bafikile.+ 32  Kunjalonje la madoda angabalusi,+ kuba afuyile;+ kwaye eze nemihlambi yawo yezimvu nemihlambi yawo yeenkomo nako konke anako.’+ 33  Yaye xa athe wanibiza uFaro waza wathi, ‘Uyintoni na umsebenzi wenu?’ 34  Nize nithi, ‘Abakhonzi bakho bebengabafuyi bemfuyo ukususela ebutsheni bethu kude kube ngoku, thina nookhokho bethu,’+ ukuze nihlale ezweni laseGoshen,+ kuba wonke umalusi wezimvu uyacekiseka eYiputa.”+

Umbhalo osemazantsi