Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Genesis 45:1-28

45  UYosefu akabanga saba nako ukuzibamba phambi kwabo babemi ngakuye.+ Ngoko wadanduluka wathi: “Khuphani wonke ubani olapha emke kum!” Akwabakho bani ngakuye ekuzaziseni kukaYosefu kubantakwabo.+  Waliphakamisa ilizwi lakhe walila,+ kangangokuba eva amaYiputa, yeva nendlu kaFaro.  Ekugqibeleni uYosefu wathi kubantakwabo: “NdinguYosefu. Usaphila na ubawo?” Kodwa abantakwabo abakwazanga kumphendula konke konke, kuba babephazamisekile ngenxa yakhe.+  Ngoko uYosefu wathi kubantakwabo: “Ncedani, nisondele kum apha.” Baza ke basondela kuye. Wandula ke wathi: “NdinguYosefu umntakwenu, enamthengisa eYiputa.+  Kodwa musani ukuba buhlungu+ yaye ningaziqumbeli kuba nathengisa ngam apha; kuba uThixo wandithumela phambi kwenu+ ukuze kulondolozwe ubomi.  Kuba lo ngunyaka wesibini wendlala emhlabeni,+ yaye isemihlanu iminyaka ezayo ekungayi kulinywa okanye kuvunwe ngayo.+  Ngenxa yoko uThixo undithumele phambi kwenu ukuze kubekho intsalela yabantu abasalayo+ emhlabeni nokuze nigcinwe niphila ngosindiso olukhulu.  Ngoko asinini abandithumela apha,+ kodwa nguTHIXO oyinyaniso, ukuze andimisele njengoyise+ kuFaro nenkosi yayo yonke indlu yakhe nanjengomlawuli walo lonke ilizwe laseYiputa.  “Khawulezani ninyuke niye kubawo, nithi kuye, ‘Utsho unyana wakho uYosefu ukuthi: “UThixo undimisele njengenkosi yalo lonke elaseYiputa.+ Yihla uze kum. Musa ukulibazisa. 10  Uya kuhlala ezweni laseGoshen,+ ube kufuphi nam, wena noonyana bakho, noonyana boonyana bakho, nemihlambi yakho yezimvu kwanemihlambi yakho yeenkomo, nento yonke onayo. 11  Yaye ndiya kukubonelela ngokutya apho, kuba kusasele iminyaka emihlanu yendlala;+ kuba hleze uhlwempuzeke, wena nendlu yakho nento yonke onayo.”’ 12  Khangelani, amehlo enu namehlo omntakwethu uBhenjamin ayabona ukuba ngumlomo wam lo uthethayo kuni.+ 13  Nize nimxelele ubawo ngalo lonke uzuko lwam eYiputa, nento yonke eniyibonileyo; yaye nimele nikhawuleze nihle nobawo, nimzise apha.” 14  Wandula ke wawa entanyeni kaBhenjamin umntakwabo, wasuka walila, noBhenjamin walila entanyeni yakhe.+ 15  Wabanga bonke abantakwabo waza walilela kubo,+ baza emva koko abantakwabo bathetha naye. 16  Zavakala iindaba endlwini kaFaro, zokuba: “Bafikile abantakwabo Yosefu!” Kwalunga oko emehlweni kaFaro nawabakhonzi bakhe.+ 17  Ngako oko uFaro wathi kuYosefu: “Yithi kubantakwenu, ‘Yenzani oku: Bophani amaqegu enu nize nihambe niye ezweni lakwaKanan,+ 18  nithabathe uyihlo nabezindlu zenu, nize kum apha, ukuze ndininike izinto ezilungileyo zelizwe laseYiputa; nize nidle indyebo yeli lizwe.+ 19  Wena ke ndikunika umyalelo wokuba uthi:+ “Yenzani oku: Bathabatheleni iinqwelo+ ezweni laseYiputa abantwana benu nabafazi benu, nikhwelise uyihlo kwenye, nize apha.+ 20  Iliso lenu malingabi nosizi ngempahla yenu,+ kuba zonke izinto ezilungileyo zaseYiputa zezenu.”’”+ 21  Benjenjalo ke oonyana bakaSirayeli, yaye uYosefu wabanika iinqwelo ngokwemiyalelo kaFaro waza wabanika nomphako+ wendlela. 22  Wanika ngamnye wabo ingubo yokwaleka yokutshintsha,+ kodwa yena uBhenjamin wamnika amakhulu amathathu amaqhosha esilivere neengubo zokwaleka zokutshintsha ezintlanu.+ 23  Yena uyise wamthumelela oku kulandelayo: amaesile alishumi ethwele izinto ezilungileyo zaseYiputa neemazi zamaesile ezilishumi zithwele ukudla okuziinkozo, nesonka, nomphako kayise wendlela. 24  Wabandulula ke abantakwabo, bahamba. Noko ke, wathi kubo: “Nize ningaxabani endleleni.”+ 25  Benyuka ke, bemka eYiputa, baza ethubeni bafika ezweni lakwaKanan kuYakobi uyise. 26  Bamxelela, bathi: “UYosefu usaphila, yaye nguye olawulayo kulo lonke ilizwe laseYiputa!”+ Kodwa yasuka yaba ndindisholo intliziyo yakhe, kuba wayengabakholelwa.+ 27  Bathi bakuwathetha kuye onke amazwi kaYosefu awayewathethile kubo, wazibona neenqwelo awayezithumele uYosefu, ukuba zimthwale, waphila+ umoya kaYakobi uyise. 28  Wadanduluka uSirayeli wathi: “Kwanele! UYosefu unyana wam usaphila! Owu, mandiye kumbona ngaphambi kokuba ndife!”+

Umbhalo osemazantsi