Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Genesis 22:1-24

22  Ke kaloku emva kwezi zinto uTHIXO oyinyaniso wamvavanya+ uAbraham. Ngako oko wathi kuye: “Abraham!” wathi yena: “Ndilapha!”+  Waza wathi: “Nceda, uthabathe unyana wakho, unyana wakho okuphela kwakhe, omthanda kunene,+ uIsake,+ uze uthabathe uhambo oluya kwilizwe laseMoriya+ yaye apho uze umnikele njengomnikelo otshiswayo kwenye yeentaba endiya kukutyumbela yona.”+  Ngoko uAbraham wavuka ekuseni, walifaka isali iesile lakhe waza wathabatha ababini kubalindi bakhe kunye noIsake unyana wakhe;+ wacanda iinkuni zomnikelo otshiswayo. Wandula ke wasuka waya kwindawo leyo uTHIXO oyinyaniso wayemtyumbele yona.  Kwathi ngosuku lwesithathu waqala uAbraham wawaphakamisa amehlo akhe waza wayibona mgama loo ndawo.  Wathi ke ngoku uAbraham kubalindi bakhe:+ “Hlalani nina apha ne-esile, kodwa mna nenkwenkwe le sisaya kunqula+ ngaphesheya phayaa sandule ke sibuye size kuni.”  Emva koko uAbraham wathabatha iinkuni zomnikelo otshiswayo, wazibeka phezu koIsake unyana wakhe+ waza yena waphatha ngesandla umlilo nesitshetshe sokuxhela, baza bahamba bobabini+.  Wathi ke uIsake kuAbraham uyise: “Bawo!”+ Wathi yena: “Ndilapha, nyana wam!”+ Ngoko waqhubeka wathi: “Nanku umlilo neenkuni, kodwa iphi yona imvu yomnikelo otshiswayo?”+  Wathi uAbraham: “UThixo uya kusilungiselela ngokwakhe imvu yomnikelo otshiswayo,+ nyana wam.” Baza bahamba bobabini.  Bada bafika kwindawo uTHIXO oyinyaniso awayemtyumbele yona, yaye uAbraham wakha khona isibingelelo,+ wazicwangcisa iinkuni waza wambopha izandla neenyawo uIsake unyana wakhe, wambeka esibingelelweni phezu kweenkuni.+ 10  Wandula ke uAbraham wasolula isandla sakhe, ethabatha isitshetshe sokuxhela ukuze ambulale unyana wakhe.+ 11  Kodwa ingelosi kaYehova yamemeza kuye isemazulwini isithi:+ “Abraham, Abraham!” waza yena waphendula wathi: “Ndilapha!” 12  Yaza yahlabela mgama isithi: “Musa ukusisa isandla sakho kuyo inkwenkwe yaye uze ungenzi nto konke konke kuyo,+ kuba ndiyazi ngoku ukuba uyamoyika uThixo, ekubeni ungakhange wale nonyana wakho kum, engokuphela kwakhe.”+ 13  Ngoko uAbraham wawaphakamisa amehlo akhe, wakhangela phambi kwakhe, nantso inkunzi yegusha ibambeke ngeempondo etyholweni. Waya ke uAbraham wayithabatha inkunzi leyo yegusha waza wayinikela njengomnikelo otshiswayo esikhundleni sonyana wakhe.+ 14  Yaye uAbraham wathi igama laloo ndawo yiYehova-yire. Kungako le nto kudla ngokuthiwa namhlanje: “Entabeni kaYehova kuya kulungiselelwa.”+ 15  Yamemeza okwesihlandlo sesibini ingelosi kaYehova kuAbraham isemazulwini 16  yathi: “‘Ndizifungile,’ utsho uYehova,+ ‘ukuba ngenxa yokuba uyenzile le nto waza akwala nonyana wakho, ekuphela kwakhe,+ 17  ngokuqinisekileyo ndiya kukusikelela yaye ngokuqinisekileyo ndiya kuyandisa imbewu yakho njengeenkwenkwezi zasemazulwini nanjengentlabathi eselunxwemeni lolwandle;+ kwaye imbewu yakho iya kulidla ilifa isango leentshaba zayo.+ 18  Yaye ngokuqinisekileyo ziya kuzisikelela ngembewu yakho+ zonke iintlanga zomhlaba kuba uliphulaphule ilizwi lam.’”+ 19  Emva koko uAbraham wabuyela kubalindi bakhe, basuka baya kunye eBher-shebha;+ waza wahlala uAbraham eBher-shebha. 20  Kwathi ke emva kwezi zinto kwafika ingxelo kuAbraham, ethi: “Yabona, naye uMilka+ umzalele oonyana uNahore+ umntakwenu: 21  u-Utse izibulo lakhe noBhuze+ umntakwabo noKemuweli uyise ka-Aram, 22  noKesedi noHazo noPildashe noYidelafu noBhetuweli.”+ 23  Yena uBhetuweli uzele uRebheka.+ Bosibhozo aba uMilka wabazalela uNahore umntakwabo Abraham. 24  Kwakukho neshweshwe lakhe, eligama linguRehuma. Ekuhambeni kwexesha naye wazala uTebha noGaham noTahashe noMahaka.+

Umbhalo osemazantsi