Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Genesis 21:1-34

21  UYehova waphethulela ingqalelo yakhe kuSara kanye njengoko wayetshilo, waza uYehova wenza kuSara kanye njengoko wayethethile.+  Wamitha+ ke uSara waza wamzalela unyana uAbraham ebudaleni bakhe ngexesha elimisiweyo elo wayethethe ngalo uThixo kuye.+  Ngako oko uAbraham wamthiya unyana wakhe awamzalelwayo, awamzalelwa nguSara, igama elinguIsake.+  Yaye uAbraham wamalusa uIsake unyana wakhe xa wayeneentsuku ezisibhozo ubudala, kanye njengoko uThixo wamyalelayo.+  UAbraham wayeneminyaka elikhulu ubudala ukuzalelwa kwakhe uIsake unyana wakhe.  Wandula uSara wathi: “UThixo undilungiselele into yokuhleka: wonke ubani okuvayo oku uya kundihleka.”+  Waza wongeza wathi: “Ngubani na obengatsho kuAbraham ukuthi, ‘Ngokuqinisekileyo uSara uza kwanyisa abantwana,’ kanti nako ndizele unyana ebudaleni bakhe?”  Wakhula ke umntwana, walunyulwa;+ waza uAbraham walungiselela itheko elikhulu ngosuku awalunyulwa ngalo uIsake.  Yaye uSara wahlala ephawula ukuba unyana kaHagare umYiputakazi,+ awamzalela uAbraham, wenza intlekisa.+ 10  Ngoko wathi kuAbraham: “Ligxothe eli khobokazana nonyana walo, kuba unyana weli khobokazana akayi kuba yindlalifa kunye nonyana wam, uIsake!”+ 11  Kodwa le nto ayimkholisanga kwaphela uAbraham, ngokubhekisele kunyana wakhe.+ 12  Wandula uThixo wathi kuAbraham: “Musa ukungakholiswa yiyo nantoni na uSara ayitshoyo kuwe ngenkwenkwe le nekhobokazana lakho. Liphulaphule ilizwi lakhe, kuba iya kubizwa ngoIsake imbewu yakho.+ 13  Kananjalo unyana wekhobokazana,+ naye ndiya kumenza uhlanga, kuba eyinzala yakho.”+ 14  Ngoko uAbraham wavuka ekuseni, wathabatha isonka nentsuba yamanzi, wanika uHagare,+ ebeka egxalabeni lakhe, kunye nomntwana,+ waza wamndulula. Wahamba waza wabhadu-bhadula entlango yaseBher-shebha.+ 15  Ethubeni aphela amanzi+ entsubeni waza wamphosa+ umntwana phantsi kwetyholo. 16  Yena ke wemka waya kuzihlalela yedwa, kumgama omalunga nokudubula ngesaphetha, kuba wathi: “Mandingakuboni ukufa kwalo mntwana.”+ Ngoko wahlala phantsi emgama waza waphakamisa izwi lakhe, walila.+ 17  Waliva ke uThixo ilizwi lenkwenkwe,+ yaza ingelosi kaThixo yamemeza kuHagare isemazulwini, yathi kuye:+ “Kusuke kwathini na ngawe, Hagare? Musa ukoyika, kuba uThixo uliphulaphule ilizwi lenkwenkwe apho ikhoyo. 18  Sukuma, yiphakamise inkwenkwe uze uyibambe ngesandla, kuba ndiya kuyenza uhlanga olukhulu.”+ 19  Ngoko uThixo wawavula amehlo akhe waza wabona iqula lamanzi;+ yaye waya kulo waza wayizalisa intsuba ngamanzi, waseza nenkwenkwe. 20  UThixo waqhubeka enayo inkwenkwe leyo,+ yaqhubeka ikhula yaye ihlala entlango; kwaye yaba ngumtoli.+ 21  Yahlala kwintlango yaseParan,+ yaye unina wayithabathela umfazi ezweni laseYiputa. 22  Kwathi ke ngelo xesha uAbhimeleki ekunye noFikoli intloko yomkhosi wakhe wathi kuAbraham: “UThixo ukunye nawe kuyo yonk’ into oyenzayo.+ 23  Ngoko ndifungele ngoThixo+ ukuba akuyi kundixokisa mna nenzala yam nezizukulwana zam;+ ukuba, wothi ngokothando olunyanisekileyo endiqhubene ngalo nawe,+ nawe uqhubane ngalo nam nelizwe ohleli kulo njengomphambukeli.”+ 24  Ngoko uAbraham wathi: “Ndiya kufunga.”+ 25  Xa uAbraham wamgxeka ngokuqatha uAbhimeleki ngokubhekisele kwiqula lamanzi elalihluthwe ngabakhonzi baka-Abhimeleki ngogonyamelo,+ 26  ngoko uAbhimeleki wathi: “Andazi ukuba yenziwe ngubani na le nto, nawe akundixelelanga nto ngayo, kwaye nam andikhange ndive nto ngayo ngaphandle kwanamhlanje.”+ 27  Ngako oko uAbraham wathabatha izimvu neenkomo, wazinika uAbhimeleki,+ baza bobabini benza umnqophiso.+ 28  Xa uAbraham wawabeka odwa amathokazi ezimvu asixhenxe omhlambi, 29  uAbhimeleki wathi kuAbraham: “Iyintoni na intsingiselo yala mathokazi ezimvu asixhenxe owabeke odwa?” 30  Wathi ke yena: “Wowathabatha la mathokazi ezimvu asixhenxe esandleni sam, aze abe bubungqina bam+ bokuba eli qula lembiwa ndim.” 31  Kungenxa yoko le nto wayibiza loo ndawo ngokuthi yiBher-shebha,+ kuba kulapho bafungayo bobabini. 32  Ngoko benza umnqophiso+ eBher-shebha, ekwathi emva kwawo wasukuma uAbhimeleki noFikoli intloko yomkhosi wakhe baza babuyela ezweni lamaFilisti.+ 33  Emva koko watyala umthi wetamariske eBher-shebha waza wabiza khona egameni likaYehova+ uThixo ohlala ngokungenammiselo.+ 34  Yaye uAbraham wakwandisa ukuhlala kwakhe njengomphambukeli ezweni lamaFilisti iintsuku ezininzi.+

Umbhalo osemazantsi