Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Genesis 13:1-18

13  Emva koko wenyuka ke uAbram ephuma eYiputa, yena nomfazi wakhe nako konke awayenako, noLote ekunye naye, waya eNegebhi.+  Yaye uAbram wayenomhlambi nesilivere negolide eninzi.+  Wahamba emisa iinkampu ngeenkampu ekuphumeni kwakhe eNegebhi esingise eBheteli, kulaa ndawo yayikuyo kuqala intente yakhe phakathi kweBheteli neAyi,+  ndawo leyo wenza kuyo isibingelelo ngaphambili;+ waza khona apho uAbram wabiza egameni likaYehova.+  Naye uLote, owayehamba noAbram, waye enezimvu neenkomo neentente.  Ngoko ilizwe elo lalingabanelanga ukuba bahlale kunye kulo, kuba impahla yabo yayininzi yaye babengenakukwazi ukuhlala ndawonye.+  Kwabakho ingxabano phakathi kwabalusi bemfuyo ka-Abram nabalusi bemfuyo kaLote; yaye ngelo xesha kwakuhlala amaKanan namaPerizi kwelo lizwe.+  Ngoko ke uAbram wathi kuLote:+ “Makungabikho ngxabano kaloku, phakathi kwam nawe naphakathi kwabalusi bam nabalusi bakho, kuba siyazalana.+  Aliphambi kwakho na ilizwe liphela? Ndincede ke ngoko, masahlukane. Ukuba uya ngasekhohlo, mna ndoya ngasekunene; kodwa ukuba uya ngasekunene, mna ndoya ngasekhohlo.”+ 10  Ngoko uLote wawaphakamisa amehlo akhe waza wasibona iSithili saseYordan+ siphela, ukuba sonke sasingummandla onamanzi amaninzi ngaphambi kokuba uYehova ayonakalise iSodom neGomora, sinjengomyezo kaYehova,+ sinjengelizwe laseYiputa ukuya kufikelela eTsoware.+ 11  Ngoko uLote wanyula iSithili saseYordan siphela, waza uLote wayifudusela ngasempuma inkampu yakhe. Bahlukana ke ngoko omnye komnye. 12  UAbram wahlala ezweni lakwaKanan, kodwa uLote yena wahlala kwizixeko zeso Sithili.+ Ekugqibeleni wamisa intente kufuphi neSodom. 13  Ke kaloku abantu baseSodom babengabenzi bobubi yaye babengaboni abakhulu kuYehova.+ 14  Wathi ke uYehova kuAbram emva kokuba uLote ahlukene naye: “Nceda, uphakamise amehlo akho kuloo ndawo ukuyo, uze ukhangele emntla nasemzantsi nasempuma nasentshona,+ 15  kuba lonke elo lizwe ukhangele kulo, ndolinika wena nembewu yakho ukusa kwixesha elingenammiselo.+ 16  Kwaye ndiya kuyenza imbewu yakho ibe ngangamasuntswana othuli lomhlaba, kuze kuthi, ukuba umntu uyakwazi ukubala amasuntswana othuli lomhlaba, abe nako ukuyibala+ nembewu yakho. 17  Suka ke, ulihambahambe ilizwe elo ngobude balo nangobubanzi balo, kuba ndiya kukunika lona.”+ 18  Ngoko uAbram waqhubeka ehlala ezintenteni. Kamva waya kuhlala phakathi kwemithi emikhulu kaMamre,+ eseHebron;+ waza wamakhela khona isibingelelo uYehova.+

Umbhalo osemazantsi