Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Genesis 11:1-32

11  Ke kaloku wonke umhlaba wawululwimi-lunye kwaye untetho-nye.  Kwathi ke ekuhambeni kwabo besiya ngasempuma ekugqibeleni bafumana ithafa elisentlanjeni kwilizwe laseShinare,+ baza bahlala khona.  Yaye bathi, omnye komnye: “Yizani! Masenze izitena, sizitshise.” Ngoko basebenzisa izitena endaweni yamatye, nebhitumene endaweni yodaka.+  Baza ke bathi: “Yizani! Masizakhele isixeko kwanenqaba encopho yayo ifikelela emazulwini,+ size sizenzele igama elidumileyo,+ kuba hleze sichithakale emhlabeni wonke.”+  Wandula ke uYehova wehla ukuze asibone isixeko eso nenqaba leyo babeyakhile oonyana babantu.+  Emva koko uYehova wathi: “Khangela! Abantu banye, nolwimi lwabo bonke lunye,+ yaye baqala ngokwenza oku. Ayikho ke ngoku into abacinga ukuyenza enokubanqabela.+  Yiza ke ngoku! Masihle+ size siludube+ ulwimi lwabo ukuze bangevani ngentetho.”+  Ngako oko uYehova wabachithachitha bathi saa emhlabeni wonke,+ baza bayeka ukwakha isixeko eso.+  Kungenxa yoko le nto kwathiwa igama laso yiBhabheli,+ kuba uYehova waluduba khona apho ulwimi lomhlaba wonke, waza wabachithachitha+ kwalapho uYehova emhlabeni wonke. 10  Yiyo le imbali kaShem.+ UShem wayeneminyaka elikhulu ubudala xa wazala uArpakhishadi+ kwiminyaka emibini emva konogumbe. 11  Emva kokuzala kwakhe uArpakhishadi uShem waphila iminyaka engamakhulu amahlanu. Ngelo thuba wazala oonyana neentombi.+ 12  UArpakhishadi waphila iminyaka engamashumi amathathu anesihlanu. Waza ke wazala uShela.+ 13  Emva kokuzala kwakhe uShela uArpakhishadi waphila iminyaka engamakhulu amane anesithathu. Ngelo thuba wazala oonyana neentombi. 14  UShela waphila iminyaka engamashumi amathathu. Waza ke wazala uEbhere.+ 15  Emva kokuzala kwakhe uEbhere uShela waphila iminyaka engamakhulu amane anesithathu. Ngelo thuba wazala oonyana neentombi. 16  UEbhere waphila iminyaka engamashumi amathathu anesine. Waza ke wazala uPelege.+ 17  Emva kokuzala kwakhe uPelege uEbhere waphila iminyaka engamakhulu amane anamashumi amathathu. Ngelo thuba wazala oonyana neentombi. 18  UPelege waphila iminyaka engamashumi amathathu. Waza ke wazala uRewu.+ 19  Emva kokuzala kwakhe uRewu uPelege waphila iminyaka engamakhulu amabini anesithoba. Ngelo thuba wazala oonyana neentombi. 20  URewu waphila iminyaka engamashumi amathathu anesibini. Waza ke wazala uSerugi.+ 21  Emva kokuzala kwakhe uSerugi uRewu waphila iminyaka engamakhulu amabini anesixhenxe. Ngelo thuba wazala oonyana neentombi. 22  USerugi waphila iminyaka engamashumi amathathu. Waza ke wazala uNahore.+ 23  Emva kokuzala kwakhe uNahore uSerugi waphila iminyaka engamakhulu amabini. Ngelo thuba wazala oonyana neentombi. 24  UNahore waphila iminyaka engamashumi amabini anesithoba. Waza ke wazala uTera.+ 25  Emva kokuzala kwakhe uTera uNahore waphila iminyaka elikhulu elineshumi elinesithoba. Ngelo thuba wazala oonyana neentombi. 26  UTera waphila iminyaka engamashumi asixhenxe, waza emva koko wazala uAbram,+ uNahore+ noHaran. 27  Yiyo le imbali kaTera. UTera wazala uAbram, uNahore noHaran; yena uHaran wazala uLote.+ 28  Kamva uHaran wafa esekho uTera uyise ezweni lokuzalwa kwakhe, eUre+ yamaKhaledi.+ 29  Yaye uAbram noNahore bathabatha abafazi. Igama lomfazi ka-Abram lalinguSarayi,+ ngoxa igama lomfazi kaNahore lalinguMilka,+ intombi kaHaran, uyise kaMilka noyise kaIska. 30  Kodwa uSarayi wayeludlolo,+ engenamntwana. 31  Emva koko uTera wathabatha uAbram unyana wakhe noLote, unyana kaHaran, umzukulwana wakhe,+ noSarayi+ umolokazana wakhe, umfazi ka-Abram unyana wakhe, baza baphuma naye eUre yamaKhaledi baya kwilizwe lakwaKanan.+ Ethubeni bafika kwelakwaHaran+ baza bahlala khona. 32  Imihla kaTera yaba yiminyaka engamakhulu amabini anesihlanu. Wafa ke ngoko uTera ekwelakwaHaran.

Umbhalo osemazantsi