Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Genesis 1:1-31

1  Ekuqaleni+ uThixo+ wadala+ amazulu nomhlaba.+  Ke emhlabeni kwakusenyanyeni, kusenkangala, kukho nobumnyama phezu kwamanzi anzongonzongo;+ yaye amandla kaThixo asebenzayo ayezula-zula+ phezu kwamanzi lawo.+  Wandula ke uThixo wathi:+ “Makubekho ukukhanya.” Kwabakho ke ukukhanya.+  Emva koko uThixo wakubona ukukhanya ukuba kulungile, waza ke uThixo wakwahlukanisa ukukhanya nobumnyama.+  Wakubiza uThixo ukukhanya ngokuthi yiMini,+ kodwa bona ubumnyama wabubiza ngokuthi buBusuku.+ Kwahlwa, kwasa, yaba lusuku lokuqala.  Wahlabela mgama ke uThixo wathi: “Makubekho isibhakabhaka+ phakathi kwamanzi size sahlule amanzi kumanzi.”+  Wasenza ke uThixo isibhakabhaka waza wawahlula amanzi angaphantsi kwesibhakabhaka kumanzi angaphezu kwesibhakabhaka.+ Kwaza kwaba njalo.  Waza uThixo wasibiza isibhakabhaka ngokuthi liZulu.+ Kwahlwa, kwasa, yaba lusuku lwesibini.  Wahlabela mgama ke uThixo wathi: “Amanzi angaphantsi kwamazulu makabuthelane ndawonye kuze kuvele indawo eyomileyo.”+ Kwaza kwaba njalo. 10  Waza uThixo wayibiza indawo eyomileyo ngokuthi nguMhlaba,+ kodwa amanzi abuthelene ndawonye wawabiza ngokuthi ziiLwandle.+ Ngoko ke, uThixo wabona ukuba kulungile.+ 11  Wahlabela mgama ke uThixo wathi: “Umhlaba mawuhlume ingca, utyani obuvelisa imbewu,+ imithi yeziqhamo evelisa iziqhamo ngohlobo lwayo,+ embewu yayo ekuyo,+ emhlabeni.” Kwaza kwaba njalo. 12  Waza umhlaba waqalisa ukuntshula ingca, utyani obuvelisa imbewu ngohlobo lwabo+ nemithi evelisa iziqhamo, embewu yayo ekuyo ngohlobo lwayo.+ Wabona ke uThixo ukuba kulungile. 13  Kwahlwa, kwasa, yaba lusuku lwesithathu. 14  Wahlabela mgama ke uThixo wathi: “Makubekho izikhanyiso esibhakabhakeni samazulu ukuze zahlukanise imini nobusuku;+ yaye zimele zibe yimiqondiso yamaxesha nemihla neminyaka.+ 15  Kwaye zimele zibe zizikhanyiso esibhakabhakeni samazulu zikhanyise emhlabeni.”+ Kwaza kwaba njalo. 16  Waza uThixo wenza izikhanyiso ezibini ezikhulu, isikhanyiso esikhulu ngakumbi sokulawula imini nesikhanyiso esincinane kunaso sokulawula ubusuku, kwakunye neenkwenkwezi.+ 17  Ngoko uThixo wazibeka esibhakabhakeni samazulu ukuba zikhanyise emhlabeni,+ 18  nokuba zilawule emini nasebusuku zize zahlukanise ukukhanya nobumnyama.+ Wabona ke uThixo ukuba kulungile.+ 19  Kwahlwa, kwasa, yaba lusuku lwesine. 20  Wahlabela mgama ke uThixo wathi: “Amanzi makanyakazele inyakanyaka yemiphefumlo ephilayo+ yaye makuphaphazele izidalwa eziphaphazelayo phezu komhlaba ebusweni besibhakabhaka samazulu.”+ 21  Waza uThixo wadala izilo ezikhulu zaselwandle+ nayo yonke imiphefumlo ephilayo enambuzelayo,+ enyakazela emanzini ngohlobo lwayo, nazo zonke izidalwa eziphaphazelayo ezinamaphiko ngohlobo lwazo.+ Waza uThixo wabona ukuba kulungile. 22  Wazisikelela uThixo esithi: “Qhamani, nande, niwazalise amanzi aselwandle,+ zande nezidalwa eziphaphazelayo emhlabeni.” 23  Kwahlwa, kwasa, yaba lusuku lwesihlanu. 24  Wahlabela mgama ke uThixo wathi: “Umhlaba+ mawuvelise imiphefumlo ephilayo ngohlobo lwayo, izilwanyana zasekhaya+ nezinambuzane+ namarhamncwa+ omhlaba ngohlobo lwawo.” Kwaza kwaba njalo. 25  Waza uThixo wawenza amarhamncwa omhlaba ngohlobo lwawo nezilwanyana zasekhaya ngohlobo lwazo nazo zonke izinambuzane emhlabeni ngohlobo lwazo.+ Waza uThixo wabona ukuba kulungile. 26  Wahlabela mgama ke uThixo wathi: “Masenze+ umntu ngokomfanekiso wethu,+ ngokufana nathi,+ yaye makabe nobukhosi kwiintlanzi zolwandle nakwizidalwa eziphaphazelayo emazulwini nakwizilwanyana zasekhaya nakuwo wonke umhlaba nakuzo zonke izinambuzane ezinambuzelayo emhlabeni.”+ 27  Waza uThixo wamdala umntu ngokomfanekiso wakhe, wamdala ngokomfanekiso kaThixo;+ wadala indoda nebhinqa.+ 28  Ngoko ke, uThixo wabasikelela+ waza wathi kubo uThixo: “Qhamani,+ nande, niwuzalise umhlaba nize niwoyise,+ nibe nobukhosi+ kwiintlanzi zolwandle nakwizidalwa eziphaphazelayo emazulwini nakuzo zonke izidalwa eziphilayo ezinambuzelayo emhlabeni.” 29  Wahlabela mgama ke uThixo wathi: “Yabonani, ndibunikele kuni bonke utyani obuvelisa imbewu obuphezu komhlaba uphela nayo yonke imithi eneziqhamo zemithi evelisa imbewu.+ Mayibe kukutya kuni.+ 30  Yaye onke amarhamncwa omhlaba nazo zonke izidalwa eziphaphazelayo emazulwini nazo zonke izinto ezinambuzelayo emhlabeni ezinobomi njengomphefumlo [ndizinike] bonke utyani obuluhlaza njengokutya kwazo.”+ Kwaza kwaba njalo. 31  Emva koko uThixo wazibona zonke izinto awayezenzile, khangela! zilunge gqitha.+ Kwahlwa, kwasa, yaba lusuku lwesithandathu.

Umbhalo osemazantsi