Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Galati 2:1-21

2  Ndandula ke emva kweminyaka elishumi elinesine ndenyuka kwakhona ndaya eYerusalem+ kunye noBharnabhas,+ ndathabatha noTito.  Kodwa ndenyuka ngokwesityhilelo.+ Yaye ndazandlala phambi kwabo+ iindaba ezilungileyo endizishumayelayo phakathi kweentlanga, noko ke, ndazandlala ngasese kwabo babengabantu ababalaseleyo, hleze kuthi kanti ndandibalekela+ okanye ndandibalekele ilize.+  Noko ke, nkqu uTito lo,+ owayekunye nam, akazange anyanzelwe ukuba aluke,+ nangona wayengumGrike.  Kodwa ngenxa yabazalwana bobuxoki+ abangeniswa ngasese,+ benyebelezela ngaphakathi ngelokuhlola inkululeko+ esinayo kumanyano lwethu noKristu Yesu, ukuze basikhobokise+ ngokupheleleyo—  kubo bona aba asizange sinikezele ngokuthi sibathobele,+ hayi, nditsho nelixa eli, ukuze niqhubeke enyanisweni+ yeendaba ezilungileyo.  Kodwa ngokubhekisele kwabo babonakala bengabathile+—nokuba bebengabantu baluphi na uhlobo ngaphambili akwenzi mahluko kum+—uThixo akahambi ngokwembonakalo yomntu yangaphandle+—ibe ke mna, enyanisweni, akukho nanto intsha abo bantu babalaseleyo bandinike yona.  Kodwa, ngokwahlukileyo koko, bathi bakubona ukuba ndiphathiswe+ iindaba ezilungileyo kwabo bangalukanga,+ kanye njengoko kwakunjalo nangoPetros kwabo balukileyo+  kuba Lowo wanika uPetros amandla ayimfuneko obupostile kwabo balukileyo wandinika amandla nam+ kwabo beentlanga;  ewe, bathi bakufikelela ekubazini ububele obungasifanelanga+ endabunikwayo,+ uYakobi+ noKefas noYohane, abo babebonakala beziintsika,+ bandinika mna noBharnabhas+ isandla sokunene sokwabelana kunye,+ ukuze siye kwabeentlanga, kodwa bona kwabo balukileyo. 10  Kuphela nje sifanele sikhumbule amahlwempu.+ Yiloo nto kanye nam ebendizabalazela ukuyenza ngenyameko.+ 11  Noko ke, xa uKefas+ wafikayo eAntiyokwe,+ ndamxelela ubuso ngobuso, ngenxa yokuba wayegwetyelwe isohlwayo.+ 12  Kuba phambi kokufika kwabantu abathile ababevela kuYakobi,+ wayekade esitya+ kunye nabantu beentlanga; kodwa bathe bakufika, wemka waza wazahlula kubo, ngokoyika+ abo bodidi olwalukileyo.+ 13  Namanye amaYuda amthelela ekwenzeni le nkwalambisa,+ kangangokuba kwanoBharnabhas+ wakhukuliswa kunye nabo kuloo nkwalambisa yabo. 14  Kodwa ndithe ndakubona ukuba babengahambi ngokuthe tye ngokwenyaniso yeendaba ezilungileyo,+ ndathi kuKefas phambi kwabo bonke:+ “Ukuba wena, nakuba ungumYuda nje, uphila njengeentlanga, kungekhona njengamaYuda, kwenzeka njani ukuba unyanzele abantu beentlanga ukuba baphile ngokobuYuda?”+ 15  Thina bangamaYuda ngemvelo,+ singengabo aboni+ abangabeentlanga, 16  sisazi nje ukuba umntu uvakaliswa elilungisa,+ kungekhona ngenxa yemisebenzi yomthetho, kodwa kuphela ngokholo+ kuKristu Yesu, nathi siye sakholwa kuKristu Yesu, ukuze sivakaliswe singamalungisa ngenxa yokukholwa kuKristu,+ kungekhona ngenxa yemisebenzi yomthetho, kuba akukho nyama iya kuvakaliswa ililungisa ngenxa yemisebenzi yomthetho.+ 17  Ke kaloku ukuba kwathina aba, esifuna ukuvakaliswa singamalungisa ngoKristu,+ sithi sifunyaniswe singaboni,+ makube ngenene uKristu ungumlungiseleli wesono kusini na?+ Nakanye! 18  Kuba ukuba zona kanye izinto ebendizidilizile ndibuya ndizakhe kwakhona,+ ndiya kuba ndizibonakalisa ndingonxaxhayo.+ 19  Mna ke, ngawo umthetho ndafa kuwo umthetho,+ ukuze ndibe ngophilileyo kuThixo.+ 20  Ndibethelelwe kunye noKristu.+ Ayisendim ophilayo,+ kodwa nguKristu ophila ngokumanyene nam.+ Eneneni, ubomi endibuphilayo ngoku enyameni ndibuphila+ ngokholo kuNyana kaThixo, owandithandayo waza wazinikela ngenxa yam.+ 21  Andibutyhilizeli bucala ububele obungasifanelanga bukaThixo;+ kuba ukuba ubulungisa bungokomthetho,+ makube okunene uKristu ufele ilize.+

Umbhalo osemazantsi