Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Filipi 4:1-23

4  Ngenxa yoko, bazalwana bam abaziintanda nendibalangazelelayo, nina eniluvuyo nesithsaba sam,+ yimani niqinile+ eNkosini, zintanda.  UWodiya ndiyambongoza noSintike ndiyambongoza ukuba bacinge nto-nye+ beseNkosini.  Ewe, ndiyakucela nawe, dlelane lokwenene edyokhweni,+ hlala ubanceda aba bafazi abaye bazama kunye nam+ kwiindaba ezilungileyo ndawonye noKlemente kwakunye nabanye abasebenzi abangamadlelane,+ abamagama+ abo akwincwadi yobomi.+  Hlalani ninemihlali eNkosini.+ Ndiyaphinda ndithi, Yibani nemihlali!+  Ukuba nengqiqo kwenu+ makwazeke ebantwini bonke. INkosi ikufuphi.+  Musani ukuxhalela nantoni na,+ kodwa ezintweni zonke zaziseni izibongozo zenu kuThixo ngomthandazo nesikhungo+ nombulelo;+  yaye uxolo+ lukaThixo olungaphaya kokuqonda luya kuzilinda iintliziyo zenu+ namandla enu engqondo ngoKristu Yesu.  Okokugqibela, bazalwana, hlalani nicinga ngezinto+ eziyinyaniso, nezizezenkxalabo enzulu, nezibubulungisa, nezinyulu,+ nezithandekayo, nekuthethwa kakuhle ngazo, nezinesidima, nezincomekayo.  Ziqheliseleni+ izinto enazifundayo naza nazamkela, naziva, nazibona kum; yaye uTHIXO woxolo+ uya kuba nani. 10  Ndinemihlali kakhulu eNkosini ngenxa yokuba ngoku ekugqibeleni niye nakuvuselela ukucinga kwenu ngam,+ enanihleli nicinga ngako, kodwa naswela ithuba. 11  Andithethi kuba ndiswele nto, kuba ndiye ndafunda ukwaneliseka,+ phantsi kwazo naziphi na iimeko. 12  Eneneni ndiyazi ukuba kunjani ukuhlwempuzeka,+ ndiyazi ukuba kunjani ukuba nentabalala. Kuzo zonke izinto nakuzo zonke iimeko ndiye ndayifunda imfihlelo yokuba kunjani ukuhlutha nokulamba, neyokuba kunjani ukuba nentabalala nokuswela.+ 13  Ezintweni zonke ndinamandla ngenxa yalowo undomelezayo.+ 14  Noko ke, nenza kakuhle ngokwabelana+ nam kwimbandezelo yam.+ 15  Enyanisweni, nina maFilipi, niyazi ukuba ekuqaleni kokuvakaliswa kweendaba ezilungileyo, ekumkeni kwam eMakedoni, akubangakho bandla labelana nam ekupheni nasekwamkeleni, ngaphandle kwenu nedwa;+ 16  kuba, naxa ndandiswele eTesalonika, nandithumelela okuthile okokuqala nokwesibini. 17  Asikuko ukuba ndifuna ukuphiwa,+ kodwa eyona nto ndiyifunayo sisiqhamo+ esizisa udumo kuni. 18  Noko ke, ndinazo zonke izinto ngokwaneleyo yaye ndinentabalala. Akukho nto ndingenayo, ekubeni uEpafrodito+ endinike izinto ezivela kuni, ezilivumba elimnandi,+ umbingelelo owamkelekileyo,+ okholekileyo kuThixo. 19  Ke yena uThixo wam+ wonibonelela kuzo zonke iintswelo zenu+ ngokobutyebi+ bakhe bozuko ngaye uKristu Yesu. 20  Makazukiswe uThixo uBawo wethu ngonaphakade kanaphakade.+ Amen. 21  Ndibulisa+ kuye ngamnye ongcwele omanyene+ noKristu Yesu. Bayanibulisa abazalwana abakunye nam. 22  Bayanibulisa bonke abangcwele,+ ngokukodwa abendlu kaKesare. 23  Ububele obungasifanelanga beNkosi uYesu Kristu mabube nomoya eniwubonisayo.+

Umbhalo osemazantsi