Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Filipi 2:1-30

2  Ukuba, ngoko, kukho ukhuthazo kuKristu,+ ukuba kukho intuthuzelo yothando, ukuba kukho ukwabelana komoya,+ ukuba kukho umsa+ nemfesane,  luzaliseni uvuyo lwam ngokuthi nibe nengqondo efanayo+ yaye nibe nothando olufanayo, nibandakanywe ndawonye emphefumlweni, ninengcamango enye engqondweni,+  ningenzi nanye into ngokusukuzana+ okanye ngokuzigwagwisa,+ kodwa ngokuthobeka kwengqondo, nibagqala abanye njengabongamileyo+ kunani,  ninyamekela, kungekuphela nje izilangazelelo zobuqu,+ kodwa kwanezilangazelelo zabanye.+  Hlalani ninesi simo sengqondo wayenaso noKristu Yesu,+  owathi, nangona wayekubume bukaThixo,+ akacinga ngokurhwaphiliza, ukuze azenze alingane noThixo.+  Hayi khona, kodwa waziqongqotha waza wathabatha ubume bekhoboka,+ wafana nabantu.+  Ngaphezu koko, xa wayekwimo yomntu,+ wazithoba kwada kwasa ekufeni,+ ewe, ukufa kwisibonda sentuthumbo.+  Ngenxa kanye yesi sizathu uThixo wamphakamisela kwisigxina esongamileyo+ waza ngobubele wamnika igama elingaphezu kwawo onke amanye amagama,+ 10  ukuze egameni likaYesu agobe onke amadolo abo basezulwini nawabo basemhlabeni nawabo baphantsi komhlaba,+ 11  zize zonke iilwimi zivume+ ekuhleni ukuba uYesu Kristu uyiNkosi+ nto leyo eluzuko kuThixo uYise.+ 12  Ngenxa yoko, zintanda, njengoko benisoloko nithobela,+ kungekuphela nje xa ndikho, kodwa kwanangakumbi xa ndingekho, hlalani nilufezekisa usindiso lwenu ngoloyiko+ nangokungcangcazela; 13  kuba uThixo nguye osebenzayo kuni ngaphakathi,+ aninike amandla okunqwenela nawokwenza,+ ngokokuthanda kwakhe. 14  Hlalani nisenza zonke izinto ngaphandle kokumbombozela+ nengxoxo,+ 15  ukuze nibe ngabangenakusoleka+ nabamsulwa, abantwana bakaThixo+ abangenasiphako phakathi kwesizukulwana esigwenxa nesijijekileyo,+ enikhanyayo phakathi kwaso njengezikhanyiso ehlabathini,+ 16  nihleli nibambelele ngokuqinileyo kwilizwi lobomi,+ ukuze ndibe nesizathu sokugcoba ngemini kaKristu,+ ngokuba ndingabalekelanga ilize okanye ndasebenza nzima ngokulilize.+ 17  Kwangokunjalo ke, nokuba ndinokugalelwa njengomnikelo othululwayo+ esibingelelweni+ nakwinkonzo kawonke-wonke oluthe ukholo lwanikhokelela kuyo,+ ndichulumancile yaye ndivuyisana+ nani nonke. 18  Ngokunjalo ke nani chulumancani nize nivuyisane nam.+ 19  Ke kaloku ndithembele eNkosini uYesu ukuba ndonithumela uTimoti kwakamsinya, ukuze ndichwayite emphefumlweni+ ndakuva iindava ezivela kuni. 20  Kuba andinamntu wumbi onokuninyamekela ngokwenene+ njengaye. 21  Kuba bonke abanye bafuna izilangazelelo zabo,+ kungekhona ezikaKristu Yesu. 22  Kodwa niyabazi ubungqina awabunikelayo ngaye siqu, bokuba waba likhoboka kunye nam ekuhambiseleni phambili iindaba ezilungileyo, kanye njengomntwana+ okunye noyise. 23  Nguye ke endinethemba lokunithumela yena kamsinya nje ndakuba ndibonile indlela izinto ezindihambela ngayo. 24  Eneneni, ndithembele eNkosini ukuba nam ngokwam ndiya kuza kwakamsinya.+ 25  Noko ke, ndikugqala kuyimfuneko ukunithumelela uEpafrodito,+ umzalwana wam nomsebénzi olidlelane+ nejoni elilidlelane,+ kodwa ongumthunywa wenu nesicaka seemfuno zam zobuqu, 26  ekubeni elangazelela ukunibona nonke kwaye edandathekile ngenxa yokuba nevayo ukuba wayegula. 27  Eneneni, wayegulela ukufa; kodwa uThixo waba nenceba+ kuye, enyanisweni, kungekuphela nje kuye, kodwa nakum, ukuze ndingabi buhlungu ngaphezu kokuba ndibuhlungu kakade. 28  Ngoko ke ndiza kumthumela ngokukhawuleza, ukuze nakumbona nibe nemihlali kwakhona ndize nam ndikhululeke ngakumbi entlungwini. 29  Ngoko ke mamkeleni+ ngovuyo ngokwaseNkosini; yaye hlalani nibaphatha ngembeko abantu abanjalo,+ 30  kuba ngenxa yomsebenzi weNkosi wajika ekufeni, ewubeka esichengeni umphefumlo wakhe,+ khon’ ukuze akwenzelele ngokupheleleyo ukungabikho kwenu apha ukuze ninikele inkonzo yobuqu kum.+

Umbhalo osemazantsi