Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Filipi 1:1-30

1  UPawulos noTimoti, amakhoboka+ kaKristu Yesu, babhalela bonke abo bangcwele abaseFilipi+ abamanyene noKristu Yesu, kunye nabaveleli nezicaka zolungiselelo:+  Ngamana ningaba nobubele obungasifanelanga noxolo oluvela kuThixo uBawo wethu neNkosi uYesu Kristu.+  Ndisoloko ndimbulela uThixo wam ngalo lonke ixesha ndinikhumbula+  nangalo lonke ixesha ndikhunga ngenxa yenu nonke,+ njengoko ndikhunga ngovuyo,  ngenxa yegalelo+ enibe nalo kwiindaba ezilungileyo ukususela kwimini yokuqala de kube ngawo lo mzuzu.  Ndinethemba lokuva, lowo waqala umsebenzi omhle kuni uya kuqhubeka nawo awugqibe+ de kube yimini+ kaYesu Kristu.  Kufanelekile ngam ukucinga ngolu hlobo ngani nonke, ngenxa yokuba nisentliziyweni yam,+ ekubeni nonke ninesabelo+ kunye nam kubo ububele obungasifanelanga, kwimixokelelwane yam yentolongo+ kwanasekuthethelelweni+ nasekumiselweni ngokusemthethweni+ kweendaba ezilungileyo.  UThixo ulingqina lam lokuba ndinilangazelela nonke ngomsa+ onjengalowo uKristu Yesu anawo.  Yaye ndiqhubeka ndithandazela ukuba uthando lwenu luphuphume+ ngakumbi nangakumbi lulwazi oluchanileyo+ nokuqonda okupheleleyo;+ 10  ukuze niqiniseke ngezinto ezibaluleke ngakumbi,+ khon’ ukuze ningabi nasiphako+ yaye ningakhubekisi+ abanye kude kuse kwimini kaKristu, 11  nokuze nizaliswe sisiqhamo sobulungisa,+ esingoYesu Kristu, kuse kuzuko nendumiso kuye uThixo.+ 12  Ke kaloku ndinqwenela ukuba nazi, bazalwana, okokuba izinto ezandihlelayo ziye zaphumela ekuhanjiselweni phambili kweendaba ezilungileyo+ kunangenye indlela, 13  kangangokuba imixokelelwane yam+ iye yaziwa esidlangalaleni+ ngokunxulumene noKristu phakathi kwalo lonke iQela Labalindi Bakomkhulu nabo bonke abanye;+ 14  yaye inkoliso yabazalwana eNkosini, ekubeni iziva inentembelo ngenxa yemixokelelwane yam yentolongo, ibonisa isibindi ngokungakumbi ekulithetheni ilizwi likaThixo ngokungenaloyiko.+ 15  Enyanisweni, bambi bamshumayela uKRISTU ngomona nangokusukuzana,+ kodwa abanye nangenkoleko.+ 16  Aba bamva bamvakalisa uKRISTU ngenxa yothando, kuba bayazi ukuba ndimiselwe ukuba ndithethelele+ iindaba ezilungileyo; 17  kodwa abo bokuqala bakwenza oko ngenxa yokusukuzana,+ kungekhona ngentshukumisa esulungekileyo, besiba baya kundizisela imbandezelo+ engakumbi kwimixokelelwane yam yentolongo. 18  Kuthiweni ke? Akukhathaliseki nokuba bakwenza oko ngenkwalambisa+ okanye ngokunyanisekileyo, oko nje uKristu evakaliswa,+ ndinemihlali. Enyanisweni, ndisaza kuqhubeka ndinemihlali, 19  kuba ndiyazi ukuba oku kuya kuphumela ekusindisweni kwam ngenxa yesikhungo senu+ nokubonelelwa ngomoya kaYesu Kristu,+ 20  njengoko ndinolindelo lwentumekelelo+ nethemba+ lokuba andisayi kuba nazintloni+ konke konke, kodwa ndiya kusuka ngayo yonke inkululeko yokuthetha,+ njengoko bendisoloko ndisenza ngaphambili, ndimenze mkhulu uKristu ngawo umzimba wam,+ enoba ndiyaphila okanye ndifile.+ 21  Kum ukuphila nguKristu,+ yaye ukufa,+ yinzuzo. 22  Ke kaloku ukuba ndiqhubeka ndiphila enyameni, oku kusisiqhamo somsebenzi wam+—ukanti ukuba yiyiphi na into endiyikhethayo andikwenzi kwaziwe. 23  Ndikwingcinezelo ngezi zinto zimbini;+ kodwa ndinqwenela ukukhululeka ndize ndibe kunye noKristu,+ kuba oko, ngokuqinisekileyo, kulunge ngakumbi.+ 24  Noko ke, ngenxa yenu, kuyimfuneko ngakumbi ukuba ndihlale ndisenyameni.+ 25  Ngoko ke, ndinentembelo yokuba ndiya kuhlala+ nani nonke ukuze nihambele phambili,+ nivuyiswe lukholo lwenu, 26  khon’ ukuze ukugcoba kwenu kuphuphume kuKristu Yesu ngenxa yam ngokubakho kwam kwakhona kunye nani. 27  Ngoko ke, ukuziphatha kwenu makube kokuzifaneleyo+ iindaba ezilungileyo ezingoKRISTU, ukuze, enoba ndizile ukuza kunibona okanye andizanga, ndive ngokuphathelele nina, ukuba nimi niqinile moyeni mnye,+ nizama kunye ngamphefumlo mnye ngenxa yokholo kwiindaba ezilungileyo, 28  yaye ningothuswa ngabo bamelene nani.+ Oku kububungqina bentshabalalo kubo, kodwa obosindiso kuni;+ yaye nguThixo omisele ukuba kube njalo, 29  ngenxa yokuba nina nanikwa ilungelo ngenxa kaKristu, kungekuphela nje lokuba nikholwe+ kuye, kodwa nelokuba nibandezeleke+ ngenxa yakhe. 30  Kuba nani nikumzabalazo ofanayo nalowo niwubonileyo kum+ nanjengoko nisiva ukuba ndikuwo.+

Umbhalo osemazantsi