Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Ezr 4:1-24

4  Xa iintshaba+ zikaYuda nezikaBhenjamin zevayo ukuba oonyana bokuThinjwa+ babesakha itempile kaYehova uTHIXO kaSirayeli,  ngoko nangoko zaya kuZerubhabheli+ nakwiintloko+ zezindlu zooyise zaza zathi kubo: “Masakhe kunye nani;+ kuba, njengani kanye, sifuna uThixo wenu+ yaye sibingelela kuye ukususela ngemihla kaEsar-hadon+ ukumkani waseAsiriya, owasizisa apha.”+  Noko ke, uZerubhabheli noYeshuwa+ nezinye iintloko+ zezindlu zooyise bakwaSirayeli bathi kuzo: “Aninanto yakwenza nathi ekwakheni indlu yoThixo wethu,+ kuba siya kumakhela ngokwethu uYehova uTHIXO kaSirayeli, kanye njengoko uKumkani uKoreshi+ ukumkani wasePersi esiyalele.”  Abantu belo lizwe baqhubeka bezenza buthathaka+ izandla zabantu bakwaYuda bebatyhafisa neentliziyo ukuba bangakhi,+  bebaqeshela+ nabacebisi ukuba balitshitshise icebo labo yonke imihla kaKoreshi ukumkani wasePersi de kwalawula uDariyo+ ukumkani wasePersi.  Ekulawuleni kuka-Ahaswerosi, ekuqaliseni kolawulo lwakhe, babhala isimangalo+ nxamnye nabemi bakwaYuda naseYerusalem.  Ngemihla ka-Artashashta, uBhishlam, uMiteredati, uTabheheli nabo bonke abalingane bakhe babhalela uArtashashta ukumkani wasePersi, yaye incwadi leyo yayibhalwe ngoonobumba besiAram yaza yaguqulelwa kulwimi lwesiAram.+  URehum igosa laseburhulumenteni eliyintloko noShimshayi umbhali babhalela uArtashashta ukumkani incwadi nxamnye neYerusalem, ngolu hlobo:  Wandula ke uRehum+ igosa laseburhulumenteni eliyintloko noShimshayi umbhali nabanye abalingane babo, abagwebi neerhuluneli ezingaphantsi phesheya koMlambo,+ oonobhala,+ abantu base-Erek,+ amaBhabhiloni,+ abemi baseSusa,+ oko kukuthi, amaElam,+ 10  nezinye iintlanga+ ezo uAsenapare omkhulu nobekekileyo+ wayezithabathele ekuthinjweni waza wazihlalisa kwizixeko zaseSamariya,+ nakwezinye ezingaphaya koMlambo, ——; yaye ke 11  lo ngumbhalo okhutshelweyo wencwadi abayithumelayo ngokuphathelele oko: “KuArtashashta+ ukumkani abakhonzi bakho, abantu abangaphaya koMlambo: Yaye ke 12  makwazeke kukumkani ukuba amaYuda anyukileyo eza apha evela kuwe afikile kuthi eYerusalem. Ayasakha isixeko esinemvukelo nesibi, ayazigqiba iindonga+ neziseko ayazilungisa. 13  Ke kaloku makwazeke kukumkani ukuba, ukuba esi sixeko sibuya sakhiwe neendonga zaso zigqitywe, abayi kuyihlawula irhafu+ nonikelo+  nomrhumo, yaye oko kuya kubangela ilahleko kwindawo yokugcina ubuncwane+ bookumkani. 14  Ke kaloku kwanjengokuba siyidla ityuwa yasebhotwe, akufanelekanga ukuba sibone ukuhlutywa kukakumkani, ngenxa yoku sithumele saza samazisa ukumkani, 15  ukuze kuhlowe incwadi yengxelo+ yamanyange akho. Uya kwandula ufumane encwadini yengxelo uze uqonde ukuba esa sixeko sisixeko semvukelo nesibangela ilahleko kookumkani nakumaphondo, yaye ngaphakathi kuso kwakukho abaphembi bemvukelo ukususela kwimihla yakudala. Ngenxa yesi sizathu kwaba senkangala kweso sixeko.+ 16  Sazisa ukumkani ukuba, ukuba esa sixeko siya kubuya sakhiwe neendonga zaso zigqitywe, ngokuqinisekileyo nawe akuyi kuba nasabelo ngaphaya koMlambo.”+ 17  Ukumkani wathumela ilizwi kuRehum+ igosa laseburhulumenteni eliyintloko noShimshayi umbhali nabanye abalingane+ babo ababehlala eSamariya nabanye abangaphaya koMlambo: “Bhotani!+ Ke kaloku 18  uxwebhu olusemthethweni enisithumelele lona luye lwafundwa kakuhle phambi kwam. 19  Ngoko ndikhuphe umyalelo, yaye baye bahlola+ baze bafumanisa ukuba esa sixeko ukususela kwimihla yakudala besibaphakamela ookumkani yaye bekuqhubeka imvukelo kuso.+ 20  Kwakukho ookumkani abomeleleyo+ eYerusalem yaye babelawula konke ngaphaya koMlambo,+ kwaye babenikwa irhafu, unikelo nomrhumo.+ 21  Ke kaloku wakhupheleni umyalelo la madoda omeleleyo ukuba ayeke, ukuze esa sixeko singabuye sakhiwe de umyalelo ukhutshwe ndim. 22  Ngoko lumkani kungenziwa ngokungakhathali, ukuze umonakalo ungandi kuze kwenzakale ookumkani.”+ 23  Ke kaloku emva kokuba umbhalo okhutshelweyo woxwebhu olusemthethweni ka-Artashashta ukumkani ufundwe phambi kukaRehum+ noShimshayi+ umbhali nabalingane babo,+ bahamba ngokukhawuleza baya eYerusalem kumaYuda baza bawayekisa ngezigalo.+ 24  Kungoko ke owathi umsebenzi wendlu kaThixo, eyayiseYerusalem, wema; yaye waqhubeka umile de kwangunyaka wesibini wokulawula kukaDariyo+ ukumkani wasePersi.

Umbhalo osemazantsi