Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Eksodus 6:1-30

6  Wathi uYehova kuMoses: “Uya kukubona ngoku oko ndiya kukwenza kuFaro,+ kuba ngesandla esomeleleyo ndiya kumenza abandulule ndize ngesandla esomeleleyo ndimenze abagxothe ezweni lakhe.”+  Waqhubeka uThixo ethetha kuMoses esithi kuye: “NdinguYehova.+  Ndandidla ngokubonakala kuAbraham,+ uIsake+ noYakobi+ njengoThixo uSomandla,+ kodwa andizazisanga kubo+ ngegama lam elinguYehova.+  Yaye ndawumisa nabo umnqophiso wam wokuba ndibanike ilizwe lakwaKanan, apho baphambukela khona baza bahlala kwelo lizwe njengabaphambukeli.+  Kananjalo, ndikuvile mna ukugcuma koonyana bakaSirayeli,+ abakhotyokiswayo ngamaYiputa, ndawukhumbula umnqophiso wam.+  “Ngoko ke yithi koonyana bakaSirayeli, ‘NdinguYehova, yaye ngokuqinisekileyo ndiya kunikhupha phantsi koxanduva lwamaYiputa ndize ndinihlangule ebukhobokeni bawo,+ yaye ndiya kunihlangula ngokwenene ngengalo eyoluliweyo nangezigwebo ezikhulu.+  Ngokuqinisekileyo ndonithabatha nibe sisizwana sam,+ ndize ngokwenene ndizingqine ndinguThixo wenu;+ yaye niya kwazi ngokuqinisekileyo ukuba ndinguYehova uThixo wenu onikhuphayo phantsi koxanduva lwamaYiputa.+  Yaye ndonisa ngokuqinisekileyo ezweni elo ndaphakamisa isandla sam ndafunga+ ngalo ukuba ndolinika uAbraham, uIsake noYakobi; ndoninika lona ngokuqinisekileyo njengelifa.+ NdinguYehova.’”+  Emva koko uMoses wakuthetha oku koonyana bakaSirayeli, kodwa abamphulaphulanga uMoses ngenxa yokudimazeka nangenxa yokukhotyokiswa nzima.+ 10  Wathetha ke uYehova kuMoses, wathi: 11  “Ngena, uthethe kuFaro, ukumkani waseYiputa,+ ukuba abandulule oonyana bakaSirayeli baphume ezweni lakhe.”+ 12  Noko ke, uMoses wathetha phambi koYehova, wathi: “Khangela! Oonyana bakaSirayeli abandiphulaphulanga;+ uya kundiphulaphula njani ke yena uFaro,+ ndingomilebe ingalukanga nje?”+ 13  Kodwa uYehova waqhubeka ethetha kuMoses noAron yaye ekhupha umyalelo ngabo oya koonyana bakaSirayeli nakuFaro, ukumkani waseYiputa, wokuba abakhuphe oonyana bakaSirayeli ezweni laseYiputa.+ 14  Zizo ezi iintloko zezindlu zooyise: Oonyana bakaRubhen, izibulo likaSirayeli,+ nguHanoki noPalu, uHetseron noKarmi.+ Zizo ezo iintsapho zikaRubhen.+ 15  Oonyana bakaSimeyon nguYemuweli noYamin no-Ohadi noYakin noTsohare noShawule unyana womfazi womKanan.+ Zizo ezo iintsapho zikaSimeyon.+ 16  Ngawo la amagama oonyana bakaLevi,+ ngokweminombo yeentsapho zabo:+ NguGershon noKohati noMerari.+ Yaye iminyaka yobomi bukaLevi yaba likhulu elinamashumi amathathu anesixhenxe eminyaka. 17  Oonyana bakaGershon nguLibhini noShimeyi,+ ngokweentsapho zabo.+ 18  Oonyana bakaKohati nguAmram noItsare noHebron noUziyeli.+ Yaye iminyaka yobomi bukaKohati yaba likhulu elinamashumi amathathu anesithathu eminyaka. 19  Oonyana bakaMerari nguMahali noMushi.+ Zizo ezo iintsapho zakwaLevi, ngokweminombo yeentsapho zazo.+ 20  UAmram wathabatha uYokebhede udade boyise waba ngumfazi.+ Kamva wamzalela uAron noMoses.+ Yaye iminyaka yobomi buka-Amram yaba likhulu elinamashumi amathathu anesixhenxe eminyaka. 21  Oonyana bakaItsare nguKora+ noNefege noZikri. 22  Oonyana bakaUziyeli nguMishayeli noElitsafan noSiteri.+ 23  UAron wathabatha uElishebha, intombi ka-Aminadabhi, udade boNashon,+ waba ngumfazi wakhe. Kamva wamzalela uNadabhi noAbhihu, uEleyazare noItamare.+ 24  Oonyana bakaKora nguAsire noElikana noAbhiyasafu.+ Zizo ezo iintsapho zamaKora.+ 25  UEleyazare, unyana ka-Aron,+ wazithabathela enye yeentombi zikaPutiyeli yaba ngumfazi wakhe. Kamva yamzalela uFinehasi.+ Zizo ezo iintloko zooyise zabaLevi, ngokweentsapho zabo.+ 26  Ngulo Aron noMoses awathi kubo uYehova:+ “Bakhupheni oonyana bakaSirayeli ezweni laseYiputa ngokwemikhosi yabo.”+ 27  Ngabo abo bathethayo kuFaro, ukumkani waseYiputa, ukuba abakhuphe oonyana bakaSirayeli eYiputa.+ Ngulo Moses nalo Aron. 28  Kwathi mhla wathethayo uYehova kuMoses ezweni laseYiputa,+ 29  wathetha uYehova kuMoses, wathi: “NdinguYehova.+ Thetha kuFaro ukumkani waseYiputa yonke into endiyithethayo kuwe.” 30  Waza wathi uMoses phambi koYehova: “Khangela! Ndingomilebe ingalukanga, ngoko angandiphulaphula njani na ke uFaro?”+

Umbhalo osemazantsi