Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Eksodus 38:1-31

38  Wenza nesibingelelo somnikelo otshiswayo ngomthi womnga. Ubude baso baba ziikubhite ezintlanu, nobubanzi baso baba ziikubhite ezintlanu, saba namacala amane alinganayo, ukuphakama kwaso kwaba ziikubhite ezintathu.+  Wandula ke wenza iimpondo zaso+ ezimbombeni zaso zone. Zavela kuso iimpondo zaso. Waza wasaleka ngobhedu.+  Emva koko wenza zonke iimpahla zesibingelelo eso, iinkonkxa nemihlakulo nezitya, iifolokhwe neengcedevu. Zonke iimpahla zaso wazenza ngobhedu.+  Wasenzela nothango, umnatha ophinyeneyo wobhedu, isibingelelo eso, phantsi kongqameko lwaso, ukususela ezantsi ukusa embindini womphakamo waso.+  Wandula watyhida amakhonkco amane eziphelweni zozine kufuphi nothango lobhedu, aba ngawokuxhasa izibonda.  Emva koko wenza izibonda ngomthi womnga waza wazaleka ngobhedu.+  Wazifaka izibonda emakhonkcweni emacaleni esibingelelo ukuba sithwalwe ngazo.+ Wasenza ngamaplanga saholoholo.+  Wenza nesitya sobhedu nesiphatho saso sobhedu,+ ngokusebenzisa izipili zebutho lezicakakazi ezazikhonza emnyangweni wentente yokuhlangana.+  Waqhubeka wenza intendelezo.+ Kwicala elingaseNegebhi, emzantsi, intendelezo yaba namawunduwundu elinen ecikizekileyo ephothiweyo, aba ziikubhite ezilikhulu.+ 10  Iintsika zawo ezingamashumi amabini neziseko zazo ezingamashumi amabini zaba zezobhedu. Izikhonkwane zeentsika nezidibanisi zazo zaba zezesilivere.+ 11  Kananjalo, nakwicala langasentla aba ziikubhite ezilikhulu. Iintsika zawo ezingamashumi amabini neziseko zazo ezingamashumi amabini zaba zezobhedu. Izikhonkwane zeentsika nezidibanisi zazo zaba zezesilivere.+ 12  Kodwa kwicala lasentshona amawunduwundu aba ziikubhite ezingamashumi amahlanu. Iintsika zawo zaba lishumi neziseko zazo zaba lishumi.+ Izikhonkwane zeentsika nezidibanisi zazo zaba zezesilivere. 13  Yaye kwicala lasempuma ngasempumalanga aba ziikubhite ezingamashumi amahlanu.+ 14  Amawunduwundu akweli cala lesakhiwo aba ziikubhite ezilishumi elinesihlanu. Iintsika zawo zaba ntathu neziseko zazo zaba zithathu.+ 15  Nakwelinye icala lesango lentendelezo, ngapha nangapha, amawunduwundu aba ziikubhite ezilishumi elinesihlanu. Iintsika zawo zaba ntathu neziseko zazo zaba zithathu.+ 16  Onke amawunduwundu ajikeleze intendelezo aba ngawelinen ecikizekileyo ephothiweyo. 17  Iziseko zeentsika zaba zezobhedu. Izikhonkwane zeentsika nezidibanisi zazo zaba zezesilivere neentloko zazo zalekwa ngesilivere, yaye zonke iintsika zentendelezo zaba nezidibanisi zesilivere.+ 18  Umkhusane wesango lentendelezo wenziwa ngokulukwa, ngemisonto eluhlaza nangoboya obudaywe bamfusa bubomvu nangomchako omfusa nangelinen ecikizekileyo ephothiweyo,+ baza ubude bawo baba ziikubhite ezingamashumi amabini, kona ukuphakama kwawo ngokobubanzi bawo kwaba ziikubhite ezintlanu, walungelelana namawunduwundu entendelezo.+ 19  Iintsika zawo zone neziseko zazo zozine zaba zezobhedu. Izikhonkwane zazo zaba zezesilivere neentloko zazo kwanezidibanisi zazo zalekwa ngesilivere. 20  Yaye zonke izikhonkwane zentente yomnquba nezentendelezo ejikelezileyo zaba zezobhedu.+ 21  Nalu uluhlu olugciniweyo lwezinto zomnquba, zomnquba weSingqino,+ ezafakwa kuluhlu ngokomyalelo kaMoses, kubaLevi,+ bekhokelwa nguItamare+ unyana ka-Aron umbingeleli. 22  UBhetsaleli+ unyana kaUri unyana kaHure wesizwe sakwaYuda wakwenza konke oko uYehova wamyalela kona uMoses. 23  Waye eno-Oholiyabhi+ unyana ka-Ahisamaki wesizwe sakwaDan, ingcibi negcisa lokuluka ngemisonto eluhlaza nangoboya obudaywe bamfusa bubomvu nangomchako omfusa nangelinen ecikizekileyo. 24  Iyonke igolide eyasetyenziswayo emsebenzini wonke wendawo engcwele yaba ngangexabiso legolide yomnikelo otshangatshangiswayo,+ yaziitalente ezingamashumi amabini anesithoba neeshekele ezingamakhulu asixhenxe anamashumi amathathu ngokweshekele+ yendawo engcwele.+ 25  Yona isilivere yabo babhaliswayo kwindibano leyo yaba ziitalente ezilikhulu neeshekele eziliwaka elinamakhulu asixhenxe anamashumi asixhenxe anesihlanu ngokweshekele yendawo engcwele. 26  Isiqingatha seshekele eyakhutshwa ngumntu ngamnye yayisisiqingatha seshekele ngokweshekele yendawo engcwele, eyakhutshwa ngumntu ngamnye owayedlulela kwabo babhalisiweyo ukususela konamashumi amabini eminyaka ubudala kuse phezulu,+ kubo abangamakhulu amathandathu anantathu amawaka anamakhulu amahlanu anamashumi amahlanu.+ 27  Ngeetalente ezilikhulu zesilivere kwatyhidwa iziseko zendawo engcwele neziseko zekhuselo. Yaba ziziseko ezilikhulu kwiitalente ezilikhulu, yayitalente kwisiseko.+ 28  Yaye ngeeshekele eziliwaka elinamakhulu asixhenxe anamashumi asixhenxe anesihlanu wenza izikhonkwane zeentsika, waleka iintloko zazo waza wazihlanganisa. 29  Ubhedu lomnikelo otshangatshangiswayo lwaluziitalente ezingamashumi asixhenxe neeshekele ezingamawaka amabini anamakhulu amane. 30  Wenza ngalo iziseko zomnyango wentente yokuhlangana nesibingelelo sobhedu nothango lwaso lobhedu, nempahla yonke yesibingelelo, 31  neziseko zonke zentendelezo, neziseko zesango lentendelezo, nezikhonkwane zonke zentente yomnquba kwanezikhonkwane+ zonke zentente yentendelezo iphela.

Umbhalo osemazantsi