Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Eksodus 29:1-46

29  “Yiyo le into owoyenza kubo ukubangcwalisa ukuba babe ngababingeleli kum: Thabatha ithole lenkomo eliyinkunzi, neenkunzi zegusha eziphilileyo,+ zibe mbini,+  nesonka esingenagwele namaqebengwana abusazinge angenagwele agalelwe ioli nezonka ezisicaba ezingenagwele ziqatywe ngeoli.+ Uze uzenze ngomgubo ocolekileyo wengqolowa.  Wozifaka engobozini uze uzisondeze ngengobozi leyo,+ kwanenkunzi yenkomo neenkunzi zegusha zombini.  “UAron noonyana bakhe uze ubasondeze emnyangweni+ wentente yokuhlangana, ubahlambe ngamanzi.+  Wandule ke uzithabathe izambatho+ uze umambese uAron ngomwunduzo nangesambatho esingenamikhono se-efodi nange-efodi nangobengo, umbophe ntshi ngombhinqo we-efodi.+  Ubeke unkontsho entlokweni yakhe uze ubeke nomqondiso ongcwele wokuzinikezela elunkontshweni olo.+  Uze uthabathe ioli yokuthambisa,+ uyigalele entlokweni yakhe, umthambise.+  “Wothi ke ngoko usondeze oonyana bakhe uze ubambese ngemiwunduzo.+  Uze ubabhinqise imibhinqo, uAron noonyana bakhe, yaye ubathandele ngesigqubuthelo sentloko; bube bobabo ububingeleli, bube ngummiselo kuse kwixesha elingenammiselo.+ Uze ummisele uAron noonyana bakhe.+ 10  “Uya kwandula ke uyisondeze inkunzi yenkomo phambi kwentente yokuhlangana, uAron noonyana bakhe babeke izandla zabo entlokweni yenkunzi yenkomo leyo.+ 11  Woyixhela inkunzi yenkomo leyo phambi koYehova, emnyangweni wentente yokuhlangana.+ 12  Uze uthabathe inxalenye yegazi lenkunzi yenkomo+ uliqabe ezimpondweni zesibingelelo ngomnwe wakho,+ lonke elinye igazi uliphalazele esisekweni sesibingelelo.+ 13  Wowathabatha onke amanqatha+ agubungele amathumbu,+ nomhlehlo ophezu kwesibindi,+ nezintso zombini nenqatha lazo, uqhumisele ngazo esibingelelweni.+ 14  Kodwa yona inyama yenkunzi yenkomo leyo nesikhumba sayo nomswane wayo uze uzitshise ngomlilo ngaphandle kwenkampu.+ Ngumnikelo wesono lowo. 15  “Wandule ke uthabathe inkunzi yegusha ibe nye,+ uAron noonyana bakhe babeke izandla zabo entlokweni yenkunzi yegusha leyo.+ 16  Uze uyixhele inkunzi yegusha, ulithabathe igazi layo, ufefe ngalo ujikeleze isibingelelo.+ 17  Woyinqunqa inkunzi yegusha leyo ibe ngamalungu, uwahlambe amathumbu ayo+ namanqina ayo, uwabeke amalungu ayo elinye phezu kwelinye naphezu kwentloko yayo. 18  Uze uqhumisele ngenkunzi yegusha leyo iphela esibingelelweni. Yoba ngumnikelo otshiswayo lowo+ kuYehova, ivumba elithozamisayo.+ Ngumnikelo wasemlilweni lowo kuYehova. 19  “Wothi ke uthabathe nenye inkunzi yegusha, uAron noonyana bakhe babeke izandla zabo entlokweni yenkunzi yegusha leyo.+ 20  Woyixhela inkunzi yegusha leyo uze uthabathe inxalenye yegazi layo, uliqabe endlebeni yasekunene ka-Aron nasendlebeni yasekunene yoonyana bakhe nakusithupha wesandla sabo sasekunene nakubhontsi wonyawo lwabo lwasekunene,+ usifefe ngegazi sonke isibingelelo. 21  Uze uthabathe elinye legazi eliphezu kwesibingelelo neoli yentambiso,+ utshize uAron nezambatho zakhe noonyana bakhe nezambatho zoonyana bakhe kunye naye, bangcwaliswe ke, yena nezambatho zakhe, noonyana bakhe, nezambatho zoonyana bakhe ndawonye naye.+ 22  “Uze uthabathe enkunzini yegusha amanqatha nomsila otyebileyo+ nomhlehlo ogubungele amathumbu, nomhlehlo ophezu kwesibindi, nezintso zombini nenqatha lazo, nomlenze wasekunene,+ kuba leyo yinkunzi yegusha yokumiselwa;+ 23  kwanesonka esibusazinge neqebengwana elibusazinge lesonka esineoli nesonka esisicaba engobozini yamaqebengwana angenagwele ephambi koYehova.+ 24  Wozibeka zonke entendeni ka-Aron nasentendeni yoonyana bakhe,+ uzitshangatshangise zibe ngumnikelo otshangatshangiswayo phambi koYehova.+ 25  Uzithabathe ezandleni zabo uze uqhumisele ngazo esibingelelweni phezu komnikelo otshiswayo, zibe livumba elithozamisayo phambi koYehova.+ Ngumnikelo wasemlilweni lowo kuYehova.+ 26  “Uze uthabathe incum yenkunzi yegusha yokumiselwa+ kuka-Aron, uyitshangatshangise ibe ngumnikelo otshangatshangiswayo phambi koYehova, sibe sisabelo sakho eso. 27  Woyingcwalisa incum+ yomnikelo otshangatshangisiweyo nomlenze wesahlulo esingcwele esitshangatshangisiweyo,+ esinikelweyo enkunzini yegusha yokumiselwa kuka-Aron noonyana bakhe. 28  Maze ibe yeka-Aron noonyana bakhe, kuze oko kube ngummiselo woonyana bakaSirayeli kuse kwixesha elingenammiselo, kuba isisahlulo esingcwele;+ yaye bamele basizalise esi sahlulo singcwele oonyana bakaSirayeli. Soba sisahlulo sabo esingcwele kuYehova emibingelelweni yabo yobudlelane.+ 29  “Izambatho ezingcwele+ zika-Aron zoba zezoonyana bakhe+ emva kwakhe, bathanjiswe+ bezambethe baze bamiselwe bezambethe.+ 30  Lowo ungumbingeleli esikhundleni sakhe, koonyana bakhe, wozinxiba iintsuku ezisixhenxe+ ekungeneni kwakhe ententeni yokuhlangana ukuze alungiselele endaweni engcwele. 31  “Uze uyithabathe inkunzi yegusha yokumiselwa, uyibilise inyama yayo endaweni engcwele.+ 32  Ayidle uAron noonyana bakhe+ inyama yenkunzi yegusha leyo kwanesonka esisengobozini emnyangweni wentente yokuhlangana. 33  Yaye bamele bazidle izinto ekucanyagushelwe ngazo ekumiselweni kwabo, ekungcwalisweni kwabo.+ Kodwa yena owasemzini makangazidli, kuba zingcwele.+ 34  Ukuba kuthe kwasala nayiphi na inyama yombingelelo wokumiselwa nesonka kwada kwasa, uze uyitshise ngomlilo+ loo nto iseleyo. Mayingadliwa, kuba ingcwele. 35  “Yindlela leyo omele wenze ngayo kuAron nakoonyana bakhe ngako konke endikuyalele kona.+ Zoba sixhenxe iintsuku zokubamisela kwakho.+ 36  Yaye ntsuku zonke uze ucamagushe ngokunikela inkunzi yenkomo ibe ngumnikelo wesono,+ uze usisulungekise esonweni isibingelelo ngokucamagushela kuso, yaye uze usithambise+ ukuze singcwaliswe. 37  Wocamagushela esibingelelweni iintsuku ezisixhenxe, yaye umele usingcwalise+ ukuze ngenene sibe sesona sibingelelo singcwele.+ Nabani na osichukumisayo isibingelelo eso woba ngcwele.+ 38  “Kuko oku oya kukunikela esibingelelweni: ngamatakane eegusha amabini aziinkunzi ngosuku ngokuthe rhoqo, ngalinye libe nonyaka ubudala.+ 39  Elinye itakane legusha eliyinkunzi wolinikela kusasa,+ uze elinye itakane legusha eliyinkunzi ulinikele phakathi kweengokuhlwa ezimbini.+ 40  Kwitakane legusha eliyinkunzi lokuqala uze wenze umlinganiselo weshumi we-efa yomgubo ocolekileyo,+ ugalelwe isahlulo sesine sehin yeoli engqushiweyo, ndawonye nomnikelo othululwayo+ osisahlulo sesine sehin yewayini. 41  Elesibini itakane legusha eliyinkunzi wolinikela phakathi kweengokuhlwa ezimbini. Uze wenze kulo ngokomnikelo wokudla okuziinkozo+ wakusasa nangokomnikelo walo othululwayo, libe livumba elithozamisayo, umnikelo wasemlilweni kuYehova. 42  Lowo iya kuba ngumnikelo otshiswayo+ kwizizukulwana zenu emnyangweni wentente yokuhlangana phambi koYehova, apho ndiya kuhlangana nani khona ndize ndithethe nani.+ 43  “Khona apho ndohlangana noonyana bakaSirayeli, size ngokuqinisekileyo singcwaliswe ngobuqaqawuli bam.+ 44  Ndoyingcwalisa intente yokuhlangana nesibingelelo; noAron noonyana bakhe ndibangcwalise,+ babe ngababingeleli bam. 45  Ndiya kuwumisa umnquba wam phakathi koonyana bakaSirayeli, ndibe nguThixo wabo.+ 46  Yaye baya kwazi ngokuqinisekileyo ukuba ndinguYehova uThixo wabo, owabakhuphayo ezweni laseYiputa ukuba ndimise umnquba wam phakathi kwabo.+ NdinguYehova uThixo wabo.+

Umbhalo osemazantsi