Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Eksodus 25:1-40

25  Wathetha uYehova kuMoses,+ wathi:  “Thetha koonyana bakaSirayeli, bandithabathele umnikelo: Nowuthabatha umnikelo wam ebantwini bonke abaqhutywa yintliziyo.+  Nguwo lo ke umnikelo eniya kuwuthabatha kubo: igolide+ nesilivere+ nobhedu,+  nomsonto oluhlaza, noboya obudaywe bamfusa bubomvu, nomchako omfusa, nelinen ecikizekileyo, noboya beebhokhwe,+  neemfele zeenkunzi zegusha ezidaywe zabomvu, nezikhumba zeentini, nemithi yomnga;+  ioli yesikhanyiso,+ ioli yebhalsam+ esetyenziswa kwioli yokuthambisa+ nakwisiqhumiso sobulawu;+  namatye eanikis kwanamanye amatye afakwa kwiefodi+ nakubengo.+  Yaye bamele bandenzele ingcwele, ndize ndimise umnquba wam phakathi kwabo.+  Njengako konke endikubonisa kona okungumfanekiselo womnquba nomfanekiselo wempahla yawo yonke, yindlela leyo enowenza ngayo.+ 10  “Yaye bamele benze iTyeya ngomthi womnga,+ ubude bayo bube ziikubhite ezimbini ezinesiqingatha nobubanzi bayo bube yikubhite enesiqingatha nokuphakama kwayo kube yikubhite enesiqingatha. 11  Uze uyaleke ngegolide esulungekileyo.+ Uyaleke ngaphakathi nangaphandle, uze uyijikeleze ngomphetho wegolide.+ 12  Uze uyityhidele amakhonkco egolide abe mane, uwafake emilenzeni yayo emine, amakhonkco abe mabini kweli cala layo namakhonkco amabini kweliya icala layo.+ 13  Yaye uze wenze izibonda ngomthi womnga, uzaleke ngegolide.+ 14  Wozifaka izibonda ezo kumakhonkco asemacaleni eTyeya ukuze ithwalwe ngazo iTyeya leyo. 15  Mazihlale emakhonkcweni eTyeya izibonda ezo. Mazingashenxiswa kuwo.+ 16  Isingqino endiya kukunika sona uze usifake eTyeyeni.+ 17  “Uze wenze isigubungelo ngegolide esulungekileyo, ubude baso bube ziikubhite ezimbini ezinesiqingatha nobubanzi baso bube yikubhite enesiqingatha.+ 18  Wenze neekherubhi zibe mbini ngegolide. Wozenza ngokuzikhanda zibe seziphelweni zozibini zesigubungelo.+ 19  Uyenze enye ikherubhi ibe sesiphelweni seli cala ize enye ikherubhi ibe sesiphelweni seliya icala.+ Esigubungelweni eso wozenza iikherubhi zibe seziphelweni zaso zozibini. 20  Iikherubhi ezo maziwolulele phezulu amaphiko azo, zisikhusele ngamaphiko azo isigubungelo, ubuso bazo bukhangelane.+ Bujonge esigubungelweni ubuso beekherubhi ezo. 21  Uze usibeke isigubungelo+ phezu kweTyeya, usifake eTyeyeni isingqino endiya kukunika sona. 22  Ndiya kuhlangana nawe khona ndithethe kuwe ndiphezu kwesigubungelo,+ phakathi kweekherubhi zombini eziphezu kwetyeya yesingqino, ngako konke endiya kukuyalela kona koonyana bakaSirayeli.+ 23  “Uze wenze netafile+ ngomthi womnga, ubude bayo bube ziikubhite ezimbini, ububanzi bayo bube yikubhite, ukuphakama kwayo kube yikubhite enesiqingatha. 24  Uyaleke ngegolide esulungekileyo, uyijikeleze ngomphetho wegolide.+ 25  Uze uyenzele ungqameko oluyijikelezileyo lube ngangobubanzi besandla, ungqameko olo ulujikeleze ngomphetho wegolide.+ 26  Uyenzele amakhonkco egolide abe mane uze uwafake amakhonkco lawo ezimbombeni zone zemilenze yayo yomine.+ 27  Mawabe kufuphi nongqameko amakhonkco lawo ukuze axhase izibonda zokuthwala itafile.+ 28  Wozenza izibonda ezo ngomthi womnga, uzaleke ngegolide, ithwalwe ngazo itafile.+ 29  “Uze wenze izitya zayo neendebe zayo nemiphanda yayo ekuya kuthululwa ngazo iminikelo ethululwayo. Wozenza ngegolide esulungekileyo.+ 30  Uze ubeke rhoqo etafileni leyo izonka zokubonisa phambi kwam.+ 31  “Uze wenze nesiphatho sezibane ngegolide esulungekileyo. Wosenza ngokusikhanda isiphatho eso sezibane.+ Isiseko saso, amasebe aso, iindebe zaso, amaqhina aso neentyatyambo zaso zivele kwakuso. 32  Makubekho amasebe amathandathu aphumela emacaleni kuso, amasebe amathathu esiphatho sezibane avele kweli cala laso aze amanye amasebe amathathu esiphatho sezibane avele kwelinye icala laso.+ 33  Iindebe ezintathu ezimile okweentyatyambo zom-amangile zoba sebeni linye, zinamaqhina neentyatyambo, zize ezinye iindebe ezintathu ezimile okweentyatyambo zom-amangile zibe kwelinye isebe, zinamaqhina neentyatyambo.+ Makube njalo kumasebe omathandathu avela esiphathweni eso sezibane. 34  Zoba ne iindebe esiphathweni eso sezibane ezifana neentyatyambo zom-amangile, zinamaqhina azo neentyatyambo zazo.+ 35  Makubekho iqhina phantsi kwamasebe amabini livele kuso, neqhina phantsi kwamanye amasebe amabini livele kuso, nelinye iqhina phantsi kwamanye amasebe amabini livele kuso, emasebeni omathandathu aphuma esiphathweni eso sezibane.+ 36  Amaqhina namasebe mawavele kuso. Sonke siphela masibe yimbumba enye ekhandiweyo, yegolide esulungekileyo.+ 37  Uze usenzele izibane zibe sixhenxe; uzimise izibane ezo, zikhanyisele indawo ephambi kwazo.+ 38  Izifinyiso zaso neengcedevu zaso mazibe zezegolide esulungekileyo.+ 39  Wosenza ngetalente yegolide esulungekileyo, sona nazo zonke ezi mpahla zaso. 40  Uze uqinisekise ukuba uzenza ngokomfanekiselo wazo owawuboniswayo entabeni.+

Umbhalo osemazantsi