Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Eksodus 22:1-31

22  “Xa athe umntu weba inkunzi yenkomo okanye imvu waza wayixhela okanye wathengisa ngayo, makayibuyekeze ngeenkomo ezintlanu inkunzi leyo yenkomo nangezimvu ezine imvu leyo.+  (“Ukuba isela+ lithe lafunyanwa liqhekeza+ laza labethwa, lafa, akukho tyala lagazi kulowo.+  Ukuba liphunyelwe lilanga, lobakho ityala legazi kulowo.) “Malikubuyekeze oko. Ukuba alinanto, makuthengiswe ngalo ngenxa yezinto elizibileyo.+  Ukuba ithe ngokuqinisekileyo yafunyanwa isesandleni salo yaye iphilile, loo nto ibiweyo, nokuba yinkunzi yenkomo, nokuba liesile, nokuba yigusha, loyibuyekeza ngokuphindiweyo.  “Ukuba umntu uthe wadlisa intsimi okanye isidiliya, wavulela amaqegu akhe, abhuqa enye intsimi, makabuyekeze+ ngeyona nto intle yentsimi yakhe okanye ngeyona nto intle yesidiliya sakhe.  “Xa kuthe kwatsha umlilo waza wanwenwela emeveni, wazitshisa zaphela izithungu okanye ukudla okuziinkozo okungekavunwa, okanye intsimi,+ lowo uwuphembileyo umlilo lowo makakubuyekeze oko kutshileyo.  “Xa athe umntu wanika idlelane lakhe imali okanye impahla ukuba liyigcine,+ yaza yabiwa endlwini yaloo mntu, ukuba lithe lafunyanwa isela elo, loyibuyekeza ngokuphindiweyo.+  Ukuba lithe alafunyanwa isela, ngoko umninindlu makasondezwe kuTHIXO oyinyaniso+ ukuze kubonwe ukuba akasanga sandla kusini na kwimpahla yedlelane lakhe.  Ngokubhekisele kuso nasiphi na isimangalo,+ enoba siphathelele inkunzi yenkomo, iesile, imvu, isambatho, nayo nantoni na elahlekileyo atshoyo omnye ngayo ukuthi, ‘Yeyam!’ soziswa isimangalo eso phambi koTHIXO oyinyaniso.+ Othe wavakaliswa engongendawo nguThixo wolibuyekeza ngokuphindiweyo idlelane lakhe.+ 10  “Xa athe umntu wanika idlelane lakhe iesile okanye inkunzi yenkomo okanye imvu okanye nasiphi na isilwanyana sasekhaya ukuba lisigcine, saza safa okanye senzakala okanye saqhutywa kwemkiwa naso kungaboni bani, 11  malimfungele+ ngoYehova idlelane elo ukuba alisanga sandla empahleni yakhe;+ umele amkele oko umniniyo, lingayibuyekezi. 12  Kodwa ukuba zibiwe zikuye, wobuyekeza kumninizo.+ 13  Ukuba iqwengwe lirhamncwa,+ woyizisa njengobungqina.+ Makangayibuyekezi into eqwengwe lirhamncwa. 14  “Kodwa ukuba ubani uboleke nto ithile kwidlelane lakhe,+ yaza yenzakala okanye yafa engekho umniniyo, makayibuyekeze.+ 15  Ukuba ubekho umniniyo, akayi kuyibuyekeza. Ukuba ibiqeshiwe, mayibuyekezwe ngengqesho yayo. 16  “Xa ithe indoda yalukuhla intombi enyulu engaganwanga, yaza yalala nayo,+ yoyilobola ibe ngumfazi wayo.+ 17  Ukuba uyise wayo walile kwaphela ukuyinikela kuyo, mayirhole imali njengekhazi lazo iintombi ezinyulu.+ 18  “Umkhafulikazi uze ungamyeki aphile.+ 19  “Nabani na olala nesilo makabulawe afe.+ 20  “Obingelela kubo nabaphi na oothixo ngaphandle kukaYehova yedwa makatshatyalaliswe.+ 21  “Umphambukeli uze ungamdlakazelisi okanye umcinezele,+ kuba naningabaphambukeli nani ezweni laseYiputa.+ 22  “Nize ningamxhwalekisi nabani na ongumhlolokazi okanye inkwenkwe engenayise.+ 23  Ukuba uthe wayixhwalekisa nangayiphi na indlela, yadanduluka kum, ndosiva ngenene isikhalo sayo;+ 24  uvuthe umsindo wam, ndinibulale ngokuqinisekileyo ngekrele,+ babe ngabahlolokazi abafazi benu, bangabi nayise oonyana benu.+ 25  “Ukuba uthe wababoleka imali abantu bam, oxhwalekileyo okunye nawe,+ uze ungabi njengombolekisi obiza inzuzo enkulu kuye. Uze ungambizi nzala.+ 26  “Ukuba uthimbe isambatho sedlelane lakho njengesibambiso,+ wosibuyisela kulo ekutshoneni kwelanga. 27  Kuba sikuphela kwesigubungelo elinaso.+ Siyingubo yokwaleka ulusu lwalo. Lolala ngantoni ke? Kothi xa lithe ladanduluka kum, ndive ngokuqinisekileyo, kuba ndinobabalo.+ 28  “Uze ungamqalekisi uThixo,+ ungasiqalekisi nesikhulu ebantwini bakowenu.+ 29  “Imveliso yakho epheleleyo newayini yakho ephuphumayo uze ungandiniki uthingaza.+ Owamazibulo koonyana bakho uze umnikele kum.+ 30  Uze wenjenje ngenkunzi yakho yenkomo nangemvu yakho:+ Zoba kunina iintsuku ezisixhenxe.+ Ngosuku lwesibhozo uze uyinikele kum. 31  “Nize nizingqine ningabantu abangcwele kum;+ ningayidli inyama yento eqwengwe lirhamncwa endle.+ Yiphoseni ezinjeni.+

Umbhalo osemazantsi