Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Eksodus 21:1-36

21  “Yiyo le imimiselo oya kuyibeka phambi kwabo:+  “Xa uthe wathenga ikhoboka elingumHebhere,+ liya kuba likhoboka iminyaka emithandathu, kodwa kowesixhenxe liya kuphuma likhululekile ngaphandle kwentlawulelo.+  Ukuba lithe lafika lodwa, lophuma lodwa. Ukuba linomfazi, ngoko umfazi walo wophuma nalo.  Ukuba ke inkosi yalo ilinike umfazi waza walizalela oonyana okanye iintombi, umfazi lowo nabantwana bakhe boba ngabenkosi yakhe+ lize lona liphume lodwa.+  Kodwa ukuba ikhoboka elo liyazingisa lisithi, ‘Ndiyithanda ngokwenene inkosi yam, umfazi wam noonyana bam; andifuni kuphuma ndikhululekile,’+  imele inkosi yalo ilisondeze kuTHIXO oyinyaniso ize ilizise ngaselucangweni okanye emgubasini; yaye inkosi yalo imele iligqobhoze indlebe ngenyatyhowa, liyikhonze kuse kwixesha elingenammiselo.+  “Xa athe umntu wathengisa ngentombi yakhe ibe likhobokazana,+ ayiyi kuphuma njengokuphuma kwamakhoboka lawo.  Ukuba ithe ayakholeka emehlweni enkosi yayo ngokokude ingayityumbi njengeshweshwe+ kodwa kunoko isuke iyikhulule, ayiyi kuba nalungelo lakuthengisa ngayo kwisizwana sasemzini ekubeni iqhubene nayo ngobuqhophololo.  Ukuba ithe yayityumbela unyana wayo, imele yenze kuyo ngokwelungelo eliyimfanelo yeentombi.+ 10  Ukuba uzithabathele omnye umfazi, asiyi kuncitshiswa isixhaso sayo nesinxibo sayo+ nemfanelo yayo yomtshato.+ 11  Ukuba akayenzeli ezi zinto zontathu, ngoko ke yophuma ingahlawulelwanga mali. 12  “Othe wabetha umntu wafa naye makabulawe afe.+ 13  Kodwa lowo ubengamlalelanga, kunoko uTHIXO oyinyaniso emyekele esandleni sakhe,+ ndokumisela indawo aya kusabela kuyo.+ 14  Ukuba ke umntu uye wavutha ngumsindo ngakwidlelane lakhe ngokokude alibulale ngobuqhophololo,+ uze umsuse nasesibingelelweni sam ukuze afe.+ 15  Othe wabetha uyise nokuba ngunina makabulawe afe.+ 16  “Othe waqweqwedisa umntu+ waza wathengisa ngaye+ okanye lowo ufunyenwe esandleni sakhe makabulawe afe.+ 17  “Othe waqalekisa uyise nokuba ngunina makabulawe afe.+ 18  “Xa athe axabana amadoda yaza enye yabetha idlelane layo ngelitye okanye ngekhuba, alafa, kunoko lalala emandlalweni; 19  ukuba lithe lavuka lahambahamba phandle lisimelela, mayingohlwaywa leyo ilibethileyo; kodwa kuphela yolibuyekeza ngexesha elilahlekelwe lilo emsebenzini walo lide liphile ngokupheleleyo. 20  “Xa athe umntu wabetha+ ikhoboka lakhe okanye ikhobokazana lakhe ngenduku laza lafa ngesandla sakhe, maliphindezelelwe.+ 21  Noko ke, ukuba lithe lahlala usuku olunye okanye ezimbini, malingaphindezelelwa, kuba liyimali yakhe. 22  “Xa athe amadoda asukuzana aza ngenene enzakalisa umfazi omithiyo, baphuma abantwana bakhe,+ akwabakho wenzakalayo afe noko, makahlawuliswe ngomonakalo lowo njengoko eya kubeka phezu kwayo umnini waloo mfazi; yaye umele akunikele oko ngokomyalelo wabagwebi.+ 23  Kodwa ukuba kubekho owenzakalayo wafa, uze unikele umphefumlo ngomphefumlo,+ 24  iliso ngeliso, izinyo ngezinyo, isandla ngesandla, unyawo ngonyawo,+ 25  ukutshiswa ngokutshiswa, inxeba ngenxeba, umvumbo ngomvumbo.+ 26  “Xa athe umntu walibetha elisweni ikhoboka lakhe okanye wabetha ikhobokazana lakhe elisweni, walonakalisa kanobom, makalindulule likhululekile ngenxa yeliso lalo.+ 27  Yaye ukuba ubethe kwaphuma izinyo lekhoboka lakhe okanye izinyo lekhobokazana lakhe, makalindulule likhululekile ngenxa yezinyo lalo. 28  “Xa ithe inkunzi yenkomo yahlaba indoda okanye umfazi wafa, loo nkomo mayixulutywe,+ ingadliwa inyama yayo; yena umnininkomo akayi kohlwaywa. 29  Kodwa ukuba inkomo leyo ibihlaba kakade waza walunyukiswa umniniyo kodwa akayigcina, yaza yabulala indoda okanye umfazi, mayixulutywe inkomo leyo, kananjalo nomniniyo makabulawe. 30  Ukuba ubekelwe intlawulelo, ngoko umele alirhole ixabiso elo lokukhulula umphefumlo wakhe ngako konke oko kubekwe phezu kwakhe.+ 31  Enoba ihlabe unyana okanye ihlabe intombi, makwenziwe kuye ngokwalo mmiselo.+ 32  Ukuba inkunzi leyo yenkomo ihlabe ikhoboka okanye ikhobokazana, makanike inkosi yalo iishekele ezingamashumi amathathu,+ inkomo yona ixulutywe. 33  “Xa athe umntu wavula umhadi, okanye xa athe umntu wemba umhadi, akawuvingca, kuze kweyele inkunzi yenkomo okanye iesile kuwo,+ 34  umninimhadi woyibuyekeza.+ Wombuyisela umniniyo ngemali leyo, size isilwanyana eso sifileyo sibe sesakhe. 35  Xa ithe inkunzi yenkomo yomntu yenzakalisa inkunzi yenkomo yomnye yaza yafa, mabathengise ngenkomo leyo iphilileyo baze balahlule ixabiso layo; kananjalo mabayahlule leyo ifileyo.+ 36  Okanye ukuba kwakusaziwa ukuba inkomo leyo ibihlaba kakade kodwa akayigcina umniniyo,+ makayibuyekeze+ inkomo leyo ngenkomo, leyo ifileyo ibe yeyakhe.

Umbhalo osemazantsi