Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Eksodus 18:1-27

18  UYitro umbingeleli wakwaMidiyan, umkhwe kaMoses+ wakuva konke oko uThixo wakwenzela uMoses namaSirayeli abantu bakhe, indlela uYehova awamkhupha ngayo uSirayeli eYiputa.+  Ngoko uYitro, umkhwe kaMoses, wamthabatha uTsipora, umfazi kaMoses, emva kokuba wayemndulule,  noonyana bakhe bobabini,+ igama lomnye lalinguGershom,+ kuba wathi, “bendingumphambukeli ezweni lasemzini”;  yaye igama lomnye lalinguEliyezere,+ kuba wathi, “uTHIXO kabawo ube ngumncedi wam, wandihlangula ekreleni likaFaro.”+  UYitro, umkhwe kaMoses, weza noonyana bakhe nomfazi wakhe kuMoses entlango apho wayemise khona inkampu, entabeni kaTHIXO oyinyaniso.+  Ngoko wathumela ilizwi kuMoses, esithi: “Mna, Yitro,+ ongumkhwe wakho, ndize kuwe nomfazi wakho enoonyana bakhe bobabini.”  Ngoko nangoko uMoses waphuma waya kumhlangabeza umkhwe wakhe, waqubuda waza wamanga;+ babuzana impilo. Emva koko bangena ententeni.  UMoses wambalisela umkhwe wakhe konke awayekwenzile uYehova kuFaro nakwiYiputa ngenxa kaSirayeli,+ nabo bonke ubunzima obabahlelayo endleleni,+ nokuhlangulwa kwabo nguYehova.+  Wachulumanca uYitro ngako konke ukulunga akwenzileyo uYehova kuSirayeli ngokubahlangula esandleni samaYiputa.+ 10  Wathi uYitro: “Makabongwe uYehova onihlanguleyo esandleni samaYiputa nasesandleni sikaFaro, obahlanguleyo abantu kwisandla samaYiputa.+ 11  Ngoku ndiyazi ukuba uYehova mkhulu kunabo bonke abanye oothixo,+ njengoko kubonakele kuwo kanye lo mcimbi abaye babakhukhumalela ngawo.” 12  Wandula ke uYitro, umkhwe kaMoses, wamenzela uThixo umnikelo otshiswayo nemibingelelo;+ weza uAron namadoda amakhulu onke akwaSirayeli ukuze adle isonka nomkhwe kaMoses, phambi koTHIXO oyinyaniso.+ 13  Kwathi ngemini elandelayo uMoses wahlala phantsi njengesiqhelo ukuze agwebe abantu,+ baza bema phambi koMoses abantu kususela kusasa kwada kwangokuhlwa. 14  Wakubona umkhwe kaMoses konke abekwenzela abantu. Ngoko wathi: “Hlobo luni lomsebenzi olu ulwenzela abantu? Kutheni le nto uhlala wedwa baze bonke abantu beme phambi kwakho kususela kusasa kude kuhlwe?” 15  Wathi uMoses kumkhwe wakhe: “Kungenxa yokuba abantu beza kum ukuze ndibabuzele kuThixo.+ 16  Xa benesimangalo,+ bamele basizise kum ukuze ndigwebe phakathi kwelinye iqela nelinye, ndibazise izigqibo zikaTHIXO oyinyaniso nemithetho yakhe.”+ 17  Wathi umkhwe kaMoses kuye: “Ayilungile le ndlela wenza ngayo. 18  Ngokuqinisekileyo uya kuphelelwa ngamandla, wena nesi sizwana unaso, kuba lo msebenzi ungumthwalo omkhulu kuwe.+ Akunakuwenza wedwa.+ 19  Liphulaphule ke ilizwi lam.+ Ndiza kukucebisa, aze ke uThixo abe nawe.+ Wena yiba ngummeli wabantu phambi koTHIXO oyinyaniso,+ uzise izimangalo zabo kuTHIXO oyinyaniso.+ 20  Uze ubalumkise ngemimiselo nemithetho,+ ubazise indlela abaya kuhamba ngayo nomsebenzi abaya kuwenza.+ 21  Kodwa wena ufanele uzikhethele ebantwini bonke amadoda afanelekileyo,+ amoyikayo uThixo,+ amadoda akholosekileyo,+ ayithiyileyo ingeniso yokungekho sikweni;+ uze uwamise phezu kwabo, abe ziintloko zamawaka,+ neentloko zamakhulu, neentloko zamashumi ngamahlanu kwaneentloko zamashumi.+ 22  Zimele zibagwebe abantu ngazo zonke izihlandlo ezifanelekileyo; zize ke amatyala amakhulu ziwazise kuwe,+ kodwa onke amatyala amancinane zowasingatha ngokwazo njengabagwebi. Ngoko zenzele khaphukhaphu umthwalo wakho, zize zona zikuthwalise.+ 23  Ukuba uthe wayenza le nto, waza wakuyalela uThixo, ngokuqinisekileyo woba nako ukuma, size, ngapha koko, nesi sizwana sonke sifike endaweni yaso sinoxolo.”+ 24  Ngoko nangoko uMoses waliphulaphula ilizwi lomkhwe wakhe waza wakwenza konke awakuthethayo.+ 25  Wanyula ke uMoses amadoda afanelekileyo kuSirayeli ephela waza wawanika izikhundla zokuba ziintloko phezu kwabantu,+ aba ziintloko zamawaka, iintloko zamakhulu, iintloko zamashumi ngamahlanu neentloko zamashumi. 26  Yaye ayegweba amatyala abantu ngezihlandlo zonke ezifanelekileyo. Ityala elinzima ayelizisa kuMoses,+ kodwa onke amatyala amancinane ayewasingatha ngokwawo njengabagwebi. 27  Emva koko uMoses wampheleka umkhwe wakhe,+ waya ezweni lakowabo.

Umbhalo osemazantsi