Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Eksodus 15:1-27

15  Ngelo xesha uMoses noonyana bakaSirayeli bamvumela le ngoma uYehova besithi:+ “Mandimvumele uYehova, kuba uphakame kakhulu.+Ihashe nomkhweli walo uliphose elwandle.+   UYa+ ungamandla am nokomelela kwam, ekubeni elusindiso kum.+Lo nguThixo wam, yaye ndiya kumbonga;+ nguThixo kabawo,+ kwaye ndiya kumphakamisela phezulu.+   UYehova yindoda enamandla yemfazwe.+ UYehova ligama lakhe.+   Iinqwelo zikaFaro nemikhosi yakhe yamajoni uziphose elwandle,+Amadoda akhe okulwa abalaseleyo atshoniswe kuLwandle Olubomvu.+   Abagubungela amanzi enzonzobila;+ behlela ezinzulwini njengelitye.+   Isandla sakho sasekunene, Yehova, sizingqine sinamandla,+Isandla sakho sasekunene, Yehova, siqoba utshaba.+   Ngobukhulu bokongama kwakho uyabadiliza abakuvukelayo;+Ukhupha ukuvutha komsindo wakho, kubadle kubagqibe njengeendiza.+   Ngempefumlo yamathatha akho+ afunjwa amanzi;Ema ngxi njengedama lezikhukula;Ajiya amanzi enzonzobila embilinini yolwandle.   Lwathi utshaba, ‘Ndobasukela!+ Ndobafumana!+Ndolahlula ixhoba!+ Umphefumlo wam wozanelisa ngabo!Ndolirhola ikrele lam! Sibagxothe isandla sam!’+ 10  Wavuthela ngempefumlo yakho,+ lwabagubungela ulwandle;+Batshona njengelothe emanzini angangamsha.+ 11  Ngubani na onjengawe phakathi koothixo, Yehova?+Ngubani na onjengawe, wena uvethe amandla obungcwele?+Wena ungowokoyikwa+ ngeengoma zokudumisa,+ Wena wenza izinto ezimangalisayo.+ 12  Wolula isandla sakho sasekunene,+ ubaginye umhlaba.+ 13  Ubakhokele ngobubele bakho bothando abantu bakho obahlanguleyo;+Ngamandla akho ubakhaphela ngokuqinisekileyo endaweni yakho yokuhlala engcwele.+ 14  Ziya kuva izizwana,+ ziphazamiseke;+Abemi baseFilisti babanjwe yinimba.+ 15  Ngelo xesha ziya kuphazamiseka iinkosana zakwaEdom;Iingqwayingqwayi zakwaMowabhi, ziya kubanjwa kukungcangcazela.+Eneneni baya kutyhafa iintliziyo bonke abemi belakwaKanan.+ 16  Baya kuwelwa kukothuka nakukunkwantya.+Ngenxa yobukhulu bengalo yakho baya kuthi cwaka njengelitye,Bade badlule abantu bakho,+ Yehova,Bade badlule+ abantu obavelisileyo.+ 17  Uya kubangenisa uze ubatyale entabeni yelifa lakho+Endaweni emiselweyo, wayilungisa ukuba uhlale kuyo,+ Yehova,Engcweleni yakho,+ Yehova, leyo ziyimiseleyo izandla zakho. 18  UYehova uya kulawula njengokumkani ixesha elingenammiselo, kude kube ngonaphakade.+ 19  Xa angena elwandle amahashe+ kaFaro neenqwelo zakhe zokulwa namajoni akhe akhwele emahasheni,+UYehova wawabuyisela phezu kwabo amanzi olwandle,+Ngoxa oonyana bakaSirayeli bahamba emhlabeni owomileyo phakathi elwandle.”+ 20  Waza uMiriyam, umprofetikazi, udade boAron,+ wathabatha intambula ngesandla sakhe;+ baza bonke abafazi baphuma kunye naye beneentambula kwaye bengqungqa.+ 21  Wawaphendula uMiriyam amadoda wathi:+ “Mvumeleni uYehova,+ kuba uphakame kakhulu.+Ihashe nomkhweli walo uliphose elwandle.”+ 22  Kamva uMoses wamndulula uSirayeli wemka kuLwandle Olubomvu, baphuma baya kwintlango yaseShure,+ bahamba iintsuku zantathu entlango, kodwa bengafumani manzi.+ 23  Ekuhambeni kwexesha bafika eMara,+ kodwa ababa nakuwasela amanzi aseMara kuba ayekrakra. Kungenxa yoko le nto wayithiya igama lokuba yiMara.+ 24  Abantu bammbombozelela uMoses,+ besithi: “Siya kusela ntoni na?” 25  Wadanduluka kuYehova.+ Ngoko uYehova wambonisa umthi, wawuphosa emanzini aza aba mnandi amanzi.+ Khona apho wabamisela ummiselo nomgwebo waza wabavavanya.+ 26  Wathi: “Ukuba uthe waliphulaphula ngenyameko ilizwi likaYehova uThixo wakho, wenza okulungileyo emehlweni akhe, wayibekela indlebe imiyalelo yakhe, wayigcina yonke imimiselo yakhe,+ andiyi kubeka phezu kwakho nasinye kwezo zifo ndizibekileyo phezu kwamaYiputa;+ kuba ndinguYehova okuphilisayo.”+ 27  Emva koko bafika e-Elim, apho kwaye kukho imithombo yamanzi elishumi elinambini nemithi yesundu engamashumi asixhenxe.+ Bayimisa khona inkampu ngasemanzini.

Umbhalo osemazantsi