Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Eksodus 14:1-31

14  Wathetha uYehova kuMoses, wathi:  “Thetha koonyana bakaSirayeli, ukuba bajike baze bamise inkampu phambi kwePihahiroti phakathi kweMigdoli nolwandle malunga neBhahali-tsefon.+ Nize nimise inkampu phambi kwayo, ngaselwandle.  Ngokuqinisekileyo uFaro uya kuthi ngoonyana bakaSirayeli, ‘Bayabhadula bedidekile elizweni. Intlango ibavingcele.’+  Ndoyiyeka ngokwenene ibe lukhuni intliziyo kaFaro,+ abasukele ngokuqinisekileyo ndize ndizukiseke ngoFaro nangomkhosi wakhe wamajoni wonke;+ azi ngokuqinisekileyo amaYiputa ukuba ndinguYehova.”+ Benza ke bona kanye njengoko.  Kamva waxelelwa ukumkani waseYiputa ukuba abantu babalekile. Yatshintsha ngoko nangoko intliziyo kaFaro neyabakhonzi bakhe ngokubhekisele kwabo bantu,+ baza bathi: “Siyenzele ntoni na le nto, yokusuka simndulule uSirayeli ebukhobokeni+ bethu?”  Ngoko walungisa iinqwelo zakhe zokulwa, waza wathabatha abantu bakhe kunye naye.+  Wathabatha amakhulu amathandathu eenqwelo ezikhethiweyo+ nazo zonke ezinye iinqwelo zaseYiputa namadoda okulwa kuyo nganye yazo.  Ngako oko uYehova wayiyeka yaba lukhuni intliziyo kaFaro ukumkani waseYiputa,+ waza wabasukela oonyana bakaSirayeli, nakuba oonyana bakaSirayeli babephume ngesandla esiphakamileyo.+  AmaYiputa abasukela, enamahashe onke eenqwelo zikaFaro namajoni akhe akhwele emahasheni+ nomkhosi wakhe wamajoni, abafikela bemise inkampu ngaselwandle, ngasePihahiroti malunga neBhahali-tsefon.+ 10  Wathi akusondela uFaro, bawaphakamisa amehlo abo oonyana bakaSirayeli, bawabona amaYiputa ehamba emva kwabo; boyika kakhulu oonyana bakaSirayeli baza badanduluka kuYehova.+ 11  Bathi kuMoses: “Kungokuba kungekho mangcwaba na eYiputa le nto usithabathileyo ukuba sifele entlango apha?+ Yini na ukuba usenze into enje, usikhuphe eYiputa? 12  Asililo na eli ilizwi ebesilithetha kuwe eYiputa, sisithi, ‘Siyeke siwakhonze amaYiputa’? Kuba kube kusilungele kanye ukuba sikhonze amaYiputa kunokuba sifele entlango.”+ 13  Wathi uMoses ebantwini: “Musani ukoyika.+ Yimani ngokuqinileyo, nilubone usindiso lukaYehova, aya kunenzela lona namhlanje.+ Kuba amaYiputa lawo niwabonayo namhlanje, anisayi kuze niphinde niwabone kwakhona.+ 14  UYehova uya kunilwela,+ ke nina niya kuthi cwaka.” 15  Wathi uYehova kuMoses: “Yini na ukuba udanduluke kum?+ Thetha koonyana bakaSirayeli ukuba bayichithe inkampu. 16  Ke wena, phakamisa intonga+ yakho uze wolule isandla sakho phezu kolwandle,+ ulwahlukanise, ukuze bahambe oonyana bakaSirayeli phakathi kolwandle emhlabeni owomileyo.+ 17  Yabona ke, mna ndoziyeka zibe lukhuni iintliziyo zamaYiputa,+ angene emva kwabo ukuze ndifumane uzuko ngoFaro nangomkhosi wakhe wonke, ngeenqwelo zakhe zokulwa nangamajoni akhe akhwele emahasheni.+ 18  Aya kuthi ke azi ngokuqinisekileyo amaYiputa ukuba ndinguYehova ekufumaneni kwam uzuko ngoFaro, ngeenqwelo zakhe zokulwa nangamajoni akhe akhwele emahasheni.”+ 19  Yandula ingelosi+ kaTHIXO oyinyaniso eyayihamba phambi kweqela lamaSirayeli yaya emva kwalo, wasuka umqulu welifu phambi kwalo, wema emva kwalo.+ 20  Wangena phakathi kweqela lamaYiputa neqela lamaSirayeli.+ Kweli icala waba lilifu elimnyama. Kweliya icala wakhanyisa ebusuku.+ Kwaye la maqela akazange asondelelane ubusuku bonke. 21  Wasolula uMoses isandla sakhe phezu kolwandle;+ waza walwenza uYehova lwabuyela umva ulwandle ngomoya onamandla wasempuma ubusuku bonke, waluguqula lwaba ngumhlaba owomileyo ulwandle,+ ahlukana amanzi.+ 22  Ethubeni bangena oonyana bakaSirayeli phakathi elwandle emhlabeni owomileyo,+ ngoxa amanzi ayeludonga ngasekunene kwabo nangasekhohlo kwabo.+ 23  Asukela amaYiputa, enamahashe onke kaFaro neenqwelo zakhe zokulwa namajoni akhe akhwele emahasheni, angena emva kwabo+ phakathi elwandle. 24  Kwathi ngomlindo wakusasa uYehova wakhangela kwiqela lamaYiputa esemqulwini womlilo nelifu,+ walivusela isiphithiphithi iqela lamaYiputa.+ 25  Waqhubeka ewatoncula amavili eenqwelo zawo, aziqhuba nzima;+ aza athi amaYiputa: “Masisabe ebusweni bukaSirayeli, kuba ngokuqinisekileyo uYehova uyawalwela kumaYiputa.”+ 26  Ekugqibeleni uYehova wathi kuMoses: “Yolula isandla sakho phezu kolwandle,+ ukuze amanzi abuyele phezu kwamaYiputa, neenqwelo zawo zokulwa, namajoni awo akhwele emahasheni.” 27  Wasolula ngoko nangoko uMoses isandla sakhe phezu kolwandle, lwaza ulwandle lwabuyela kwimeko yalo eqhelekileyo ekuzeni kokusa. Asaba kulo amaYiputa, kodwa uYehova wawavuthululela amaYiputa phakathi elwandle.+ 28  Aya ebuyelana ngokubuyelana amanzi.+ Ekugqibeleni azigubungela iinqwelo zokulwa namajoni akhwele emahasheni kwanomkhosi wonke wamajoni kaFaro owawungene elwandle emva kwabo.+ Akwasala namnye kubo.+ 29  Bona oonyana bakaSirayeli, bahamba emhlabeni owomileyo phakathi kwintsele yolwandle,+ asuka amanzi aba ludonga ngasekunene kwabo nangasekhohlo kwabo.+ 30  Ngaloo ndlela uYehova wawasindisa amaSirayeli ngaloo mini, esandleni samaYiputa,+ waza uSirayeli wawabona amaYiputa efile elunxwemeni lolwandle.+ 31  Wakubona ke uSirayeli ukusebenza kwesandla esikhulu sikaYehova nxamnye namaYiputa; bamoyika abantu uYehova baza bakholwa kuYehova nakuMoses umkhonzi wakhe.+

Umbhalo osemazantsi