Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Duteronomi 33:1-29

33  Yiyo le intsikelelo awabasikelela+ ngayo uMoses, umntu kaTHIXO oyinyaniso,+ oonyana bakaSirayeli phambi kokufa kwakhe.  Wathi: “UYehova—wavela eSinayi,+ Wakhazimla kwaSehire phezu kwabo.+ Waqaqamba ekummandla weentaba wakwaParan,+ Waye enamashumi amawaka angcwele,+ Ekunene kwakhe ingamadoda akhe okulwa.+   Ke bona abantu bakhe wayebanonophela;+ Bonke abangcwele babo basesandleni sakho.+ Bahlala ezinyaweni zakho;+ Baqala ukwamkela amanye amazwi akho.+   (UMoses wabeka umthetho phezu kwethu njengomyalelo,+ Ilifa ke elo lebandla lakwaYakobi.)+   Yena waba ngukumkani kaYeshurun,+ Zakuba zihlanganisene iintloko zabantu,+ Inani lezizwe zakwaSirayeli liphela.+   URubhen makaphile angafi,+ Bangabi mbalwa abantu bakhe.”+  Nantsi yona ekaYuda intsikelelo,+ njengoko waqhubeka esithi: “Live, Yehova, izwi likaYuda,+ Umngenise kubantu bakowabo. Ukulwele yena ngezandla zakhe oko kukokwakhe; Kwanga ungamnceda ezintshabeni zakhe.”+  NgoLevi wathi:+ “IiTumim zakho neeUrim zakho+ zezomntu onyanisekileyo kuwe,+ Owamvavanyayo eMasa.+ Wasukuzana naye emanzini aseMeribha,+   Umntu owathi kuyise nakunina, ‘Andimbonanga.’ Kwanabantakwabo akabaqondanga,+ Akabazanga noonyana bakhe. Ngokuba babegcine amazwi akho,+ Baqhubeka bewugcinile umnqophiso wakho.+ 10  Mabamyalele uYakobi ngemimiselo yakho+ NoSirayeli ngomthetho wakho.+ Mababeke isiqhumiso emathatheni akho+ Nomnikelo opheleleyo esibingelelweni sakho.+ 11  Sikelela, Yehova, amandla akhe,+ Ukholeke kuwe umsebenzi wezandla zakhe.+ Bangxwelerhe ngokuqatha emanqeni abo abavukelana naye,+ Nabo bamthiye kakhulu, ukuze bangabi nakuvuka.”+ 12  NgoBhenjamin wathi:+ “Intanda+ kaYehova mayihlale kuye inqabisekile,+ Ayikhusele imini yonke,+ Ihlale phakathi kwamagxa akhe.”+ 13  NgoYosefu wathi:+ “Wanga uYehova angalisikelela rhoqo ilizwe lakhe+ Ngezinto ezintle zasezulwini, ngombethe,+ Nangamanzi anzongonzongo angaphantsi,+ 14  Nangezinto ezintle, eziveliswa lilanga,+ Nangezinto ezintle, eziyimveliso yanyanga zonke,+ 15  Nangezona zibalaseleyo kwiintaba zasempuma,+ Nangezinto ezintle zeenduli ezihlala ngokungenammiselo, 16  Nangezinto ezintle zomhlaba nemveliso yawo epheleleyo,+ Nangenkoliseko yaLowo wahlala etyholweni elinameva.+ Ngamana zingafika entlokweni kaYosefu+ Naselukakayini lwentloko yalowo ukhethiweyo kubazalwana bakhe.+ 17  Njengenkunzi yenkomo yamazibulo bunjalo ubungangamsha bakhe,+ Ziimpondo zenqu iimpondo zakhe.+ Ngazo uya kutyhala izizwana zonke+ Ziye esiphelweni somhlaba, Ngamashumi amawaka akwaEfrayim ke lawo,+ Ngamawaka akwaManase ke lawo.” 18  NgoZebhulon wathi:+ “Yiba nemihlali, Zebhulon, ekuphumeni kwakho,+ Nawe, Isakare, ezintenteni zakho.+ 19  Baya kuzibizela entabeni izizwana. Babingelele khona imibingelelo yobulungisa.+ Ngokuba besanya intabalala yobutyebi beelwandle+ Nengqwebo efihlakeleyo entlabathini.” 20  NgoGadi wathi:+ “Makabongwe owandisa imida kaGadi.+ Ubuthuma njengengonyama,+ Adlavule ingalo, ewe, nokakayi lwentloko.+ 21  Uya kuzikhethela inxalenye yokuqala,+ Ngokuba ubekelwe khona apho isabelo sommisi-mthetho.+ Iintloko zabantu ziya kuhlanganisana ndawonye. Ngokuqinisekileyo uya kwenza ubulungisa bukaYehova Nemimiselo yakhe ndawonye noSirayeli.” 22  NgoDan wathi:+ “UDan lithole lengonyama.+ Uya kuxhuma ephuma eBhashan.”+ 23  NgoNafetali wathi:+ “UNafetali ukholeke ngokwaneleyo Kwaye uzele yintsikelelo kaYehova. Lidle ilifa elasentshona nelasemzantsi.”+ 24  NgoAshere wathi:+ “Usikelelwe ngoonyana uAshere.+ Makakholeke kubazalwana bakhe,+ Aluthi nkxu unyawo lwakhe eolini.+ 25  Izitshixo zamasango akho mazibe yintsimbi nobhedu,+ Kube ngangeemini zakho ukuphumla kwakho. 26  Akukho unjengoTHIXO oyinyaniso+ kaYeshurun,+ Okhwela izulu ukuze akuncede+ Akhwele nasemafini esibhakabhaka enobuhandiba bakhe.+ 27  Uyindawo yokuzimela uThixo wamandulo,+ Ngaphantsi ziingalo zexesha elingenammiselo.+ Uya kulugxotha utshaba phambi kwakho,+ Aze athi, ‘Babhubhise!’+ 28  USirayeli uya kuhlala enqabisekile,+ Umthombo kaYakobi ngokwawo,+ Ezweni lokudla okuziinkozo newayini entsha.+ Ewe, amazulu akhe aya kuthontsiza umbethe.+ 29  Unoyolo, Sirayeli!+ Ngubani na onjengawe,+ Sizwana esisindiswe nguYehova,+ Olikhakha loncedo lwakho,+ Nekrele lobuhandiba bakho?+ Ziya kukhokhoba phambi kwakho iintshaba zakho,+ Unyathele ke wena kwiindawo zazo eziphakamileyo.”+

Umbhalo osemazantsi