Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Duteronomi 26:1-19

26  “Kothi xa ekugqibeleni uthe wangena ezweni elo akunika lona uYehova uThixo wakho njengelifa, walihlutha waza wahlala kulo,+  uthabathe inxalenye yentlahlela yeziqhamo+ zonke zomhlaba, oya kuzingenisa ziphuma ezweni lakho akunika lona uYehova uThixo wakho, uzifake engobozini uze uye kuloo ndawo uYehova uThixo wakho aya kuyinyulela ukuba alibeke kuyo igama lakhe.+  Uze uye kumbingeleli+ oya kube ekho ngaloo mihla uthi kuye, ‘Ndimele ndixele namhla kuYehova uThixo wakho ukuba ndingenile kulo ilizwe awafungayo uYehova kookhokho bethu ukuba wosinika lona.’+  “Woyithabatha ke umbingeleli ingobozi esandleni sakho aze ayibeke phambi kwesibingelelo sikaYehova uThixo wakho.  Uze uphendule ke uthi phambi koYehova uThixo wakho, ‘Ubawo wayengumSiriya otshabalalayo;+ wehla waya eYiputa+ wahlala khona njengomphambukeli enabantu abambalwa kakhulu ngenani;+ kodwa waba luhlanga olukhulu apho, olunamandla nolunabantu abaninzi.+  Asiphatha kakubi amaYiputa, asixhwalekisa, asikhobokisa kalukhuni.+  Sadanduluka kuYehova uThixo wookhokho bethu,+ waliva uYehova ilizwi lethu,+ wayikhangela inkxwaleko yethu nokukhathazeka kwethu nengcinezelo yethu.+  Ekugqibeleni wasikhupha uYehova eYiputa ngesandla esomeleleyo+ nangengalo eyoluliweyo+ nangokoyikeka okukhulu+ nangemiqondiso nangemimangaliso.+  Wasizisa kule ndawo waza wasinika eli lizwe, ilizwe eliqukuqela ubisi nobusi.+ 10  Naku ke ngoku ndizise intlahlela yeziqhamo zomhlaba lowo andinikileyo uYehova.’+ “Uze uyibeke phambi koYehova uThixo wakho, uqubude phambi koYehova uThixo wakho.+ 11  Uze ube nemihlali+ wena nendlu yakho ngezinto zonke ezintle akunike zona uYehova uThixo wakho, wena nomLevi nomphambukeli ophakathi kwenu.+ 12  “Xa uthe wagqiba ukunikela isishumi+ semveliso yakho iphela ngonyaka wesithathu,+ unyaka wezishumi, ufanele unike nomLevi nomphambukeli nenkwenkwe engenayise nomhlolokazi, badle emasangweni akho banele.+ 13  Uze ke uthi phambi koYehova uThixo wakho, ‘Ndikususile oko kungcwele endlwini yam ndakunika umLevi nomphambukeli nenkwenkwe engenayise nomhlolokazi,+ ngokomyalelo wakho wonke ondiyalele wona. Andigqithanga emiyalelweni yakho, yaye andikhange ndilibale.+ 14  Andidlanga nto kuso ekuzileni kwam, yaye andikhuphanga nto kuso ekungahlambulukini kwam, andinikelanga nantoni na yaso ngenxa yofileyo. Ndiliphulaphule ilizwi likaYehova uThixo wam. Ndenze ngako konke andiyalele kona. 15  Khangela phantsi ukwindawo yakho yokuhlala engcwele,+ emazulwini, ubasikelele abantu bakho amaSirayeli+ nomhlaba osinike wona, kanye njengoko wafungayo kookhokho bethu,+ ilizwe eliqukuqela ubisi nobusi.’+ 16  “Namhla uYehova uThixo wakho uyakuyalela ukuba uyenze le mimiselo nezi zigwebo;+ yaye uze uzigcine ke, uzenze ngentliziyo yakho yonke+ nangomphefumlo wakho wonke.+ 17  Umbangele uYehova namhlanje ukuba athi uya kuba nguThixo wakho ngoxa uhamba ngeendlela zakhe, ugcine imimiselo yakhe+ nemiyalelo yakhe+ nezigwebo zakhe,+ uliphulaphule ilizwi lakhe.+ 18  NoYehova, namhlanje ukubangele wathi uya kuba sisizwana sakhe, inqobo kuye,+ kanye njengoko wakuthembisayo,+ nokuthi uya kuyigcina yonke imiyalelo yakhe, 19  akuphakamise yena ngaphezu kweentlanga zonke azenzileyo,+ udunyiswe, udume ube nendili, ube sisizwana esingcwele kuYehova uThixo wakho,+ kanye njengoko wathembisayo.”

Umbhalo osemazantsi