Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Duteronomi 15:1-23

15  “Rhoqo ekupheleni kweminyaka esixhenxe ufanele wenze ukhululo.  Nantsi ke indlela yokhululo:+ wonke ubani obolekisileyo makalikhulule etyaleni idlelane lakhe. Akafanele alinyanzele idlelane lakhe okanye umzalwana wakhe ukuba ahlawule,+ ngokuba kumele kubizwe+ ukukhululelwa kuYehova.  Ungamnyanzela owasemzini+ ukuba ahlawule; kodwa nantoni na eyeyakho ekumzalwana wakho soyikhulula isandla sakho.  Noko ke, ze kungabikho hlwempu phakathi kwakho, kuba ngokuqinisekileyo uYehova uya kukusikelela+ ezweni elo akunika lona uYehova uThixo wakho ukuba ulihluthe njengelifa,+  ukuba nje kuphela uthe waliphulaphula ngenyameko ilizwi likaYehova uThixo wakho, wawenza wonke lo myalelo ndikuyalela wona namhlanje.+  Ngokuba eneneni uYehova uThixo wakho uya kukusikelela kanye njengoko ekuthembisile, yaye ngokuqinisekileyo uya kuboleka+ iintlanga ezininzi ngesibambiso, ukanti wena akuyi kuboleka; kwaye uya kulawula iintlanga ezininzi, ukanti zona aziyi kukulawula.+  “Ukuba omnye wabazalwana bakho uthe wahlwempuzeka kwesinye sezixeko zakho, ezweni lakho akunika lona uYehova uThixo wakho, uze ungayenzi lukhuni intliziyo yakho okanye ube ligqolo ngakumzalwana wakho ohlwempuzekileyo.+  Uze usivule kakhulu isandla sakho kuye+ uze umboleke ngesibambiso oko akufunayo, ngangokuswela kwakhe.  Uze ke ulumkele ukuba kungabikho butshijolo entliziyweni+ yakho, uthi, ‘Usondele unyaka wesixhenxe, unyaka wokukhulula,’+ lize lingabi nasisa iliso lakho ngakumzalwana wakho ohlwempuzekileyo,+ ungamniki nto, aze akhale ngawe+ kuYehova, ube nesono.+ 10  Ufanele umnike, yaye ingavimbi intliziyo yakho ekumnikeni kwakho,+ ngokuba ngenxa yoko wokusikelela uYehova uThixo wakho kuko konke okwenzayo.+ 11  Kuba alisayi kuze lingabikho ihlwempu phakathi kwelizwe+ elo. Kungako nje ndikuyalela, ndisithi, ‘Uze usivule kakhulu isandla sakho kumzalwana wakho oxhwalekileyo nohlwempuzekileyo ezweni lakho.’+ 12  “Xa kuthe kwathengiswa kuwe umzalwana wakho, ongumHebhere okanye umHebherekazi,+ wakukhonza iminyaka emithandathu, uze umndulule ngonyaka wesixhenxe engokhululekileyo.+ 13  Xa uthe wamndulula engokhululekileyo, uze ungamndululi elambatha.+ 14  Ufanele umxhobise ngokuthile okuvela emhlambini wakho weegusha nasesandeni sakho nasesixovulelweni sakho seoli nesewayini. Uze umnike oko akusikelele ngako uYehova uThixo wakho.+ 15  Uze ukhumbule ukuba wawulikhoboka ezweni laseYiputa waza wakukhulula uYehova uThixo wakho.+ Kungako nje ndikunika lo myalelo namhlanje. 16  “Kambe ke ukuba uthe kuwe, ‘Andisayi kumka kuwe!’ ngokuba ekuthanda wena nendlu yakho, ekubeni anelisekile kukuba nawe,+ 17  uze uthabathe inyatyhoba uhlabe ngayo endlebeni yakhe naselucangweni, abe likhoboka lakho kuse kwixesha elingenammiselo.+ Nakwikhobokazana lakho uze wenjenjalo. 18  Makungabi nzima emehlweni akho ukumkhulula engokhululekileyo;+ kuba ukukhonze iminyaka emithandathu ngokuliphinda kabini ixabiso lomqeshwa,+ kwaye uya kukusikelela uYehova uThixo wakho kwinto yonke oyenzayo.+ 19  “Onke amazibulo angamaduna athe azalwa ngumhlambi wakho weenkomo nangumhlambi wakho weegusha ufanele uwangcwalisele uYehova uThixo wakho.+ Uze ungalisebenzisi izibulo lenkunzi yakho yenkomo, yaye ungalichebi izibulo lomhlambi wakho weegusha.+ 20  Uze, wena nendlu yakho, ulidlele phambi koYehova uThixo wakho unyaka nonyaka kuloo ndawo aya kuyinyula+ uYehova. 21  Ukuba kwenzekile laba nesiphene, laqhwalela, laba yimfama, okanye laba naso nasiphi na isiphene esibi, uze ungabingeleli ngalo kuYehova uThixo wakho.+ 22  Lifanele lidlelwe emasangweni akho, ngongahlambulukanga nohlambulukileyo,+ njengokuba kunjalo ngebhadi nexhama.+ 23  Ligazi lalo kuphela ongamele ulidle.+ Uze uliphalazele emhlabeni njengamanzi.+

Umbhalo osemazantsi